Wat is het?

Gaat u trouwen of wilt u een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan moet u eerst melding maken (voorheen ondertrouw) van uw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap. Dat doet u in de gemeente waar u wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan.

Trouwen in het buitenland

Wilt u als Nederlander in het buitenland trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten? Dan is er een aantal zaken waar u aan moet denken, zoals een verklaring van huwelijksbevoegdheid. De website van de Rijksoverheid geeft u hierover meer informatie.

Hoe werkt het?

In de gemeente Son en Breugel is het mogelijk om online uw voorkeursdatum, locatie, tijdstip en trouwambtenaar voor uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te regelen. U hoeft daarvoor niet meer naar het gemeentehuis te komen.

Voor het online doorgeven van uw voorgenomen huwelijk, geregistreerd partnerschap heeft u, en uw partner DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD.

Bij uw reservering/melding van uw voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Legitimatiebewijs van beide partners
 • Legitimatiebewijs van de getuigen
 • Datum en tijdstip
 • Trouwlocatie

Let op: de datum is definitief na schriftelijke bevestiging van de gemeente. Indien getuigen wijzigen dient u dit door te geven aan de gemeente.

Heeft u vragen of specifieke wensen neem contact op met de gemeente: (0499) 491 491.

Melding van voorgenomen geregistreerd partnerschap plus verblijfsrecht

Wilt u een voorgenomen huwelijk met verblijfsrecht of geregistreerd partnerschap met verblijfsrecht melden? Vul dan het formulier volledig in en stuur deze naar: Gemeente Son en Breugel, Afdeling Dienstverlening, Postbus 8 5690 AA Son en Breugel.

Uitgebreid eenvoudig of kosteloos trouwen/geregistreerd partnerschap

 • Uitgebreid trouwen of partnerschap registeren kan 24/7 op iedere locatie. U kunt uw voorkeur uitspreken voor één van onze trouwambtenaren. U heeft voorafgaand aan de voltrekking een persoonlijk gesprek en in overleg met de trouwambtenaar worden uw wensen besproken. De ceremonie duurt maximaal 45 minuten.
 • Eenvoudig trouwen of partnerschap registreren kan op maandag t/m donderdag tussen 9.00 uur - 17.00 uur. De ceremonie duurt maximaal 15 à 20 minuten waarbij door de trouwambtenaar een persoonlijke korte speech wordt gehouden. De trouwambtenaar neemt van tevoren geen contact op en er is geen ruimte voor toespraken van andere aanwezigen.
 • Kosteloos trouwen/registreren kan op beperkt aantal momenten. Van het bruidspaar of partners dient tenminste één persoon woonachtig te zijn in Son en Breugel. Neem contact op voor de beschikbare data en tijden. Deze melding kunt u niet online regelen.

Team trouwambtenaren

Nadere informatie over het team trouwambtenaren vindt u onder "online"

Eigen trouwambtenaar

U kunt ook een eigen trouwambtenaar voor uw huwelijksdag laten benoemen. Daarvoor worden extra kosten in rekening gebracht. Zie "wat kost het".

Vereisten hiervoor zijn:

 • een actuele benoeming tot bijzonder ambtenaar burgerlijke stand ((b)abs) in een andere gemeente
 • beëdiging door de rechtbank als (b)abs
 • schriftelijk verzoek van het bruidspaar. Dit verzoek tenminste 2 maanden voor de datum van huwelijk/partnerschapsregistratie indienen bij de afdeling Burgerlijke Stand
 • kopie paspoort (b)abs.

Locaties

Wilt u reserveren voor een andere locatie dan de trouwzaal, neem dan eerst contact op met de locatie of dit past in hun agenda. Wanneer u kiest voor een locatie buiten het gemeentehuis moet u dit zelf bij de locatie regelen, vóór het inleveren van de melding.

Het is ook mogelijk om te trouwen op een andere locatie dan in het gemeentehuis: (zie ook trouwen op locatie)

Voor alle locaties geldt:

 • bij de ceremonie worden geen (huis)dieren toegelaten
 • het is niet toegestaan om rijst/confetti te strooien. Bij harde wind, regen of extreme hitte beslist de ambtenaar om uit te wijken naar de locatie binnen

Coronamaatregelen

We hanteren de op het moment van het huwelijk geldende coronamaatregelen.

Wat kost het?

Trouwen/geregistreerd partnerschap in de trouwzaal van het gemeentehuis, aangewezen locatie of eigen locatie naar keuze

 • maandag t/m donderdag : € 553,70
 • vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen : € 607,20

Eenvoudig huwelijk/ registratie partnerschap

 • maandag t/m donderdag 9.00 - 17.00 uur : € 319,45
 • exclusief trouwboekje

Kosteloos huwelijk/registratie partnerschap

Bij een kosteloos huwelijk / registratie betaalt u wel voor een trouw/partnerschapsboekje.

Overige kosten

 • Kosten van de aangewezen locaties.
 • Kosten van een trouw/partnerschapsboekje: € 38,85 (alleen bij een eenvoudig of gratis huwelijk).
 • Kosten van eventuele uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand € 14,30 per uittreksel.
 • Kosten van eventuele uittreksels uit de bevolkingsadministratie (uittreksel BRP)  € 8,05 per uittreksel.
 • In het geval de huwelijksvoltrekking wordt voltrokken door een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand uit een andere gemeente, worden de tarieven verhoogd met € 223,40.
 • Als er een wijziging optreedt na de melding van het voorgenomen huwelijk/partnerschap, bedraagt het tarief per wijziging € 79,20. Bij wijzigingen binnen één week voor de voltrekking bedraagt het tarief per wijziging € 127,75.

Voorwaarden

Voorwaarden voor het aangaan van een huwelijk/geregistreerd partnerschap:

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben.
 • U mag geen huwelijk/geregistreerd partnerschap aangaan met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus.
 • U mag niet gedwongen worden.
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Informeer bij de gemeente welke documenten u nodig heeft als u:

 • in het buitenland bent geboren of heeft gewoond
 • in het buitenland gehuwd bent geweest
 • niet in Nederland woont
 • in het buitenland gaat trouwen

Niet alleen een man en een vrouw kunnen met elkaar trouwen. Ook 2 vrouwen of 2 mannen kunnen met elkaar trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan.

Let op: Informatie over trouwen/geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen of het trouwen op huwelijkse voorwaarden, voorwaarden geregistreerd partnerschap, gaat u naar de website van de Rijksoverheid.