Wat is het?

Het is verboden in de open lucht (afval)stoffen te verbranden, tenzij hiertoe een omgevingsvergunning, als bedoeld in art. 2.1 lid e Wabo is verleend.

Art. 5.34 Algemene Plaatselijke Verordening

Het verbod geldt niet voorzover het betreft het op (eigen) privéterrein hebben van:

  • verlichting door middel van kaarsen, fakkels e.d.
  • sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand,
  • vuur voor koken, bakken en braden, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder oplevert voor de omgeving.

Het college verleent geen ontheffingen voor het stoken van snoeihout. Snoeihout dient voortaan of te worden versnipperd, of te worden afgevoerd naar de milieustraat of er kunnen houtwallen van gemaakt worden. Voor het stoken van kampvuren bij bijvoorbeeld de scouting kan onder oplegging van voorwaarden ontheffing worden aangevraagd en verleend.

Het college heeft ook besloten zelf geen kerstboomverbrandingen meer te organiseren, maar over te gaan tot versnipperen van de bomen..

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente. Geef hierbij de volgende informatie:

  • het soort afval dat verbrand wordt
  • de locatie van het vuur
  • de datum, starttijd en tijdsduur van het vuur