• Storingen in uw watervoorziening kunt u melden bij Brabant Water via telefoonnummer 073 - 683 80 00.
  • Storingen aan uw gas- of stroomvoorziening (ook in geval van een gaslucht) (dag en nacht) telefoonnummer 0800 - 9009 (gratis)
  • Gevonden dieren kunt melden bij de dierenambulance via telefoonnummer 0900 - 0245.
  • Milieuklachten zoals stankoverlast, geluidshinder, water- en bodemverontreiniging kunt u melden bij de Milieu Klachten Centrale via telefoonnummer 073 - 681 28 21.
  • Bij algemene calamiteiten kunt u contact opnemen met de meldkamer van de politie via telefoonnummer 0900 - 8844.