Alle (weg)werkzaamheden in en rondom Son en Breugel zijn hier te vinden. 

Werkzaamheden Afrikalaan

Wat:          Weg afgesloten i.v.m. wekzaamheden
Waar:         Afrikalaan
Wanneer:  Van 1 t/m 5 mei 2023

Bijzonderheden

Van 1 tot en met 5 mei is het gedeelte van de Afrikalaan tussen de kruising met de Amerikalaan en de rotonde Europalaan/Gentiaanlaan afgesloten in verband met werkzaamheden.

Wat gaan we doen?

De bovenste laag van het asfalt is versleten en gaan we vervangen. Verder leggen we ter hoogte van de fietsoversteek Gentiaanlaan – Rijnlaan een verkeersplateau aan.

Voorrang gewijzigd

De fietsers die de Afrikalaan oversteken hebben hier voortaan voorrang op al het verkeer (incl. fietsers) dat over de Afrikalaan rijdt.

Omleidingen

Er worden omleidingen ingesteld: gemotoriseerd vervoer wordt omgeleid via de Gentiaanlaan, Australiëlaan en Amerikalaan. Fietsers worden omgeleid via de Texellaan & Vlielandlaan en via de IJssellaan en Rijnlaan naar de fietsoversteek op de Gentiaanlaan. Voor de bewoners van De Linge wordt een tijdelijke ontsluiting gerealiseerd aan de IJssellaan. De bewoners van De Linge en de direct omwonenden aan de IJssellaan worden hier per brief over geïnformeerd.

Werkzaamheden hefbrug

Wat:           Werkzaamheden: onderzoek naar oorzaak van terugkerende storingen
Waar:          Hefbrug Wilhelminakanaal
Wanneer:    Dinsdagavond 9 mei 2023, tussen 20.00 en 23.00 uur

Bijzonderheden

Werkzaamheden Hefbrug Wilhelminakanaal in Son – afsluiting 9 mei 2023 20-23 uur

In opdracht van Rijkwaterstaat voert Istimewa Elektro BV dinsdag 9 mei 2023 onderzoek uit op de Hefbrug over het Wilheminakanaal bij Son. De werkzaamheden vinden plaats om te onderzoeken wat de oorzaak kan zijn van terugkerende storingen. Om deze werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is de brug dinsdagavond 9 mei 2023 tussen 20.00 en 23.00 uur afgesloten voor al het verkeer. Ook is er geen doorgang voor de scheepvaart.

Hinder voor lokaal verkeer

Vanwege deze werkzaamheden wordt een tijdelijke omleiding ingesteld voor al het verkeer. Lokaal verkeer wordt omgeleid via de A50. Fietsers en wandelaars worden via brug Houtens over het Wilhelminakanaal in Son omgeleid. Lijndiensten Arriva, Hermes en Connexxion rijden via eigen een omleidingsroute.

Hinder voor scheepvaart

Voor scheepvaart geldt dat de brug niet bediend wordt dinsdag 9 mei 2023 tussen 20:00 en 23:00 uur. Deze informatie is via de reguliere informatiekanalen voor scheepvaart bekend gemaakt.

Werken aan goede bereikbaarheid

Rjjkswaterstaat werkt continu aan een goede bereikbaarheid over water. In Noord-Brabant, Limburg en het zuiden van Gelderland beheren we de Maas, Brabantse en Limburgse kanalen en bruggen, sluizen en stuwen. Bijvoorbeeld door het renoveren van bruggen, het verruimen van de vaarweg of het verbeteren van een bediensysteem. Deze werkzaamheden, maar ook storingen, kunnen hinder veroorzaken. Natuurlijk doen we er alles aan om die hinder te beperken. Daarnaast werken we als beheerder van de rijkswateren ook dagelijks aan de waterkwaliteit en aan voldoende water.

Werkzaamheden Ekkersrijt 10.000

Wat:           Asfaltwerkzaamheden / rijbaan afgesloten
Waar:         Ekkersrijt 10.000
Wanneer:    Maandag 1 mei t/m vrijdag 5 mei

Bijzonderheden

Eind 2022 zijn er twee afritten aangelegd vanuit Ekkersrijt 10.000 naar Ekkersrijt 4.600. Er was toen vanwege de weersomstandigheden geen tijd meer voor de laatste fase van de werkzaamheden, namelijk het aanbrengen van de deklaag en markeringen.

De deklaag en de markeringen op deze afritten worden nu aangebracht.

De rechter rijbaan van Ekkersrijt 10.000 na de stoplichten is afgesloten. De linkerrijbaan is gewoon open, het verkeer kan er wel door.
De afritten zelf zijn ook afgesloten.

Asfaltwerkzaamheden Ekkersrijt 6000

Wat:            Asfaltwerkzaamheden / Reparatie asfalt
Waar:          Ekkersrijt 6000 bij kruising met Ekkersrijt 10.000
                   (rechterstrook van de linksafstroken naar Ekkersrijt 10.000)
Wanneer:    start reparatie week 16 

Bijzonderheden

Het asfalt op deze rijstrook hebben we onlangs gerepareerd, maar is er opnieuw uitgereden.

Korte termijn oplossing: In week 16 wordt het gat tijdelijk opgevuld. 
Lange termijn oplossing: Geheel of gedeeltelijk vervangen van de asfaltconstructie, door een betere, stevige constructie.

Start snoeiwerkzaamheden bomen

Wat:           Snoeiwerkzaamheden gemeentelijke bomen
Waar:         Son en Breugel, 
Wanneer:    vanaf februari 2023

Bijzonderheden

We zijn gestart met de snoeiwerkzaamheden aan de gemeentelijke bomen. De aannemer is begonnen met het snoeien van bomen in de straten in Breugel.

Zorgvuldig te werk

Bij het uitvoeren van de snoeiwerkzaamheden houden we rekening met aanwezige flora en fauna. Het kan voorkomen dat we een boom niet snoeien, omdat in de boom al een vogelnest aanwezig is. Deze boom gaan we dan buiten het broedseizoen alsnog snoeien.

Waarom bomen snoeien?

Het groene karakter heeft onze gemeente mede te danken aan de vele bomen. Wij beheren ruim 19.000 straatbomen. We snoeien de bomen om ze veilig en gezond oud te laten worden.

Eens per 3 jaar beoordelen we of een boom gesnoeid moet worden. Snoeien is bijvoorbeeld nodig vanwege dode takken die bij harde wind uit de kroon kunnen vallen, of vanwege laag overhangende takken waardoor er weinig ruimte is voor bijvoorbeeld vrachtwagens of bussen. We snoeien alleen de bomen, die snoei nodig hebben. Het kan dus voorkomen dat enkele bomen in uw straat wel worden gesnoeid, en andere bomen niet.

Snoei vanwege individuele wensen?

We snoeien geen gemeentelijke bomen naar aanleiding van overlast voor of individuele wensen van inwoners, bijvoorbeeld voor meer lichtinval op zonnepanelen. We stellen het belang van groen dan boven eventuele hinder. De aannemer kan dus niet ingaan op verzoeken om bomen extra te snoeien om hinder weg te nemen.

Vindt u dat een boom toch gesnoeid moet worden? Maak hier dan melding.

Vervangen van bomen

We gaan ook ongeveer 60 bomen, verspreid over de gemeente, vervangen. Dit zijn allemaal bomen die vanuit veiligheid moeten worden vervangen. Dode bomen, of bomen die kunnen omvallen of afbreken. We planten voor iedere verwijderde boom ook weer een nieuwe boom terug. Dit gebeurt in principe binnen 1 jaar na het verwijderen van de oude boom. Soms is een nieuwe boom planten op dezelfde locatie niet mogelijk, omdat er te weinig ruimte is. In dat geval planten we een boom in de directe omgeving terug.

Herstraten Breugel, ’t Eigen, Breeakker en de Gentiaan

Wat:         Herstraten
Waar:       Breugel, ’t Eigen, Breeakker en de Gentiaan
Wanneer:  vanaf maart 2023

Bijzonderheden

Wij zijn bezig met het herstraten van verschillende trottoirs, parkeervakken en delen van de rijbaan. Herstraten houdt in dat we de omhoogstekende bestrating weghalen, de boomwortels die de bestrating omhoog drukken snijden we weg en de bestrating leggen we daarna terug. Kapotte tegels of klinkers vervangen we door nieuwe. Zo liggen de trottoirs, parkeervakken en wegen er weer goed bij.

De werkzaamheden voeren we uit in delen van de volgende straten:

Breugel

 • Weverstraat
 • Sint Hubertuslaan

‘t Eigen

 • Colijnstraat
 • Evertsenlaan
 • Marsstraat
 • Mercuriusstraat
 • Piet Heinlaan
 • Thorbeckelaan
 • Trompstraat
 • Van Galenstraat
 • Weegschaallaan

Breeakker

 • Nachtegaallaan
 • Beatrixstraat
 • Nassaustraat
 • Bernhardstraat
 • Vinklaan
 • Merellaan
 • Oranjestraat
 • Lijsterlaan
 • Zwaluwlaan
 • Koekoeklaan
 • Wielewaallaan
 • Sijslaan
 • Ganzebloemlaan

Gentiaan

 • De Wadden
 • Terschellinglaan
 • Schiermonnikooglaan

Boswerkzaamheden Oud Meer

Wat:           Boswerkzaamheden
Waar:         Oud Meer 
Wanneer:    vanaf oktober 2022

Bijzonderheden

Begin oktober starten de boswerkzaamheden voor de komende winterperiode 2022 – 2023. De werkzaamheden bestaan uit dunning van de bossen ten noorden van het Oud Meer en de aanplant van nieuwe bomen. Dit beheer draagt bij aan de ontwikkeling van een gevarieerd loofbos. Een dergelijk bos is een fijn leefgebied voor dieren en insecten. 

Ruimte om te groeien

Tijdens de dunning geven we inheemse bomen meer ruimte om te groeien. Bomen die hun groei belemmeren halen we weg. Dit zijn vaak de grove den en de corsicaanse den. Die soorten komen hier nu nog het meest voor. Door dit beheer ontstaat op termijn een gemengd structuurrijk bos. Zo’n bos is beter bestand tegen klimaatsverandering en bosbranden en zorgt ervoor dat er meer dieren fijn kunnen leven.

Nieuwe bomen planten

Op een aantal kleine plantlocaties die zo ontstaan, plaatsen we kleine groepjes nieuwe bomen. Dit doen we direct na de dunning. We planten Nederlandse bomen die hier nu te weinig voorkomen zoals linde, haagbeuk, zoete kers, inlandse vogelkers en hazelaar. Deze soorten zijn goed voor het bos en het bodemleven. Naast dit plantwerk direct na de dunning, gaan we ook al in november bomen planten met bassischoolleerlingen tijdens de landelijke boomfeestdag. Dat doen we op kale plekken die zijn ontstaan door massale sterfte van fijnsparren na aantasting door kevers.

Excursie voor inwoners

Begin oktober starten we met stippen zetten op de bomen. De dunning zelf begint waarschijnlijk eind december. Direct na de start van de dunning organiseren we een excursie voor inwoners. We plaatsen informatie hierover op deze pagina, de website en social media.

Veiligheid

Mocht u tijdens de werkzaamheden in het bos zijn, blijf dan op veilige afstand. De wegen en paden zijn tijdelijk slechter begaanbaar. We hopen hierbij op uw begrip. De wegen en paden herstellen we zo snel mogelijk na de uitvoering. We zijn hierbij wel afhankelijk van de juiste weersomstandigheden.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met Willem Aarts of Erik Ceelen van Bosgroep Zuid-Nederland. Dit kan telefonisch op (040) 20 66 360 en per e-mail met w.aarts@bosgroepen.nlof e.ceelen@bosgroepen.nl.

Bekijk ook de veel gestelde vragen 

Nieuwe inrichting park in Sonniuspark

Waar:        Sonniuspark, park aan de noordzijde
Wat:          herinrichten park
Wanneer:  2022

Bijzonderheden:

We zijn gestart met de nieuwe inrichting van het park aan de noordzijde van Sonniuspark.
Wijkbewoners hebben het park vormgegeven aan de hand van 4 thema’s: avontuur, beleven, natuur en sport.
Daarnaast is het park belangrijk als waterberging. We gaan in fases  - onder andere - aanleggen: twee grote waterpartijen waarvoor 36.000 m3 grond verplaatst wordt.
Er komen 2000 bomen, paden, een amfitheater, een plek voor natuurlijk spelen en een hondenuitlaatplaats. 

Meer informatie in dit filmpje(externe link).