Veiligheidsmonitor 2021

Hoe veilig is Son en Breugel?

De veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap in Son en Breugel.
Wij doen één keer in de vier jaar mee aan dit onderzoek.
 

Resultaten 2021

De belangrijkste resultaten van de Veiligheidsmonitor 2021 op een rijtje.

Leefbaarheid woonomgeving

Inwoners beoordelen de leefbaarheid van hun woonbuurt met een 8. De sociale cohesie is hoog. Inwoners zijn minder tevreden over de fysieke voorzieningen.

Veiligheidsbeleving

Het rapportcijfer voor de veiligheid in de woonbuurt is een 7,8. Veel mensen voelen zich veilig.

Overlast in de buurt

De meeste overlast in Son en Breugel wordt veroorzaakt door te hard rijden. Ook ervaren inwoners overlast door hondenpoep en parkeerproblemen.

Slachtofferschap

Inwoners waren vooral slachtoffer van vermogensdelicten (diefstal/inbraak) en online oplichting of fraude.

Preventie

Er is vaker dan gemiddeld sprake van een buurtpreventie app, waar inwoners ook vaak actief aan deelnemen.

Contact burgers en politie

Inwoners zijn tevreden over het optreden van de politie in Son en Breugel, maar minder tevreden over de zichtbaarheid van de politie.

Weerbaarheid, zelfredzaamheid en zorg

Inwoners in Son en Breugel zijn weerbaar en zelfredzaam. Een kwart van de inwoners maakt zich weleens zorgen om iemand.