foto van e Sonseheideloop

Sinds 2012 loost Rendac haar gezuiverde afvalwater weer op de Sonse Heideloop. Met als gevolg een onvoldoende waterkwaliteit van de waterloop; ongeschikt voor de landbouw en slecht voor de bosnatuur. En bovendien bevordert de lozing de vorming van H2S waardoor de sloot vaak flink stinkt.  Het verplaatsen van de lozing naar het Wilhelminakanaal is volgens Rijkswaterstaat geen optie. Momenteel werkt een bestuurlijk overleg met vertegenwoordigers van de betrokken partijen hard aan het vinden van een oplossing voor de lozing van Rendac.

Omdat er op verschillende plekken in de Sonse Heideloop sprake is van H2S vorming heeft de watergang de bijnaam gekregen van ‘Stinksloot’. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de H2S vorming een natuurlijk proces is. Wel wordt dit proces versterkt doordat het geloosde afvalwater relatief warm en sulfaatrijk is. Om de problemen met H2S te verminderen heeft het waterschap de sloot in 2018 gebaggerd en wordt de vorming van H2S periodiek gemeten. Vanwege de slechte waterkwaliteit heeft de afvalwaterlozing een negatieve invloed op de ecologie van het bos en natuurgebied Oud Meer. De lokale IVN, Bosgroep en scoutingvereniging maken zich zorgen om de lokale natuur en de gevolgen voor de gezondheid bij recreatie rondom de Sonse Heideloop.

Gezondheidsrisico’s

Vanwege de waterkwaliteitsproblemen heeft de GGD onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico’s van de Sonse Heideloop en de mogelijke risico’s van H2S vorming. 

Moerasgas

In de waterbodem van de Sonseheideloop is het moerasgas H2S aanwezig. Het waterschap De Dommel heeft de waterbodem in de periode 2017 – 2020 jaarlijks bemonsterd om H2S vorming te volgen. In theorie kan H2S vrijkomen uit de waterbodem als erin geroerd wordt. Het H2S kan via het water in de lucht erboven terecht komen. Het is niet te voorspellen op basis van de meetresultaten of H2S in meetbare concentraties in de lucht boven het water kan komen als er in de waterbodem geroerd wordt. Daarom is het advies om de sloot met rust te laten. Ga er niet in roeren met een stok, laat je hond er niet in springen en ga er zelf ook niet in. Langs de sloot actief zijn levert geen relevante blootstelling aan H2S op.

Rotte eierenlucht

H2S is al bij zeer lage concentraties te ruiken. Deze stof stinkt zo erg, dat je al bij lage concentraties hoofdpijn kunt krijgen of misselijk kunt worden. Die klachten ontstaan door de geur, niet door de stof zelf. Als je afstand neemt van de sloot, dan gaan deze klachten vanzelf weer over. 

Natuurwater en gezondheid

In natuurwater kunnen allerlei biologische en chemische stoffen voorkomen. Als je in of op het water speelt, dan kun je met die stoffen in aanraking komen en gezondheidsklachten krijgen. Bijvoorbeeld jeuk, huiduitslag, misselijkheid of maag/darmklachten.

Het water in de Sonseheideloop is niet bedoeld om in te zwemmen en wordt niet gecontroleerd op veiligheid en waterkwaliteit. Daarom adviseert de GGD om niet in of op het water te gaan, betreden is altijd op eigen risico. 
Mocht er iemand toch per ongeluk in het water vallen dan is er geen reden tot paniek. De kans op klachten is klein.

Op www.zwemwater.nl staat meer informatie over natuurwater en gezondheid.

Vragen over de waterkwaliteit?

Ruikt of ziet u iets vreemds, heeft u ergens last van in of rondom water? Maak dan een melding via https://www.dommel.nl/melding-over-water/

Waterschap de Dommel is het bevoegde gezag voor de Sonse Heideloop

Rendac

Rendac is een bedrijf dat kadavers en dierlijk restmateriaal ophaalt voor verwerking en vernietiging. Het is gevestigd op het industrieterrein Ekkersrijt in Son. Het bedrijf loost haar gezuiverde afvalwater op de Sonse Heideloop die op haar beurt met de Dommel in verbinding staat. Het bedrijf past de meest geavanceerde technieken toe bij de zuivering van het afvalwater; de zogenaamde best bestaande technieken. De lozing van het water voldoet ook aan de vergunningvereisten van het waterschap. Recent heeft Rendac nog maatregelen genomen om de temperatuur van het geloosde water te verlagen. De waterkwaliteit van het water is echter nog van zodanige aard dat het niet gebruikt kan worden voor de landbouw. Er moet daarom vanuit het Wilhelminakanaal water worden aangevoerd. Uit voorzorg is in het verleden ook de waterloop langs de bijenlaan in de wijk Gentiaan in Son afgedamd.