Gebiedsvisie

We hebben een mooi plan gemaakt voor de inrichting van het centrum in Breugel. Dit staat beschreven in een gebiedsvisie
We gaan nu aan de slag met de gebiedsvisie. In overleg met het IVN en De Boerderij gaan we de plannen voor het bosje en het terrein rond De Boerderij verder uitwerken. Als de plannen concreter zijn, bespreken we ze ook met omwonenden en andere belanghebbenden.

Groen staat centraal

Centraal in het plan staan de realisatie van een dorpsplein (het dorpshart), een dorpsbos en een dorpstuin. Het groen in het centrum en de gebouwen komen meer met elkaar in verbinding. Dit doen we door het groen toegankelijker en meer open te maken. Het gebied nodigt straks meer uit om er te verblijven. Door de open structuur verbeteren we ook de sociale veiligheid. 

Wonen

Op de plek waar de school nu staat, komen woningen, nadat de school is verhuisd naar De Krommen Hoek. We denken aan de realisatie van 20 sociale huurwoningen en 20 middeldure huurwoningen (Een nota van uitgangspunten hiervoor is rond de zomer gereed). Zo ontstaat daar een wooneiland in een groene omgeving. We kijken ook of we het parkeerterrein anders kunnen inrichten. We willen meer openheid krijgen naar het groene dorpshart toe.

Winkelen

Binnenkort gaan we in gesprek met de eigenaren van het complex op de hoek Van Gentlaan / Asteroïdenlaan. We bespreken wat we kunnen doen om het gebouw en de directe omgeving mooier en aantrekkelijker te maken.

Raad besluit: nieuwbouw voor De Bongerd

De gemeenteraad heeft op 4 februari besloten om een compleet nieuwe sporthal te realiseren. Er komt een grotere sporthal die straks ook geschikt is voor wedstrijden zaalhockey, handbal, korfbal en zaalvoetbal. De raad heeft aangegeven dat IVN en Vluchtelingenwerk ook elders gehuisvest kunnen worden. Daarover gaat de gemeente in gesprek met deze organisaties. 

De volgende stap is het maken van een programma van eisen voor de nieuwe sporthal. Dat is volgens planning eind juni gereed. Intussen starten we met het aanbestedingstraject. Ook gaan we met de beheerder van de sporthal om tafel om afspraken te maken over het beheer van de nieuwe sporthal.

 

De Boerderij 

De renovatie van De Boerderij is begin januari van start gegaan. De boerderij is met hekken afgezet en het terrein is in beheer van de aannemer. De jeu de boulesbaan blijft tijdens de renovatie toegankelijk voor jeu de boulers.
De renovatie is vooral gericht op de veiligheid, duurzaamheid en toegankelijkheid van het gebouw. Aan de buitenkant verandert er nagenoeg niets. 
Het idee is dat de Boerderij meer zichtbaar wordt en een duidelijk herkenbare entree krijgt met een goede route er naartoe. De directe omgeving van de Boerderij richten we in als dorpstuin. 

Spel en educatie

De drie gebieden, de dorpstuin, het dorpshart en het dorpsbos, willen we met elkaar verbinden door routes en belevingsplekken te realiseren in het groen. Er komt ruimte voor spel en educatie. Denk aan een speelbos, informatiebordjes, nestkastjes of een insectenhotel. 

Scholen

Er is een projectgroep samengesteld die zich gaat bezighouden met de verkeerssituatie bij De Krommen Hoek. De projectgroep bestaat uit omwonenden, medewerkers van de school en de gemeente. De gemeente is met PlatOO in gesprek over de randvoorwaarden voor de bouw van de nieuwe school op de locatie van De Krommen Hoek. PlatOO is daarnaast bezig met het voorbereiden van de tijdelijke verhuizing van De Krommen Hoek naar De Regenboog. De verhuizing staat gepland in de zomervakantie.

Meer informatie of contact

Hebt u vragen of wilt u een persoonlijk contact?  E-mail dan naar breugelbruist@sonenbreugel.nl of bel voor een afspraak naar projectleider Elsebeth De Landmeter via telefoonnummer 0499 491491, op dinsdag en donderdag werkzaam voor de gemeente Son en Breugel.