Subsidie afkoppelen regenwater

Direct regelen

DigiDSubsidie aanvragen

Wat is het?

Door regenpijpen van het riool af te koppelen, gaat het schone regenwater niet langer onnodig het riool in en naar de rioolwaterzuivering. Door het regenwater af te koppelen vindt het water een natuurlijke weg via de bodem en beekjes naar de Dommel. Ook kunt u het water opslaan om in uw tuin te gebruiken om planten en bloemen water te geven.

Subsidie

Als gemeente geven wij een éénmalige subsidie van €300,- voor het afkoppelen van regenwater. 

Wat moet ik doen?

Het regenwater dat op eigen perceel valt, moet op eigen perceel blijven. Het mag dus niet het riool of het openbaar gebied in stromen, dus zorg dat:

 • Daken aan de zij en –achterkant van zijn afgekoppeld
 • Verhardingen, aan de zij- en achterkant zijn afgekoppeld

Let op: afkoppelen kan alleen bij een gemengd riool!De wijken ’t Zand en Sonniuspark, industrieterrein Ekkersrijt en het buitengebied met drukriolering komen niet in aanmerking voor subsidie, omdat het regenwater hier al gescheiden wordt afgevoerd. Nieuwbouwwoningen komen niet in aanmerking voor subsidie, omdat deze al volgens de richtlijnen op eigen terrein regenwater moeten bergen. Er wordt geen subsidie verstrekt voor projecten waarbij de afkoppeling door de gemeente wordt gerealiseerd.

Stappenplan subsidie aanvragen

De subsidie wordt aangevraagd nadat de afkoppeling heeft plaatsgevonden. U volgt hiervoor onderstaande stappen:

 1. Maak een plattegrondje van uw perceel, met daarin de objecten die u gaat afkoppelen zoals huis, schuurtje of garage.
 2. Maak foto’s van de bestaande situaties regenwaterafvoer(en) en verhardingen (bestrating) 
 3. Bepaal het aantal m2 van uw dak(en) en bereken hoeveel regenwater er vanaf komt.(u kunt tot maximaal 20 mb foto's bijvoegen/uploaden, Wij adviseren u om foto's op lage resolutie te maken en/of foto's te "verkleinen" voordat u ze bijvoegt)
 4. Test de doorlaatbaarheid van de grond in uw tuin
 5. Met de uitkomst van stap 3 en 4 gaat u aan de slag met de best passende oplossing voor uw tuin.
 6. Maak tijdens de uitvoering foto’s van alle ondergrondse en bovengrondse maatregelen.
 7. Vraag via onderstaande buttons uw afkoppelsubsidie aan en stuur de plattegrond en foto’s mee . Let op: u heeft uw DigID nodig.
 8. Wij nemen uw aanvraag in behandeling
 9. U voldoet aan de voorwaarden en krijgt de subsidie uitgekeerd.

Korting op rioolbelasting

Als eigenaar van een woning of bedrijfspand kunt u een korting ontvangen op de rioolbelasting. Hiervoor moet uw hele perceel afgekoppeld zijn (dus zij-, achter- en voorkant). Tot en met 2029 ontvangt u een korting van € 50,- per jaar op de rioolbelasting. Let op: Het regenwater van alle daken en alle verhardingen moet op eigen perceel blijven.De wijken ’t Zand en Sonniuspark, industrieterrein Ekkersrijt en het buitengebied met drukriolering ontvangen deze al korting omdat in deze gebieden het regenwater al gescheiden wordt afgevoerd.