Huiseigenaren hebben pas een brief van ons ontvangen met daarin een nieuwe waardebon van €80,- voor energiebesparende maatregelen. (Vorig jaar hebben huiseigenaren al een bon van €70,- ontvangen vanuit een andere subsidieregeling.) Binnen 6 dagen hebben hier ruim 750 inwoners gebruik van gemaakt. Fantastisch dat onze inwoners zo snel zijn en dat velen bezig zijn met het verduurzamen van hun woning. Alleen is het budget op nu. We leggen graag uit hoe dit kan.

Deze subsidieregeling is in principe voor huurders in Son en Breugel bedoeld. Er is voldoende budget voor alle 2000 huurwoningen in onze gemeente. Maar tot nu toe hebben slechts 750 huurders gebruik gemaakt van de regeling. De regeling loopt nog maar 4 maanden. We verwachten niet dat de overige huurders allemaal gebruik gaan maken van de regeling.  Daarom hebben we de Rijksoverheid gevraagd of we het budget (deels) beschikbaar mogen stellen voor bewoner-eigenaren. Dat mocht van de Rijksoverheid, maar wel tot een maximum van hetzelfde aantal aanvragen van huurders. Omdat deze regeling is principe bestemd is voor de huurders.

Binnen 6 dagen tijd hebben ruim 750 bewoner-eigenaren van een koopwoning gebruik gemaakt van deze subsidieregeling en hun waardebon ingewisseld. Wij hadden niet verwacht dat dit zo snel zou gaan. Aangezien er 750 huurders de bon hebben ingediend en nu 750 bewoner-eigenaren, is het budget op.

Coulance

Sommige inwoners hebben al producten aangeschaft en kunnen hun bon nu niet verzilveren, omdat het budget ontoereikend is. Uit coulance wil willen wij deze aankopen vergoeden. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat de aankoop is gedaan tussen 22 februari 2022 en 10 maart 2022. Het minimale bedrag dat wordt vergoed is €40,- en maximaal €80,- . Inwoner moeten de voucher en een aankoopbewijs kunnen overhandigen, waar duidelijk op te zien is welke producten zijn aangeschaft.

Hoe declareren?

Heeft u een product gekocht hebben tussen 22 februari 2022 en 10 maart 2022 en de waardebon niet kunnen verzilveren? Stuur dan een mail naar duurzaam@sonenbreugel.nl. Stuur ook het aankoopbewijs en de waardeboncode mee. Noteer naam, adres, telefoonnummer en bankrekening (inclusief tenaamstelling). Als na controle blijkt dat u recht heeft op de subsidieregeling, wordt het bedrag overgemaakt. Inwoners die niet digitaalvaardig zijn, kunnen een kopie van het aankoopbewijs, waardeboncode en de benodigde gegevens per post toesturen naar: Gemeente Son en Breugel, t.a.v. afd. duurzaamheid – subsidieregeling, postbus 8, 5690 AA Son en Breugel. Let op: dit kan tot en met 31 maart 2022. De aanvragen die daarna binnenkomen worden niet in behandeling genomen.

Veel gestelde vragen

Waar kan ik de waardebon inleveren?

U kunt de waardebon op twee verschillende manieren inleveren.

 • Direct online verzilveren

Via de website www.winstuitjewoning.nl/son-en-breugel(externe link) kunt u direct uw waardebon verzilveren, zonder vooraf geld voor te schieten. Op de website geeft u aan welke producten/samengestelde box u wilt ontvangen en voegt deze toe in uw winkelmand. Vervolgens voegt u bij het afrekenen de persoonlijke code toe. Het voordeel hiervan is dat u het bedrag van €80,- niet hoeft voor te schieten. U krijgt de producten vervolgens gratis opgestuurd.

 • Zelf kopen en geld terugvragen

Wilt u zelf (specifieke) producten aanschaffen, dan is dit ook mogelijk. Dit kan bij een online of fysieke bouwmarkt. Welke producten in aanmerking komen, kunt u terugvinden in de bijgevoegde subsidieregeling onderaan deze pagina. U kunt met het betaalbewijs het bedrag terugvragen via www.winstuitjewoning.nl/geldterugvragen(externe link) U krijg maximaal €80,- terug op uw bankrekening gestort.

Let op: de energiebesparende producten moeten na 3 september 2021 zijn gekocht. Daarnaast moet op het aankoopbewijs (bon) expliciet vermeld staan om welke producten het gaat. Een aankoopbewijs die u in een eerdere RRE subsidieregeling heeft ingediend, kunt u niet nogmaals gaan declareren. Tot slot kan elke deelnemer slechts 1 bon per winkel inleveren, dus alle producten dienen op hetzelfde moment gekocht te zijn. Wel is het mogelijk om bij twee verschillende winkels producten aan te schaffen.

Welke producten kan ik ervan kopen?

 • Tochtstrips (alu/pvc)
 • Brievenbusborstel
 • Tochtborstel onder de buitendeuren
 • Tochtband (foam/rubber)
 • Deurdranger en deurveren
 • Ledlampen
 • Led-armaturen met een geïntegreerd LED-lamp
 • Dimmers
 • Pompschakelaar vloerverwarming
 • Radiatorfolie
 • Kozijnfolie (niet te verwarren met raamfolie)
 • Leidingisolatie voor cv-leidingen
 • Radiatorventilator
 • Thermostaat voor radiator
 • Slimme thermostaat
 • Waterbesparend mondstuk of doorstroombegrenzer voor waterkraan (perlator)
 • Waterbesparende douchekop met KIWA-keurmerk
 • Douchetimers
 • Thermostaatmengkraan
 • Glaswol (plaat en rol)
 • Steenwol (plaat en rol)
 • PIR-platen
 • EPS-platen
 • XPS-isolatieplaten
 • Dampremmende folie voor isolatiewerkzaamheden
 • Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor islolatiewerkzaamheden
 • Thermotape/alu tape voor isolatiewerkzaamheden
 • Isolerende buitendeuren
 • Inductiekookplaat
 • Zonwering voor buitenzijde ramen
 • Bespaarstekkers

Klik op de subsidieregeling onderaan de pagina voor de voorwaarden per maatregel. Wilt u meer weten of de (specifieke) producten, neem dan contact op met www.winstuitjewoning.nl(externe link).

Afgenomen diensten van derden

 • Energieadvies aan huis
 • Energieverbruik managers en energiedisplays

Tot wanneer kan ik de waardebon inleveren?

Deze actie loopt t/m 30 juli 2022 of totdat het budget op is! Deze actie is zowel opengesteld voor huurders als bewoner-eigenaren van een koopwoning. Dit betekent dat alle inwoners van gemeente Son en Breugel in aanmerking komen voor de actie en dus de kans bestaat dat het budget sneller opraakt. Let op: minimaal 50% van het budget is gereserveerd voor huurders. Dit betekent dat de exacte hoogte van de beschikbare middelen kan wijzigen. Kijk of er nog voldoende budget over is, om teleurstelling te voorkomen. Het resterende budget kunt u terugvinden op www.winstuitjewoning.nl/son-en-breugel(externe link)

Ik heb geen waardebon ontvangen. Wat kan ik doen?

Bent u bewoner-huiseigenaar en heeft u geen waardebon ontvangen? Stuur dan een mail naar duurzaam@sonenbreugel.nl. Mail naam, adres, telefoonnummer en een bewijsstuk waaruit blijkt dat u bewoner-eigenaar bent. Als na controle de gegevens kloppen, sturen wij u  via Winst uit je woning alsnog een waardebon met persoonlijke code toe.

Kan ik advies krijgen?

Leden van de Energiecoöperatie SonEnergie kunnen een gratis een energieadvies gesprek aanvragen. Een lidmaatschap bij de energiecoöperatie kost jaarlijks €20,-. De gemeente vergoed de eerste 100 gesprekken.

De energiecoach kijkt, samen met u, welke kansen er zijn voor energiebesparing in uw woning. U krijgt advies met concrete maatregelen, die u direct kunt toepassen. Een energieadvies leidt gemiddeld tot een jaarlijkse daling van €100,- op de energierekening. Goed voor uw portemonnee en voor het milieu. Het energieadvies gesprek is aanvullend op de waardebon. De waardebon kunt u gebruiken om de geadviseerde maatregelen aan te schaffen. Geïnteresseerd? Aanmelden en meer informatie kunt u terugvinden  https://www.sonenergie.nl/(externe link)

Ik ben mijn waardebon kwijt. Kan ik een nieuwe opvragen?

Contact

Heeft u een andere vraag of opmerking of heeft u hulp nodig bij het inwisselen? Gebruik de chathulp op de website van Winst uit je Woning, of stuur een e-mail naar waardebon@winstuitjewoning.nl U kunt ook bellen met de Servicedesk van Winst uit je woning via telefoonnummer 023-583 69 36 

Subsidieregeling reductie energieverbruik woningen (RREW)

 Subsidieregeling reductie energieverbruik woningen (RREW) 2021

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Son en Breugel.

Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

 1. Artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht
 2. Artikel 1.2 Algemene Subsidieverordening 2020 Gemeente Son en Breugel.

Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 1. Bestaande woning: een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de Huurder of Eigenaar-bewoner vóór de aanvraag of tijdens de subsidiabele periode in het kader van onderhavige subsidieregeling;
 2. Huurder: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens huurder is van de Bestaande woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning.
 3. Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de Bestaande Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning.
 4. Energiebesparende maatregel(en): één (of meer) maatregel(en) in, op of aan een Bestaande Woning die beoogt/beogen energie te besparen.
 5. Gemeente: de gemeente Son en Breugel
 6. Maatregelenlijst Subsidie: de lijst met maatregelen en diensten waar, op grond van deze subsidieregeling, subsidie voor kan worden aangevraagd. De Maatregelenlijst Subsidie is opgenomen in Bijlage 1 van dit document.
 7. Subsidieregeling en Subsidie: de subsidie in het kader van de in dit document omschreven ‘Subsidieregeling reductie energieverbruik woningen RREW 2021;
 8. Verordening: Algemene Subsidieverordening 2020 Gemeente Son en Breugel
 9. Waardeboncode: een door de gemeente uitgegeven unieke code die eenmalig recht geeft op subsidie binnen deze subsidieregeling
   

Artikel 2. Doel van de regeling

Met deze subsidieregeling wil het College van Burgemeester en Wethouders stimuleren dat huurders en eigenaar-bewoners van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen.
 

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op het aanbrengen van energiebesparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie, aan of op een Bestaande huur- of koopwoning binnen het grondgebied van de gemeente Son en Breugel. Bij de start is de regeling enkel opengesteld voor huurwoningen. De wethouder Duurzaamheid is namens het college gemandateerd om op een later tijdstip de regeling eventueel ook open te stellen voor eigenaar-bewoners.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die bewoner is van een Bestaande huur- of koopwoning binnen het grondgebied van de gemeente Son en Breugel.  

Artikel 5. Subsidievoorwaarden

 1. De Subsidieregeling geldt voor het nemen van energiebesparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.
 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de bij de betreffende maatregel gestelde eisen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.
 3. De aanvrager moet verklaren dat de energiebesparende maatregel(en) en/of diensten worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de Bestaande woning van de aanvrager.
 4. De aanvrager mag slechts éénmaal subsidie aanvragen voor de Bestaande woning van de aanvrager.

Artikel 6. Hoogte subsidie
1.  De aangeschafte maatregel(-en) en of diensten kunnen voor 100% gesubsidieerd worden per    woning.

2.  Een subsidieaanvraag kan meerdere maatregelen en/of diensten bevatten.

3.  De subsidie, als bedoeld in deze Subsidieregeling, bedraagt maximaal €80,- inclusief BTW per bestaande woning. 

4.  Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per bestaande woning is €40 inclusief BTW.

5.  De subsidie kan slechts in éénmaal aangevraagd worden per bestaande woning.

Art. 7. Aanvragen subsidie

 1. De subsidieaanvraag kan na aanschaf en betaling digitaal worden ingediend op (www.winstuitjewoning.nl/sonenbreugel). Hiertoe dienen enkele voor de beoordeling van de aanvraag relevante stukken, informatie en verklaringen te worden bijgevoegd. Dit betreft het volgende:

a. de eenmalig te gebruiken waardeboncode.

b.  een goed leesbare foto of kopie van het complete betaalbewijs (of betaalbewijzen) voor aanschaf van de maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie

c. de adresgegevens van de Bestaande woning van Huurder of Eigenaar bewoner waar de gebruikte waardeboncode betrekking op heeft

d.  het e-mailadres, het telefoonnummer en de naam en bankgegevens van de Huurder of Eigenaar bewoner

e.  de datum of data van aanschaf

f.   enkele antwoorden op vragen over de aangeschafte maatregel(-en) en of diensten inclusief het totale subsidiebedrag waar de aanvrager recht op heeft

g.  een akkoord op de verklaring dat de aangeschafte maatregel(-en) en/of diensten zijn besteedt aan maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie

Indien een aanvrager geen toegang heeft tot internet kan deze de bovenstaande stukken, informatie en verklaringen per post aanleveren aan Winst uit je woning voor controle van de ingediende subsidieaanvragen.

Artikel 8. Subsidiabele periode

 1. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf de dag na bekendmaking van deze Subsidieregeling.
 2. Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 30 juli 2022 of tot het moment dat het beschikbare Subsidieplafond is bereikt in de gemeente Son en Breugel.  
 3. Aanvragen die na 30 juli 2022 worden ingediend worden niet in behandeling genomen. Het college behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode met enkele maanden te verlengen indien daar aanleiding toe is.
 4. De wethouder Duurzaamheid is namens het college gemandateerd om te besluiten over de verlenging.

Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 1. Voor de toekenning van subsidies van de Maatregelenlijst Subsidie geldt een Subsidieplafond van €152.932,50. Als het subsidieplafond bereikt is worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.
 2. Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld -zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die aanvraag geldt.
 3. Het subsidieplafond en het resterende subsidiebudget is openbaar zichtbaar op www.winstuitjewoning.nl/Sonenbreugel.
 4. Subsidie wordt alleen toegekend voor maatregelen die zijn aangeschaft in de subsidiabele periode zoals omschreven in Artikel 8.

Artikel 10. Weigeringsgronden

Naast de in artikel 1.8 van de Algemene Subsidieverordening 2020 Gemeente Son en Breugel genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 1. Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.
 2. Het subsidieplafond is bereikt.

Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de artikel 1.12 van de Algemene Subsidieverordening 2020 Gemeente Son en Breugel gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 1. De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.
 2. De aangeschafte maatregelen en/of diensten dienen uiterlijk 6 maanden na de subsidieverlening te zijn aangebracht door bewoner zelf of te zijn uitgevoerd door een externe partij.

Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

Het college en/of de door het college  gemandateerde partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen behouden zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

Artikel 13. Beslistermijn

 1. Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist de door het college gemandateerde partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen uiterlijk binnen 8 weken over het verlenen van de subsidie.
 2. De door het college  gemandateerde partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen kan de beslistermijn met maximaal 8 weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de beslistermijn mededeling aan de aanvrager.
 3. De vaststelling van de subsidie wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de aanvrager van de Subsidie.

Artikel 14. Betaling van de subsidie

1. Indien een beschikking tot subsidievaststelling is gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats binnen 3 weken na vaststelling.

2. Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

Artikel 15. Hardheidsclausule
Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 16. Slotbepalingen

1. Deze subsidieregeling treedt in werking op 03-09-2021.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling reductie energieverbruik woningen (RREW) 2021”

Aldus vastgesteld in zijn vergadering van 27-07-2021.

 Het college van burgemeester en wethouders.

Harry Meeuwsen                                   Hans Gaillard

Ad Interim Gemeentesecretaris             Burgemeester

Maatregelenlijst koopwoningen - Waardebonnen Energiebesparing

Voor projecten van Winst uit je Woning in het kader van de Regeling  Reductie Energiegebruik Woningen (RREW)

2022 Son en Breugel  

A Doe het zelf maatregelen 

Productsoort/productcategorie

Toelichting

Tochtstrips (alu / pvc)

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht  via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet  je goed ventileren met roosters, klepraampjes of  ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over  frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met  kierende ramen.

Brievenbusborstel

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht  via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet  je goed ventileren met roosters, klepraampjes of  ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over  frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met  kierende ramen.

Tochtborstel onder de buitendeuren

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht  via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet  je goed ventileren met roosters, klepraampjes of  ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over  frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met  kierende ramen.

Tochtband (foam / rubber)

Wat oudere huizen verliezen vaak veel warmte door tocht  via naden en kieren. Als de naden en kieren dicht zijn, moet  je goed ventileren met roosters, klepraampjes of  ventilatiesystemen. Hiermee heb je meer controle over  frisse lucht in huis, en dus minder last van tocht dan met  kierende ramen.

Deurdranger en deurveren

Dichte deuren in huis voorkomen warmteverlies

Ledlampen

Met uitzondering van niet functionele ledlampen, zoals  speciale sfeerverlichting.

Je gloei- of halogeenlamp vervangen door een ledlamp terwijl die nog niet kapot is, lijkt misschien zonde. Maar, dat  is het niet. Het is klimaatvriendelijker om ze nu al te  vervangen. Vervang je al je onzuinige lampen in één keer?  Dan ben je maar één keer bezig en maak je een mooie  klapper voor het klimaat. Als je het kleiner wilt houden:  begin dan met de lampen die het meeste aan staan.

LED-armaturen met een geïntegreerde LED lamp

Armaturen worden allen geaccepteerd indien de lichtbron  geïntegreerd is, en het armatuur voorzien is van een  energielabel. Armaturen zonder label worden niet  geaccepteerd.

Dimmers

Koop je (dimbare) ledlampen om je halogeenlampen te  vervangen, dan is het soms ook nodig om de dimmer te  vervangen.

Pompschakelaar vloerverwarming

Heb je vloerverwarming met een wat oudere pomp, kijk dan  of er een pompschakelaar tussen de pomp en het  stopcontact zit. Zonder schakelaar draait de pomp  voortdurend. Mét schakelaar draait de pomp alleen als het  nodig is en dat bespaart energie. Nog energiezuiniger is het  om een oude onzuinige pomp te vervangen door een  zuinige moderne pomp inclusief pompschakelaar.

Radiatorfolie

Radiatorfolie is het meest zinvol bij een radiator tegen een  buitenmuur die niet of matig is geïsoleerd. Met radiatorfolie  ontsnapt er minder warmte via de buitenmuur naar buiten. Nog beter is het om de buitenmuur beter te (laten) isoleren.

Kozijnfolie (niet verwarren met raamfolie)

Folie dat je over het kozijn voor het raam plakt en dat als  het ware een tweede laag ‘glas’ vormt waartussen een  stilstaand laagje lucht zit. Bijvoorbeeld Tesa Moll. Uitgesloten is raamfolie, dat is folie op het glas. Dit is vooral  voor monumenten bedoeld, en kan alleen door een  professional worden aangebracht.

Leidingisolatie voor cv-leidingen.

Gebruik leidingisolatie om cv-leidingen in onverwarmde  ruimtes te isoleren. In verwarmde ruimtes is dit niet nodig,  omdat die de ruimte gewoon mee verwarmen. Isoleer niet  de drinkwaterleidingen, om risico op legionella te  voorkomen.

Radiatorventilator

Met een radiator-ventilator is je huis sneller warm met  minder energie. Het is een klein apparaat met ventilatoren  dat je met magneten aan de onderkant van de radiator  klikt.

Thermostaatknop voor radiator

Bespaart t.o.v. gewone radiatorkraan. Let op: 

Thermostaatknoppen niet toepassen in een kamer waar de  thermostaat zit. 

Let op: Het vervangen van radiatorknoppen is geen  eenvoudige klus.

Slimme thermostaat

Met een slimme thermostaat begin je direct met besparen.  Wil jij een slimme thermostaat waarbij je het meeste  rendement behaald? Kies dan voor een thermostaat met: Zelflerend opwarmen. Met zelflerend opwarmen leert de  thermostaat om je woning zo efficiënt mogelijk op te  warmen.

Modulerend stoken. Als de slimme thermostaat de cv-ketel  modulerend kan aansturen brandt de ketel minder hard als  er minder warmte nodig is. Je cv-ketel verwarmt dan  efficiënter.

Klokprogramma dat je zelf kan programmeren. Veel slimme  thermostaten beschikken ook over zelflerend 

klokprogramma. Dat is prima mits je het ook zelf kan  instellen. Zelf instellen kan meer besparing opleveren  omdat het nauwkeuriger is.

Let op: Het vervangen van een thermostaat is geen  eenvoudige klus.

Waterbesparend mondstuk of 

doorstroombegrenzer voor waterkraan  (perlator)

Bespaart warm water, dus energie.

Waterbesparende douchekop met KIWA keurmerk.

Bespaart warm water, dus energie. Een waterbesparende  douchekop levert maximaal 7,2 liter water per minuut  (volgens KIWA methodiek).

Kijk of één van deze dingen op de doos staat: KIWA keurmerk Laag Verbruik, of Eco-option:

Indien u de doucheslang apart aanschaft wordt deze niet  vergoed.

Douchetimers

Bespaar op gas door je gedrag aan te passen. We douchen  enorm vaak, en als je de tijd onder douche verkort, bespaar  je direct. Schaf daarom naast je besparende douchekop een  timer aan en vergroot je aandeel in besparing.

Thermostaatmengkraan

Bespaart warm water, dus energie. Doordat de temperatuur  goed instelbaar is verlies je minder warm water tijdens het  instellen van de juiste temperatuur.

Let op: Het vervangen van een mengkraan is geen  eenvoudige klus.

Glaswol (plaat en rol)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd waarde). Bij voorkeur vanaf 2,5 Rd.

Steenwol (plaat en rol)

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd waarde). Bij voorkeur vanaf 2,5 Rd.

PIR-platen

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd waarde). Bij voorkeur vanaf 2,5 Rd.

EPS-platen

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd waarde). Bij voorkeur vanaf 2,5 Rd.

XPS-Isolatieplaten

Kies een hoge isolatiewaarde van het materiaal (Rd waarde). Bij voorkeur vanaf 2,5 Rd.

Dampremmende folie voor 

isolatiewerkzaamheden

Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden.

Vochtregulerende folie (klimaatfolie) voor  isolatiewerkzaamheden

Kan nodig zijn bij isolatiewerkzaamheden.

Thermo tape/ Alu tape voor 

isolatiewerkzaamheden

Nodig bij isolatiewerkzaamheden

Isolerende buitendeuren

Als ze van hout zijn, kies dan bij voorkeur hout met FSC of  PEFC keurmerk. Let op: Het vervangen van een buitendeur is geen  eenvoudige klus.

Inductiekookplaat

Maakt het mogelijk om aardgas vrij te worden. Een  inductiekookplaat gebruikt minder stroom dan andere  elektrische kookplaten. Vergeleken met gas is er nu nog  weinig verschil in CO2-uitstoot. Naarmate het percentage  duurzame stroom in de stroommix omhoog gaat, zal  inductie koken beter scoren dan koken op gas.  Let op: laat het werken aan een groepenkast over aan een  erkend installateur.

Zonwering voor buitenzijde ramen

Energiezuinig woning koel houden, bespaart op een  eventuele airco of voorkomt aanschaf daarvan. Zonwering  aan de binnenzijde van het raam is minder effectief, vooral  bij HR++ en triple glas ramen. 

Zonwering aan de binnenzijde van het raam komt daarom  niet in aanmerking voor het gebruik van de waardebon.  Partytenten en schaduwdoeken komen niet in aanmerking  voor het gebruik van de waardebon.

Bespaarstekkers

Soms is het lastig om een apparaat helemaal uit te zetten,  of de stekker uit het stopcontact te halen. Je kunt dan een  bespaarstekker plaatsen tussen het apparaat en het  stopcontact.

Kies een bespaarstekker die automatisch de apparaten  uitzet of gebruik de bespaarstekker om jouw gedrag aan te  passen en vaker de uitknop van de stekker te gebruiken  voor apparaten(/apparaatgroepen).

Dit heeft vooral zin bij oudere apparaten. De EU heeft  regels gemaakt voor hoeveel energie een apparaat mag  verbruiken in de stand-by of uit-stand. Door die regels  hebben nieuwe apparaten bijna geen sluipverbruik meer.  Maar oudere apparaten kunnen nog wel een flink  sluipverbruik hebben, omdat de regels toen nog niet  golden.

B. Afgenomen diensten van derden

Productsoort/productcategorie

Toelichting

Een energieadvies aan huis

Dit energieadvies dient te zijn gegeven door een in het  kader van het RREW project aan de gemeente verbonden partij. Huisbezoeken vanuit Winst uit je woning zijn  uitgesloten.

Energieverbruiksmanagers en energiedisplays

Leest via kabeltje of op afstand de energiemeter uit en geeft feedback over energieverbruik. Bespaart gemiddeld 3% op gas en 4% op stroomverbruik. Door regelmatig jouw energieverbruik te bekijken krijg je inzicht in jouw dagelijks verbruik. Meten is weten, gebruik de informatie om jouw gedrag aan te passen en je zult zien dat je direct begint met besparen.