Centraal in het plan staan de realisatie van een dorpsplein (het dorpshart), een dorpsbos en een dorpstuin. Het groen in het centrum en de gebouwen komen meer met elkaar in verbinding. Dit doen we door het groen toegankelijker en meer open te maken. Het gebied nodigt straks meer uit om er te verblijven. Door de open structuur verbeteren we ook de sociale veiligheid. 

De drie gebieden - de dorpstuin, het dorpshart en het dorpsbos - willen we met elkaar verbinden door routes en belevingsplekken te realiseren in het groen. Er komt ruimte voor spel en educatie. Denk aan een speelbos, informatiebordjes, nestkastjes of een insectenhotel. 

In de gebiedsvisie leest u meer over het totale plan.
Hieronder leest u meer over de actuele stand van zaken van de verschillende deelprojecten.

Aanpak openbare ruimte

Op dit moment werken we de plannen voor de openbare ruimte en het bosje uit. Dat doen we in overleg met omwonenden, IVN en De Boerderij. Het eerste ontwerp hebben we op 14 oktober gepresenteerd aan omwonenden. Wilt u weten hoe het plan eruit ziet? Bekijk dan de presentatie.

We passen het plan op verzoek van omwonenden op enkele details aan en dan gaat het ter bespreking en vaststelling naar het college en de gemeenteraad. Het plan wordt in delen uitgevoerd. En we starten zo snel mogelijk met de uitvoering.

Nieuwbouw De Bongerd: aanbesteding gestart

De aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw is in volle gang. De aanbesteding wordt als een Design & Build opgave in de markt gezet. Dit betekent dat het uiteindelijk geselecteerde bedrijf zowel het ontwerp van de nieuwe sporthal als de daadwerkelijk bouw op zich neemt.

De aanbesteding bestaat uit twee fases. De eerste, openbare selectiefase is onlangs afgerond. In deze fase hebben verschillende bedrijven zich aangemeld. Op basis van selectiecriteria zijn vijf partijen geselecteerd voor de niet-openbare gunningsfase. De tweede fase is nu begonnen. In deze fase wordt vervolgens op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding de beste partij gecontracteerd.
De gunningsfase wordt aan het einde van 2021 afgerond. Dan is duidelijk welke partij de opdracht gegund krijgt en kan snel gestart worden met het maken van het ontwerp. Uiteindelijk is het streven om de nieuwe sporthal in 2024 in gebruik te nemen.
Het ontwerp van de sporthal kan van invloed zijn op de openbare ruimte. Daarom wordt de inrichting van de openbare ruimte in delen uitgevoerd.

De Boerderij

De renovatie van De Boerderij is klaar. Het gebouw is op verschillende punten aangepakt. Soms heel duidelijk zichtbaar, zoals de verruimde hal, de nieuwe keuken en sanitair voorzieningen en de aanpassingen aan het plafond. Minder zichtbaar zijn bijvoorbeeld de luchtzuiveringsinstallatie,  zonnepanelen, een warmte-terugwin installatie en ledverlichting. De alles maakt de Boerderij een stuk duurzamer.

In oktober 2021 rond de aannemer de werkzaamheden af en kan het bestuur van de Boerderij aan de slag met de finishing touch. Daarna is de Boerderij klaar voor gebruik door de verschillende verenigingen en inwoners.

Scholen

De basisscholen De Krommen Hoek en de Regenboog gaan vanaf 2023 samen onder een dak verder op de locatie van De Krommen Hoek aan de Doormanlaan. Aan de Doormanlaan komt hiervoor een nieuw schoolgebouw.
Sinds september 2021 zijn De Krommen Hoek en De Regenboog tijdelijk samen gehuisvest op de locatie van De Regenboog. Het gaat om een periode van twee schooljaren. Om alle leerlingen te kunnen huisvesten, zijn er extra units bij De Regenboog geplaatst.
Binnenkort wordt het huidige gebouw van De Krommen Hoek gesloopt. Nu er geen schoolverkeer meer is bij De Krommen Hoek vervalt het parkeerverbod. Daarom mag er tot de start van de sloop geparkeerd worden bij de gele streep in de Doormanlaan.
Begin 2022 start de nieuwbouw van De Krommen Hoek. We verwachten dat het nieuwe schoolgebouw in de zomer van 2023 gereed is. Na de zomervakantie van 2023 kunnen beide scholen dan starten in het nieuwe gebouw aan de Doormanlaan.

Wonen

Op de plek van de huidige Regenboog komen woningen. We denken aan het realiseren van 20 sociale huurwoningen en 20 middel dure woningen. Zo ontstaat daar een wooneiland in een groene omgeving. We kijken ook of we het parkeerterrein anders kunnen inrichten. We willen meer openheid krijgen naar het groene dorpshart toe.

Winkelen

We gaan in gesprek met de eigenaren van het complex op de hoek Van Gentlaan / Asteroïdenlaan. We bespreken wat we kunnen doen om het gebouw en de directe omgeving mooier en aantrekkelijker te maken.

Meer informatie of contact

Hebt u vragen of wilt u een persoonlijk contact?  Stuur dan een mail naar breugelbruist@sonenbreugel.nl.