Wat is het?

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen goed kunnen zwemmen. Ter bevordering van de zwemvaardigheid wordt er een tegemoetkoming in de kosten van de zwemles gegeven. Bij het behalen van het zwemdiploma B kunnen ouders/verzorgers een tegemoetkoming aanvragen van € 100,00 per kind.

Hoe werkt het?

Subsidie zwemonderwijs aanvragen

Na de beoordeling van het formulier wordt een bedrag van € 100,00 toegekend.

Betaling

Binnen vier weken na de toekenning vindt de uitbetaling plaats.

Voorwaarden

U kunt de aanvraag indienen binnen zes maanden na behalen van het zwemdiploma B.