Wilt u weten wat u mag doen op de locatie? Dit kunt u eenvoudig opzoeken via het Omgevingsloket.

Hoe weet ik wat op mijn perceel is toegestaan?

In het omgevingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen of bedrijven mogen komen en welke afmetingen die mogen hebben. De gemeenteraad bepaalt wat er in een omgevingsplan staat.

Hoe werkt het?

Wilt u weten welke bestemming een gebied of perceel heeft? En de regels die erbij horen. Bijvoorbeeld als u een huis wilt kopen of een bedrijf wilt starten. Het omgevingsplan geeft u antwoorden op vragen als:

  • Mag ik hier bouwen of verbouwen?
  • Mag ik hier een bedrijf vestigen?
  • Hoe mag ik een stuk grond gebruiken?

Het omgevingsplan bestaat uit een kaart met daaraan gekoppeld regels en een toelichting. Als u het adres invoert, komt u automatisch op het juiste deel van de kaart terecht. Zorg er voor dat u als u gaat (ver)bouwen u op het juiste deel van het perceel staat. Selecteer dan het omgevingsplan. De kaart laat dan verschillende kleuren zien. Aan de rechterzijde vindt u dan de hoofdregels. Als u hierop doorklikt vind u de uitgebreide regels voor dit deel van het perceel.

Waar kan ik het vinden?

U kunt het omgevingsplan digitaal bekijken. Dit vindt u bij de ‘Regels op de kaart’.

Opzoeken bij omgevingsloket(externe link)

Hulp nodig?

Heeft u vragen over het omgevingsplan? Neem dan contact op met het cluster ‘Vergunningen’ via mailadres vergunningen@sonenbreugel.nl of telefoonnummer 0499-491491.

Wij helpen u met het beantwoorden van uw vragen en met het lezen van de regels.