Alle (weg)werkzaamheden in en rondom Son en Breugel zijn hier te vinden. 

Werkzaamheden Begoniastraat

Wat:           Werkzaamheden woonrijp maken, definitieve inrichting van de openbare ruimte: fase 1
Waar:         Rondom de nieuwbouwwoningen en in de Begoniastraat tussen de Spireastraat en de Cameliastraat
Wanneer:   Van maandag 21 november tot 9 januari 2023 (afhankelijk van het weer)

Bijzonderheden

Vorst

Helaas werkt het weer niet mee waardoor de werkzaamheden stil zijn komen te liggen. Door de vorst kunnen we niet verder op dit moment. Als gevolg hiervan schuift de planning op. De eerste fase zal dit jaar niet afgerond worden. De planning is om deze vanaf 9 januari na de kerstvakantie af te ronden. Dit is echter afhankelijk van het weer. Dit betekend ook dat fase 2 later start. 

Bereikbaarheid

Het werkvak in de Begoniastraat blijft afgesloten voor alle verkeer. De tijdelijke bouwweg van asfalt hebben we laten liggen zodat aanwonenden er door kunnen. We streven er naar om nog voor de kerst, het parkeerterrein tegenover de Ranonkelstraat gereed te krijgen zodat hier geparkeerd kan worden tijdens de kerstvakantie. Dit is echter afhankelijk van het weer. Daarnaast willen we het terrein waar nu de keten van Van Stiphout staan beschikbaar stellen om te parkeren.

Planning

De werkzaamheden worden in 3 fases uitgevoerd. In de eerste fase gaat het om werkzaamheden in de Begoniastraat tussen de Spireastraat en de Cameliastraat.
De overige fases worden begin 2023 uitgevoerd. 

Contact

Dhr. Koen van den Tillaart van Grasveld Civiele Techniek telefoonnummer 0492-468219
Martijn van Dijck van de gemeente Son en Breugel telefoonnummer 0499 491491

Herstraten dVeerstraat, ’t Eigen en het centrumgebied Son

Wat:         Herstraten
Waar:       Veerstraat, ’t Eigen en het centrumgebied Son
Wanneer: vanaf 1 januari 2023

Bijzonderheden

Wij zijn bezig met het herstraten van verschillende trottoirs, parkeervakken en delen van de rijbaan. Herstraten houdt in dat we de omhoogstekende bestrating weghalen, de boomwortels die de bestrating omhoog drukken snijden we weg en de bestrating leggen we daarna terug. Kapotte tegels of klinkers vervangen we door nieuwe. Zo liggen de trottoirs, parkeervakken en wegen er weer goed bij.

De werkzaamheden voeren we uit in delen van de volgende straten:

Veerstraat

Het trottoir en de parkeervakken aan de zuidzijde van de straat zijn in december afgerond en de noordzijde wordt nu uitgevoerd.

‘t Eigen

 • Colijnstraat
 • Evertsenlaan
 • Marsstraat
 • Mercuriusstraat
 • Piet Heinlaan
 • Thorbeckelaan
 • Trompstraat
 • Van Galenstraat
 • Weegschaallaan

Centrumgebied Son

 • Hendrik Veenemanstraat
 • Heistraat
 • Nieuwstraat
 • Antoon van de Venstraat
 • Taylorstraat

Boswerkzaamheden Oud Meer

Wat:           Boswerkzaamheden
Waar:         Oud Meer 
Wanneer:    vanaf oktober 2022

Bijzonderheden

Begin oktober starten de boswerkzaamheden voor de komende winterperiode 2022 – 2023. De werkzaamheden bestaan uit dunning van de bossen ten noorden van het Oud Meer en de aanplant van nieuwe bomen. Dit beheer draagt bij aan de ontwikkeling van een gevarieerd loofbos. Een dergelijk bos is een fijn leefgebied voor dieren en insecten. 

Ruimte om te groeien

Tijdens de dunning geven we inheemse bomen meer ruimte om te groeien. Bomen die hun groei belemmeren halen we weg. Dit zijn vaak de grove den en de corsicaanse den. Die soorten komen hier nu nog het meest voor. Door dit beheer ontstaat op termijn een gemengd structuurrijk bos. Zo’n bos is beter bestand tegen klimaatsverandering en bosbranden en zorgt ervoor dat er meer dieren fijn kunnen leven.

Nieuwe bomen planten

Op een aantal kleine plantlocaties die zo ontstaan, plaatsen we kleine groepjes nieuwe bomen. Dit doen we direct na de dunning. We planten Nederlandse bomen die hier nu te weinig voorkomen zoals linde, haagbeuk, zoete kers, inlandse vogelkers en hazelaar. Deze soorten zijn goed voor het bos en het bodemleven. Naast dit plantwerk direct na de dunning, gaan we ook al in november bomen planten met bassischoolleerlingen tijdens de landelijke boomfeestdag. Dat doen we op kale plekken die zijn ontstaan door massale sterfte van fijnsparren na aantasting door kevers.

Excursie voor inwoners

Begin oktober starten we met stippen zetten op de bomen. De dunning zelf begint waarschijnlijk eind december. Direct na de start van de dunning organiseren we een excursie voor inwoners. We plaatsen informatie hierover op deze pagina, de website en social media.

Veiligheid

Mocht u tijdens de werkzaamheden in het bos zijn, blijf dan op veilige afstand. De wegen en paden zijn tijdelijk slechter begaanbaar. We hopen hierbij op uw begrip. De wegen en paden herstellen we zo snel mogelijk na de uitvoering. We zijn hierbij wel afhankelijk van de juiste weersomstandigheden.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met Willem Aarts of Erik Ceelen van Bosgroep Zuid-Nederland. Dit kan telefonisch op (040) 20 66 360 en per e-mail met w.aarts@bosgroepen.nlof e.ceelen@bosgroepen.nl.

Bekijk ook de veel gestelde vragen 

Nieuwe inrichting park in Sonniuspark

Waar:        Sonniuspark, park aan de noordzijde
Wat:          herinrichten park
Wanneer:  2022

Bijzonderheden:

We zijn gestart met de nieuwe inrichting van het park aan de noordzijde van Sonniuspark.
Wijkbewoners hebben het park vormgegeven aan de hand van 4 thema’s: avontuur, beleven, natuur en sport.
Daarnaast is het park belangrijk als waterberging. We gaan in fases  - onder andere - aanleggen: twee grote waterpartijen waarvoor 36.000 m3 grond verplaatst wordt.
Er komen 2000 bomen, paden, een amfitheater, een plek voor natuurlijk spelen en een hondenuitlaatplaats. 

Meer informatie in dit filmpje(externe link).