Centraal in het plan staan de realisatie van een dorpsplein (het dorpshart), een dorpsbos en een dorpstuin. Het groen in het centrum en de gebouwen komen meer met elkaar in verbinding. Dit doen we door het groen toegankelijker en meer open te maken. Het gebied nodigt straks meer uit om er te verblijven. Door de open structuur verbeteren we ook de sociale veiligheid. 

De drie gebieden - de dorpstuin, het dorpshart en het dorpsbos - willen we met elkaar verbinden door routes en belevingsplekken te realiseren in het groen. Er komt ruimte voor spel en educatie. Denk aan een speelbos, informatiebordjes, nestkastjes of een insectenhotel. 

In de gebiedsvisie leest u meer over het totale plan.
Hieronder leest u meer over de actuele stand van zaken van de verschillende deelprojecten.

Aanpak openbare ruimte

Het eerste totaalontwerp voor de openbare ruimte Breugel Bruist hebben we op 14 oktober 2021 gepresenteerd aan omwonenden, daarna aan het college en aan de gemeenteraad. Tijdens de positieve gesprekken en feedback hebben we waardevolle tips en aandachtspunten gekregen die we meenemen in het vervolgtraject.

Wilt u weten hoe het plan eruit ziet? Bekijk dan de presentatie

Inmiddels hebben we inmetingen gedaan om het bosje zo goed mogelijk in kaart te brengen en in te passen. Ook is er een wandeling met leden van IVN en Heemkundekring geweest en zijn gegevens en ervaringen uitgewisseld over de huidige staat en toekomstige wensen voor het bosje. We gaan nu aan de slag met de uitwerking van de deelgebieden Boerderij en Bosje.

Nieuwbouw De Bongerd

Artist impression van de nieuwbouw van sporthal De Bongerd

De aanbestedingsprocedure voor het ontwerp en realisatie van de nieuwbouw is afgerond. Bouwbedrijf Pellikaan is daarbij als beste bedrijf uit de bus gekomen. Het college heeft inmiddels besloten om de opdracht aan Pellikaan te gunnen. Meer informatie hierover leest u in de raadsinformatiebrief. Daarin staan ook enkele schetsen van het eerste ontwerp.

Bij de selectie hebben we gekeken naar de prijs-kwaliteitsverhouding en of het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen. Zoals duurzaamheid van het gebouw, de ruimtelijke inpassing en de functionaliteiten in het pand. In deze eisen zijn ook aandachtspunten meegenomen van onder andere de huidige gebruikers van De Bongerd. Nu bekend is wie de opdracht gaat uitvoeren, gaan we aan de slag met de planning voor de sloop en de nieuwbouw. Zodra hierover meer bekend is, houden we een informatiebijeenkomst voor omwonenden en gebruikers.

Uiteindelijk is het streven om de nieuwe sporthal in 2024 in gebruik te nemen. Het ontwerp van de sporthal kan van invloed zijn op de openbare ruimte. Daarom wordt de inrichting van de openbare ruimte in delen uitgevoerd.

De Boerderij

De renovatie van De Boerderij is klaar. Het gebouw is op verschillende punten aangepakt. Soms heel duidelijk zichtbaar, zoals de verruimde hal, de nieuwe keuken en sanitair voorzieningen en de aanpassingen aan het plafond. Minder zichtbaar zijn bijvoorbeeld de luchtzuiveringsinstallatie,  zonnepanelen, een warmte-terugwin installatie en ledverlichting. De alles maakt de Boerderij een stuk duurzamer.

Scholen

De basisscholen De Krommen Hoek en de Regenboog gaan vanaf 2023 samen onder een dak verder op de locatie van De Krommen Hoek aan de Doormanlaan. Aan de Doormanlaan komt hiervoor een nieuw schoolgebouw.
Sinds september 2021 zijn De Krommen Hoek en De Regenboog tijdelijk samen gehuisvest op de locatie van De Regenboog. Het gaat om een periode van twee schooljaren. Om alle leerlingen te kunnen huisvesten, zijn er extra units bij De Regenboog geplaatst.
De sloop van de Krommen Hoek is klaar. Nu er geen schoolverkeer meer is bij De Krommen Hoek vervalt het parkeerverbod. Daarom mag er tot de nieuwbouw klaar is geparkeerd worden bij de gele streep in de Doormanlaan. In het nieuwe verkeersplan komt de gele streep niet meer terug.
Medio 2022 start de nieuwbouw van De Krommen Hoek.

Wonen

Op de plek van de huidige Regenboog komen woningen. We denken aan het realiseren van 20 sociale huurwoningen en 20 middel dure woningen. Zo ontstaat daar een wooneiland in een groene omgeving. We kijken ook of we het parkeerterrein anders kunnen inrichten. We willen meer openheid krijgen naar het groene dorpshart toe.

Winkelen

We gaan in gesprek met de eigenaren van het complex op de hoek Van Gentlaan / Asteroïdenlaan. We bespreken wat we kunnen doen om het gebouw en de directe omgeving mooier en aantrekkelijker te maken.

Meer informatie of contact

Hebt u vragen of wilt u een persoonlijk contact?  Stuur dan een mail naar breugelbruist@sonenbreugel.nl.