Spreekrecht aanvragen

Bij onderwerpen die beeldvormend of oordeelsvormend op de agenda van een Politieke Avond staan, kunt u gebruik maken van spreekrecht.

U krijgt dan aan het begin van de behandeling van dat agendapunt maximaal 5 minuten de tijd om uw visie op het onderwerp toe te lichten.

Voor het aanvragen van spreektijd kunt u gebruik maken van dit online formulier.

Inspreken over onderwerpen die niet geagendeerd zijn is niet mogelijk. In die gevallen kunt u de gemeenteraad een brief sturen.