Ik zie een eik met rupsen, wat moet ik doen?

Staat de boom in uw tuin?

Verwijder de rupsen niet zelf. Bel hiervoor een gespecialiseerd bedrijf (vaak een hovenier of boomverzorger). Ga niet onder of dichtbij de besmette boom zitten. Brandharen kunnen met de wind tot wel 100 meter ver komen. De brandharen zakken met regen wel de grond in, maar veel haren blijven ook aan het gras vastzitten. Deze achtergebleven brandharen kunnen ook bij beter weer opnieuw problemen geven.

Is de boom van de gemeente?

Meld het bij de gemeente, via de pagina: melding doen.

Is de boom van een andere beheerder of eigenaar, zoals uw buurman, Staatsbosbeheer of een zwembadbeheerder? 

Meld het bij deze partij.

Wat doet de gemeente als ik een melding heb gedaan?

Als het nest overlast geeft en de boom van de gemeente is en binnen de bebouwde kom staat, gaan we deze, in principe, laten wegzuigen. Als de overlast onverwacht groot is en er veel nesten zitten op veel plekken, zetten we ook meer bestrijders en materieel in.

Waarom zou ik melden als jullie er toch niks aan doen?

Voor ons is het belangrijk om te weten hoe groot het probleem is en waar de grootste overlast is. Daarmee kunnen we richting de toekomst met preventieve maatregelen rekening houden.

Kan ik de gemeente aansprakelijk stellen als ik (blijvende) klachten heb van een nest in een boom van de gemeente?

Nee, er is geen wet die gemeente verplicht om de nesten weg te halen. De gemeente heeft wel een zorgplicht. Een waarschuwing voor de aanwezigheid van rupsen kan voldoende zijn omdat het niet haalbaar en betaalbaar is om álle nesten weg te halen.

Ik wil de gemeente aansprakelijk stellen. Hoe doe ik dat?

U kunt altijd juridisch advies inwinnen bij een advocaat of rechtsbijstandsverzekering als u denkt gedupeerd te worden door de overheid.

Kan ik de wethouder spreken over de bestrijding van de Eikenprocessierups?

Jazeker. Een gesprek met de wethouder kan altijd.

Mijn buurman heeft een nest in zijn boom. Hij doet hier niks aan. Wat kan ik doen?

Uw buurman heeft een zorgplicht. Dit houdt in dat hij moet doen wat ‘redelijk’ is om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Als er sprake is van ernstige overlast en gezondheidsklachten kan het redelijk zijn om het nest weg te laten halen. Als de overlast beperkt is, kan het voldoende zijn dat uw buurman zijn buren waarschuwt.
We willen voorkomen dat inwoners zelf nesten weghalen. Het risico van het niet op een professionele manier weghalen van de nesten kan zijn dat de overlast door brandharen juist toeneemt. Probeer in overleg met uw buurman te kijken wat mogelijk en redelijk is om de overlast te beperken. De overheid bemiddelt niet tussen twee buren.

Helpt plastic folie of plakband tegen de bestrijding van de rups?

Nee, dat heeft het Kennisplatform Processierups onderzocht.  De rupsen komen uit de eipakketjes die hoog in de eikenboom zijn gelegd. Daar eten ze van de bladeren. Ze hoeven dus niet in en uit de boom. Het idee achter het plastic is dat het de looproute van de rupsen zou blokkeren. Dat is niet het geval. Gebruik van folie of plakband is dus zinloos.

Folie met plakstrip of plakband is nog schadelijker. De processie raakt verstoord en door de stress schiet de rups zijn brandharen af.  Die verergeren dan weer de overlast. Ook komen andere dieren (vogels, vleermuizen) en insecten vast te zitten aan de plakstrip waardoor deze sterven. We doen daarom een dringend verzoek om folie te verwijderen. Bovendien bestaat de kans dat de folie losraakt. Zo komt plastic in de natuur en dat is onwenselijk!

Wat kan ik als particulier zelf doen om de Eikenprocessierups op lange termijn te bestrijden?

Je kunt mezenkastjes ophangen in je eigen tuin. En je kunt bloem- en kruidenmengsels inzaaien in je eigen tuin.  Er is nog geen éénduidig lijstje met de beste soorten. De meeste leveranciers hebben eigen mengsels gemaakt. Deze zijn via Google makkelijk te vinden.