In februari 2024 ontvangt u de aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Deze ontvangt u vanaf dit jaar van Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB). Deze organisatie voert vanaf nu de belastingtaken uit voor de gemeente Son en Breugel. De aanslag ontvangt u per post in uw brievenbus of digitaal in uw berichtenbox als u zich heeft aangemeld voor MijnOverheid.

WOZ-waarde bepaalt het bedrag 

Op de aanslag ziet u de bedragen voor de verschillende belastingsoorten, zoals de afvalstoffenheffing. U krijgt daarnaast informatie over hoe u kunt betalen, kwijtschelding kunt aanvragen of bezwaar kunt maken.

Ook vindt u de WOZ-waarde, ofwel de geschatte waarde van uw pand, op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. Hier is het bedrag van uw onroerendezaakbelasting uit afgeleid. 

Om de hoogte van de onroerendezaakbelasting te bepalen, wordt gekeken naar de verkoopwaarde van uw woning op 1 januari van het jaar ervoor (de waardepeildatum). Deze waarde wordt WOZ genoemd en vastgesteld volgens wettelijke regels. Daarbij wordt onder andere gekeken naar recente verkopen van vergelijkbare woningen. Voor een aantal woningen heeft dit een flinke stijging gegeven van de WOZ-waarde.

Heeft u vragen?

Kijk dan op www.bs-ob.nl(externe link). Ook kunt u contact opnemen met BSOB. Dat kan telefonisch op werkdagen van 09.00 uur tot 16.00 uur via telefoonnummer: 088- 551 00 00. U kunt ook het contactformulier op de website invullen: www.bs-ob.nl/contact(externe link).

Heeft u vragen over de belastingaanslag van 2023 of van de jaren daarvoor? Neem dan contact op met de gemeente Son en Breugel via 0499-491491.