Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente kunt u daartegen bezwaar maken. Zie voor meer informatie de pagina ‘Bezwaar maken’.

Wij hechten grote waarde aan een onafhankelijke beoordeling van uw bezwaar. Daarom is er een onafhankelijke bezwaarschriftencommissie ingesteld. Deze commissie geeft het bestuursorgaan advies over de beslissing op uw bezwaarschrift. Dit doet zij meestal nadat zij alle partijen heeft gehoord. Nadat de bezwaarschriftencommissie advies heeft uitgebracht, neemt het bestuursorgaan een beslissing op uw bezwaar. Het bestuursorgaan kan het advies van de commissie volgen, maar kan hier ook gemotiveerd van afwijken.

Agenda hoorzittingen bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie houdt regelmatig hoorzittingen. Op deze pagina vermelden we de geplande hoorzittingen. De hoorzittingen zijn meestal openbaar. Soms is een hoorzitting niet openbaar. Als dat zo is, vermelden wij dat in de agenda.

Wilt u een hoorzitting bijwonen? Meld u dan aan door contact op te nemen via het algemene nummer 0499 491 491 of een e-mail te sturen naar de bezwaarschriftencommissie 

De eerstvolgende zitting van de bezwaarschriftencommissie vindt plaats op 4 maart 2024

Hoorzitting 4 maart 2024 – Gemeentehuis Son en Breugel

Tijd

Onderwerp

Openbaar / Niet openbaar

18.00 uurBezwaar tegen het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen in de Zebrakever. openbaar
18.20 uurBezwaren tegen het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen in de Van Galenstraat.openbaar
18.50 uurBezwaren tegen het reserveren van twee parkeerplaatsen voor het laden van elektrische voertuigen in de Van Speijklaan. openbaar