Gebiedsvisie

We hebben een mooi plan gemaakt voor de inrichting van het centrum in Breugel. Dit staat beschreven in een gebiedsvisie

Groen staat centraal

Centraal in het plan staan de realisatie van een dorpsplein (het dorpshart), een dorpsbos en een dorpstuin. Het groen in het centrum en de gebouwen komen meer met elkaar in verbinding. Dit doen we door het groen toegankelijker en meer open te maken. Het gebied nodigt straks meer uit om er te verblijven. Door de open structuur verbeteren we ook de sociale veiligheid. 

Wonen en winkelen

Op de plek waar de school nu staat, komen woningen, nadat de school is verhuisd naar De Krommen Hoek. We denken aan de realisatie van 20 sociale huurwoningen en 20 middeldure huurwoningen. Zo ontstaat daar een wooneiland in een groene omgeving. We kijken ook of we het parkeerterrein anders kunnen inrichten. We willen meer openheid krijgen naar het groene dorpshart toe.

Sporthal De Bongerd 

We onderzoeken of grootschalige renovatie mogelijk is, of dat nieuwbouw noodzakelijk is. Daarbij kijken we ook hoe we de omgeving aan kunnen pakken. We denken in elk geval aan een nieuwe, vriendelijke entree gericht op het dorpsplein (dorpshart). 

De Boerderij 

Binnenkort starten we al met de renovatie van de Boerderij. Het idee is dat de Boerderij meer zichtbaar wordt en een duidelijk herkenbare entree krijgt met een goede route er naartoe. De directe omgeving van de Boerderij richten we in als dorpstuin. 

Spel en educatie

De drie gebieden, de dorpstuin, het dorpshart en het dorpsbos, willen we met elkaar verbinden door routes en belevingsplekken te realiseren in het groen. Er komt ruimte voor spel en educatie. Denk aan een speelbos, informatiebordjes, nestkastjes of een insectenhotel. 

Meer informatie of contact

Hebt u vragen of wilt u een persoonlijk contact?  E-mail dan naar breugelbruist@sonenbreugel.nl of bel voor een afspraak naar projectleider Elsebeth De Landmeter via telefoonnummer 0499 491491, op dinsdag en donderdag werkzaam voor de gemeente Son en Breugel.