Werkzaamheden

Alle (weg)werkzaamheden in en rondom Son en Breugel zijn hier te vinden. 

Reconstructie N620 tussen Best en Son

Wat:           Reconstructiewerkzaamheden
Waar:         N620 tussen het viaduct A2 bij Best tot aan de aansluiting met de A50 in Son
Wanneer:  Van maandag 29 april tot en met augustus 2024

Bijzonderheden

Weg open in de vakantieperiode van 12 juli t/m 11 augustus

Tussen 12 juli en 11 augustus ligt het werk aan de N620 stil en kunt u gewoon gebruikmaken van de weg. 
De weg gaat open op vrijdag 12 juli vanaf 17.00 uur. 

Let op! De weg is nog niet volledig ingericht en er geldt nog steeds een snelheidsbeperking. De omleidingsborden blijven staan op de omringende wegen.

Laatste fase werkzaamheden vanaf 12 augustus

Vanaf maandag 12 augustus begint aannemer Mourik met de laatste fase van de werkzaamheden aan de N620. Tijdens deze fase wordt gewerkt tussen 't Boshuys en Son. Ze verwachten dat op 30 augustus het werk klaar is. 

Groot onderhoud

Mourik Infra B.V. voert in opdracht van de provincie Noord-Brabant groot onderhoud uit aan de N620 tussen Best en Son. Tegelijk met het onderhoud gaat de provincie de weg veiliger maken. Zo wordt de N620 op diverse plekken anders ingericht en kunnen fietsers en voetgangers straks makkelijker en veiliger oversteken. De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats, starten in Best en worden (naar verwachting) eind augustus in Son en Breugel afgerond.

Bereikbaarheid

Woningen, bedrijven en voorzieningen blijven (zoveel mogelijk) bereikbaar. Voor doorgaand (gemotoriseerd) verkeer is een omleiding ingesteld via de A50 en de A2 of de Hoberglaan. Wandelaars en (brom)fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik blijven maken van het vrij liggende fietspad. In juni en augustus worden voor een kortere periode aanvullende omleidingsroutes ingesteld.

Meer informatie

Tijdens de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de BouwApp. Hier vindt u alle informatie aangaande de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid. Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met opnemen met omgevingsmanager Maarten van Rooij via N620@mourik.com 

Op de hoogte blijven?

Meld u dan aan op de gratis nieuwsbrief. Dit kan via www.brabant.nl/N620

Cyclomedia maakt foto's van alle wegen en paden

Wat:        Opnames / 3600 panoramafoto’s maken
Waar:       alle wegen en paden in de gemeente
Wanneer: Vanaf juli 2024

Bijzonderheden

De komende periode gaat Cyclomedia weer 3600 panoramafoto’s maken van alle wegen en paden in de gemeente. Ze hebben een ontheffing voor het rijden op voetpaden, fietspaden en alle geslotenverklaringen. 

Om de veiligheid te garanderen hebben we wel een aantal voorwaarden meegegeven:

  1. bij het uitvoeren van de werkzaamheden de bereikbaarheid en verkeersveiligheid maximaal wordt gewaarborgd en de doorgang van het verkeer minimaal wordt gehinderd;
  2. op trottoirs de snelheid beperkt wordt tot stapvoets (max. 5 km/uur) rijden;
  3. op trottoirs aan de overige weggebruikers die regulier aanwezig zijn voorrang verleend dient te worden;
  4. op fietspaden de snelheid beperkt wordt tot fietssnelheid (max. 20 km/uur);
  5. op fietspaden aan de overige weggebruikers die regulier aanwezig zijn voorrang verleend dient te worden;
  6. op weggedeelten alwaar sprake is van geslotenverklaringen voor gemotoriseerd verkeer de snelheid aan de ter plaatse voordoende situatie wordt aangepast (in woonwijk maximaal 30 km/uur, etc.);
  7. bij het verlaten van trottoirs voorrang wordt verleend aan verkeer op de op te rijden (hoofd)weg;

Reinigen kolken

Wat:           Reinigen van de kolken
Waar:         in heel Son en Breugel 
Wanneer:   vanaf week 11 (week van 11 maart) 2024

Bijzonderheden

Vanaf week 11 start de firma Adriaans Riolering- en Ontstoppingsbedrijf uit Mierlo met het reinigen van de kolken in Son en Breugel. De werkzaamheden gaan enkele weken duren.

De functie van een kolk is het afvoeren van regenwater dat op de wegen en voetpaden valt. Bladeren, zand en zwerfvuil kunnen in de kolken terecht komen. Dit vuil wordt verwijderd tijdens de reinigingsronde.  

Regelmatig wordt in de kolken ook afval, zakjes met hondenpoep en cement van bijvoorbeeld verbouwingen aangetroffen. Dit soort zaken horen niet in het riool thuis! Ze kunnen zorgen voor verstopping in de leiding en/of vervanging van de kolk. 

Belijning aanbrengen op wegen

Wat:         Belijning aanbrengen
Waar:       Diverse locaties in Son en Breugel
Wanneer: vanaf mei 2024

We brengen witte lijnen op de weg die zijn vervaagd opnieuw aan. Met uitzondering van wegen waarvan eerst de bovenlaag hersteld moet worden.
Verdeeld over de gehele gemeente worden vanaf begin mei belijningen op de wegen geplaatst. Rondom scholen worden logo’s met “SCHOOL” op de wegen geplaatst. Op Ekkersrijt wordt belijning ter bevordering van het parkeerbeleid aangebracht.

Snoeiwerkzaamheden bosplantsoen

Wat:            snoeien bosplantsoen.
Waar:          in heel Son en Breugel / Zie plattegrond
Wanneer:    vanaf 19 februari 2024

Bijzonderheden

In de week van maandag 19 februari 2024 start aannemer Van Weert Rondhout met het snoeien van de randen van het bosplantsoen. We snoeien om de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de beplanting te verbeteren.

Ze gaan de randen snoeien, uitdunnen en beplanting verwijderen. We realiseren ons dat dit er in het begin niet mooi uit ziet. Het idee erachter is dat we gelaagdheid van laag naar hoog creëren. Hierdoor ontstaat er meer biodiversiteit en krijgen kruiden en struiken meer kans. Als we alles zomaar laten groeien ontstaat er grote lichtconcurrentie tussen de verschillende beplantingen. Door te snoeien en beplanting weg te halen worden de struiken en bomen mooier en voller. Uiteraard doet de aannemer van tevoren een flora en faunacheck.

In de tekening kunt u zien hoe dit er over 1 a 2 jaar uit gaat zien. 
Bron: ecopedia.be (Idverde, Jan van Lierde)

Op het kaartje ziet u waar de aannemer gaat snoeien.

Herstel en onderhoud van wegen en trottoirs

Wat:         Herstel en onderhoud van wegen en trottoirs
Waar:       Diverse locaties in Son en Breugel
Wanneer: 2024

Bijzonderheden

In  2024 gaan we volgens planning verder met het herstraten van verschillende trottoirs, parkeervakken en delen van de rijbaan. Herstraten houdt in dat we de omhoogstekende bestrating weghalen, de boomwortels die de bestrating omhoog drukken snijden we weg en de bestrating leggen we daarna terug. Kapotte tegels of klinkers vervangen we door nieuwe. Zo liggen de trottoirs, parkeervakken en wegen er weer goed bij.

  • Vanaf eind april op Ekkersrijt: aanbrengen witte stenen t.b.v. parkeervakken en aanbrengen gele belijning t.b.v. verboden te parkeren.
  • Vanaf eind april aanbrengen van halfverharding / wandelpaden op Ekkersrijt 5200
  • Diverse herstelwerkzaamheden op Ekkersrijt aan fiets- voetpaden en (klinker)wegen.