Artist impression van de nieuwbouw van sporthal De Bongerd

 

De sloop van de oude sporthal is klaar. Begin 2024 starten we met de bouw van de funderingen. We schatten in dat we daar drie tot vier weken mee bezig zijn. Zodra de funderingen klaar zijn, starten we met de begane grondvloer en de staalconstructie. Dat duurt ongeveer drie maanden. Vanaf dat moment verandert de bouwplaats van een zandvlakte naar een volwaardig gebouw met een dak. Daarna volgen installaties, gevelbekleding, dakbedekking en de verdere afwerking. We verwachten dat de nieuwe Bongerd aan het eind van 2024 klaar is.

Veel materialen uit de oude sporthal krijgen een tweede leven in de nieuwe Bongerd. Zo wordt het puin, bestaande uit steen en beton, op de bouwplaats verwerkt tot fundering voor de bouwwegen en fundamenten.

We proberen de overlast van de bouw zoveel als mogelijk te beperken. Daarvoor hebben we verschillende maatregelen genomen. Heeft u vragen of opmerkingen?  Of ervaart u overlast van de werkzaamheden? Neem dan contact op met Joost van Dijk namens de hoofdaannemer De Pellikaan op 06-48451191 of via jdijk@pellikaan.nl. Heeft u vragen over het project aan de gemeente? Neemt u dan contact op met Ralph Thijssen: r.thijssen@sonenbreugel.nl.