Van bijstand naar werk

Ontvangt u van onze gemeente een bijstandsuitkering? Dan moet u er alles aan doen om werk te vinden. De bijstand is slechts een tijdelijk vangnet. Werk gaat altijd boven uitkering. Als u ergens kunt werken, moet u dit accepteren. Het werk hoeft niet aan te sluiten bij uw opleiding, ervaring en wensen. Ook een tijdelijk dienstverband, deeltijdwerk of werk via een uitzendbureau moet u accepteren. Wel moet het werk passen bij uw belastbaarheid. Deze verplichtingen zijn verbonden aan de Participatiewet.

Re-integratieondersteuning

Lukt het niet om zelfstandig werk te vinden of kunt u (nog) niet werken? Dan kan de gemeente u helpen om uw kans op werk te vergroten. Uw werkconsulent van de gemeente beoordeelt wat nodig is. Let op! Meewerken aan de door de gemeente aangeboden ondersteuning is niet vrijblijvend. U bent in de bijstand verplicht om mee te werken.

Ontheffing van verplichtingen

In de bijstand is het verplicht actief werk te zoeken. Er kunnen omstandigheden zijn waardoor deze verplichting tijdelijk niet geldt  Uw werkconsulent kan besluiten u tijdelijk te ontheffen van de arbeidsverplichting. De re-integratieverplichting blijft dan wel van toepassing. Alleen als u kunt aantonen dat u duurzaam en volledig arbeidsongeschikt bent, vervalt ook deze verplichting. U heeft pas ontheffing voor de arbeidsverplichting na ontvangst van een beschikking hiervan.

Vrijwilligerswerk

Ontvangt u een bijstandsuitkering en wilt u vrijwilligerswerk doen? U kunt hiervoor terecht bij de gemeente of de vrijwilligersvacaturebank. Zij kunnen u verwijzen naar instellingen waar u goedgekeurd vrijwilligerswerk kunt doen. Of u kunt zelf op zoek gaan. Als u vrijwilligerswerk heeft gevonden, neem dan contact op met de gemeente. De gemeente kijkt dan of het vrijwilligerswerk goedgekeurd kan worden. Uw vrijwilligerswerk mag het vinden van een betaalde baan niet in de weg staan.

Wat kunt u van de gemeente verwachten wanneer u (deeltijd) gaat werken?

 

Kinderopvang

Als u jonge kinderen heeft om voor te zorgen, dan betalen de Belastingdienst en de gemeente de kosten voor de opvang van uw kinderen. De kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst. Hiervoor komt u in aanmerking wanneer u werkt of een traject naar werk volgt. De gemeente vergoedt de resterende kosten van de kinderopvang, exclusief een vastgestelde eigen bijdrage. Dit is mogelijk zolang u een uitkering van de gemeente ontvangt.

Inkomstenvrijlating

Als u inkomen ontvangt, wordt uw uitkering lager. Vindt u een deeltijdbaan en draagt dit werk bij aan uw arbeidsinschakeling? De gemeente kan dan een deel van de inkomsten vrijlaten. U houdt dan, gedurende zes maanden maandelijks meer geld over van de uitkering. Vraag bij uw werkconsulent na of u in aanmerking komt.

Uitstroompremie

Heeft u 12 maanden een bijstandsuitkering ontvangen en bent u intussen 6 maanden aan het werk? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een eenmalige premie van € 500,-. Vraag naar de voorwaarden bij uw werkconsulent.