Alle (weg)werkzaamheden in en rondom Son en Breugel zijn hier te vinden. 

Nieuwe inrichting park in Sonniuspark

Waar:        Sonniuspark, park aan de noordzijde
Wat:          herinrichten park
Wanneer:  2022

Bijzonderheden:

We zijn gestart met de nieuwe inrichting van het park aan de noordzijde van Sonniuspark.
Wijkbewoners hebben het park vormgegeven aan de hand van 4 thema’s: avontuur, beleven, natuur en sport.
Daarnaast is het park belangrijk als waterberging. We gaan in fases  - onder andere - aanleggen: twee grote waterpartijen waarvoor 36.000 m3 grond verplaatst wordt.
Er komen 2000 bomen, paden, een amfitheater, een plek voor natuurlijk spelen en een hondenuitlaatplaats. 

Meer informatie in dit filmpje(externe link).

Onderhoud aan ophaalbrug Stad van Gerwen over het Wilhelminakanaal

Waar:             ophaalbrug Stad van Gerwen over het Wilhelminakanaal
Wat:                afgesloten i.v.m. onderhousdwerkzaamheden
Wanneer:        van 5 september tot en met 30 september

Afbeelding van de brug Stad van Gerwen

(Foto: RWS-pictureproductions)

Bijzonderheden

Rijkswaterstaat voert van 5 september tot en met 30 september onderhoud uit aan ophaalbrug Stad van Gerwen over het Wilhelminakanaal.

Stremming

De brug is niet toegankelijk voor het wegverkeer. Het verkeer wordt omgeleid via de ophaalbrug in Haghorst. De werkzaamheden betekenen dat er voor scheepvaart beperkte doorvaart mogelijk is op 6, 7, 28, 29 en 30 september.

Onderhoud

Het onderhoud bestaat uit het vervangen van de slijtlaag, het conserveren van de opleggingen, hoofddraagconstructie en de draaipunten en het vervangen van de hydroliek slangen. De onderhoudswerkzaamheden maken deel uit van het reguliere onderhoud dat Rijkswaterstaat laat verrichten aan oevers, rivieren en kunstwerken zoals bruggen, stuwen en sluizen. In 2022 wordt er rond de Noord-Brabantse en Limburgse kanalen aan zo’n 15 objecten onderhoud verricht. Deze werkzaamheden kunnen hinder veroorzaken. RWS doet er alles aan om die hinder te beperken.

Herstraten in Gentiaal en 't Eigen

Wat: Herstraten
Waar: de Gentiaan en 't Eigen
Wanneer: vanaf 19 september 2022

Wij zijn gestart met werkzaamheden in de wijken De Gentiaan (Son) en ’t Eigen (Breugel). Stukken trottoir, parkeervakken en delen van de rijbaan wordt herstraat.

Herstraten houdt in dat we de omhoogstekende bestrating weghalen, de boomwortels die de bestrating omhoog drukken snijden we weg en de bestrating leggen we daarna terug. Kapotte tegels of klinkers vervangen we door nieuwe. Zo liggen de trottoirs, parkeervakken en wegen er weer goed bij.

De werkzaamheden voeren we uit in de volgende straten:

Gentiaan

 • Afrikalaan
 • Australiëlaan
 • Brabantlaan
 • De Wadden
 • Flevoland
 • Juralaan
 • Limburglaan
 • Oderlaan
 • Seinelaan
 • Weserlaan

‘t Eigen

 • Colijnstraat
 • Evertsenlaan
 • Marsstraat
 • Mercuriusstraat
 • Piet Heinlaan
 • Trompstraat
 • Van Galenstraat
 • Weegschaallaan