Welke nesten verwijdert de gemeente?

De gemeente verwijdert in principe alle nesten in de gemeentelijke bomen binnen de bebouwde kom met uitzondering van:

  •  De nesten in de bossen, zoals in de Sonse Bergen.
  •  De nesten op plekken waar geen materieel  kan komen (te hoog, of niet bereikbaar)

Als er extreem veel overlast komt, maken we keuzes en concentreren we ons op de plekken waar veel mensen komen.

Kunnen jullie een planning geven wanneer jullie de nesten weghalen?

Nee, een planning geven is lastig. In de periode vanaf mei ontvangen we veel meldingen en we moeten continu keuzes maken en nieuwe prioriteiten stellen.

Hoe verwijdert de gemeente de nesten?

De gemeente laat de nesten wegzuigen door gespecialiseerde groenaannemers. De mensen die dit werk doen, zijn hiervoor opgeleid en gebruiken uitsluitend gecertificeerd materieel en beschermingsmiddelen.

Markeren jullie de bomen met nesten om mensen te waarschuwen?

We plaatsen borden of markeringen op plaatsen binnen de bebouwde kom waar we de nesten niet weghalen, zoals in de Sonse Bergen. We plaatsen zo nodig waarschuwingsborden en/of spannen bij de ingang afzetlinten.