Tijdelijke gemeentelijke opvang (TGO) in Son en Breugel

De gemeente Son en Breugel gaat een Tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie (TGO) realiseren op de locatie Ekkersrijt 6040. Er worden maximaal 200 asielzoekers opgevangen. Het gaat om een tijdelijke opvang van maximaal zes maanden. De totale kosten voor deze opvang betaalt het COA.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een groot tekort aan opvanglocaties en er is al lange tijd sprake van een crisissituatie. De Commissaris van de Koning heeft namens het Rijk een dringend beroep op gemeenten gedaan om tijdelijke opvang voor asielzoekers te realiseren. 

In de collegevergadering van 11 juni 2024 is besloten om hieraan gehoor te geven en vanuit humanitair oogpunt een bijdrage te leveren aan de tijdelijke opvang van asielzoekers die bescherming nodig hebben.

Alle mensen die in de TGO worden opvangen, zijn aangemeld in Ter Apel en bevinden zich in de asielprocedure. Zij zijn in afwachting van het verloop van die procedure. De samenstelling van de groep asielzoekers, die wordt opgevangen, is nog niet bekend.

Om de opvanglocatie te realiseren is een omgevingsvergunning nodig. De procedure hiervoor start nu. De verwachting is dat de locatie medio juli klaar is om de asielzoekers te kunnen ontvangen.

De gemeente faciliteert de opvanglocatie. Het beheer van de opvanglocatie gebeurt door een professionele, ervaren organisatie. Er wordt nauw samengewerkt met COA en de maatschappelijke partners.

Veiligheid en leefbaarheid voor de asielzoekers en voor de omgeving zijn belangrijke aandachtspunten. Er wordt onder andere dagbesteding op de locatie georganiseerd. In het pand is 24 uur per dag en 7 dagen per week beveiliging aanwezig. Voor de veiligheid van de asielzoekers komt er toegangscontrole op de locatie en er worden afspraken gemaakt met de politie over handhaving.

Meer informatie vindt u hier.