Gebiedsvisie

We hebben een mooi plan gemaakt voor de inrichting van het centrum in Breugel. Dit staat beschreven in een gebiedsvisie
We gaan nu aan de slag met de gebiedsvisie. In overleg met het IVN en De Boerderij gaan we de plannen voor het bosje en het terrein rond De Boerderij verder uitwerken. Als de plannen concreter zijn, bespreken we ze ook met omwonenden en andere belanghebbenden.

Groen staat centraal

Centraal in het plan staan de realisatie van een dorpsplein (het dorpshart), een dorpsbos en een dorpstuin. Het groen in het centrum en de gebouwen komen meer met elkaar in verbinding. Dit doen we door het groen toegankelijker en meer open te maken. Het gebied nodigt straks meer uit om er te verblijven. Door de open structuur verbeteren we ook de sociale veiligheid. 

Wonen

Op de plek waar de school nu staat, komen woningen, nadat de school is verhuisd naar De Krommen Hoek. We denken aan de realisatie van 20 sociale huurwoningen en 20 middeldure huurwoningen (Een nota van uitgangspunten hiervoor is rond de zomer gereed). Zo ontstaat daar een wooneiland in een groene omgeving. We kijken ook of we het parkeerterrein anders kunnen inrichten. We willen meer openheid krijgen naar het groene dorpshart toe.

Winkelen

Binnenkort gaan we in gesprek met de eigenaren van het complex op de hoek Van Gentlaan / Asteroïdenlaan. We bespreken wat we kunnen doen om het gebouw en de directe omgeving mooier en aantrekkelijker te maken.

Nieuwbouw De Bongerd: Aanbesteding gestart

De volgende stap om te komen tot een nieuwe sporthal is gezet. Nadat in februari de gemeenteraad unaniem akkoord is gegaan met nieuwbouw van De Bongerd, is de aanbestedingsprocedure in volle gang.

De aanbesteding bestaat uit twee fases. De eerste, openbare selectiefase is onlangs afgerond. In deze fase hebben verschillende bedrijven zich aangemeld en een eerste plan ingediend. Op basis van selectiecriteria zijn vijf partijen geselecteerd voor de niet-openbare gunningsfase. In deze tweede fase wordt vervolgens op basis van de beste prijs-kwaliteit verhouding de beste partij gecontracteerd. De aanbesteding voor de nieuwbouw wordt als een Design & Build opgave in de markt gezet. Dit betekent dat het uiteindelijk geselecteerde bedrijf zowel het ontwerp van de nieuwe sporthal als de daadwerkelijk bouw op zich neemt.

De gunningsfase wordt aan het einde van dit jaar afgerond. Dan is duidelijk welke partij de opdracht gegund krijgt en kan snel gestart worden met het maken van het ontwerp. Uiteindelijk is het streven om in 2024 de nieuwe sporthal in gebruik te nemen.

De Boerderij: Renovatie bijna klaar

Na een half jaar hard werken is de renovatie van De Boerderij nu zo goed als afgerond. Het resultaat mag er zijn: een cultuurcentrum dat klaar is voor de toekomst!

Na de zomer rond de aannemer de werkzaamheden af. Daarna is het de beurt aan het bestuur van de Boerderij. Zij kunnen aan de slag met de finishing touch. Daarna is de Boerderij dan weer klaar voor gebruik door de verschillende verenigingen en inwoners.

Wethouder Jos de Bruin is tevreden. Enkele weken geleden nam de wethouder een kijkje bij de Boerderij. Bekijk het filmpje om met eigen ogen te zien wat er is veranderd.

Het gebouw is op verschillende punten aangepakt. Soms heel duidelijk zichtbaar, zoals de verruimde hal, de nieuwe keuken en sanitair voorzieningen en de aanpassingen aan het plafond. Plus dat de Boerderij nu een stuk duurzamer is met zonnepanelen, een warmte-terugwin installatie en ledverlichting. Net zo belangrijk maar minder zichtbaar is de bijvoorbeeld de luchtzuiveringsinstallatie.

Een datum voor een officiële opening is nu nog niet bekend. Dat volgt later. 
Gelukkig bieden de coronamaatregelen weer meer ruimte voor een mooie opening. Laten we hopen dat dat zo blijft!

Spel en educatie

De drie gebieden, de dorpstuin, het dorpshart en het dorpsbos, willen we met elkaar verbinden door routes en belevingsplekken te realiseren in het groen. Er komt ruimte voor spel en educatie. Denk aan een speelbos, informatiebordjes, nestkastjes of een insectenhotel. 

Scholen: Plaatsing tijdelijke units bij De Regenboog

De basisscholen de Krommen Hoek en de Regenboog gaan vanaf 2023 samen onder één dak verder op de locatie van de Krommen Hoek aan de Doormanlaan. Aan de Doormanlaan komt hiervoor een nieuw schoolgebouw.

Extra units bij De Regenboog

Vanaf september zal De Krommen Hoek, samen met De Regenboog, tijdelijk gehuisvest worden op de locatie van De Regenboog. Het gaat hierbij om een periode van twee schooljaren. Om alle leerlingen te kunnen huisvesten, zullen er in de zomervakantie extra units bij De Regenboog worden geplaatst. Van deze units gaan vier klassen gebruik maken. De units worden op het terrein van De Regenboog geplaatst, zodat het past binnen het bestemmingsplan.

Planning sloop- en nieuwbouw De Krommen Hoek

De planning is dat komend najaar het huidige gebouw van De Krommen Hoek wordt gesloopt. Nu er geen schoolverkeer meer is bij De Krommen Hoek vervalt het parkeerverbod. Daarom mag er vanaf augustus 2021 tot de start van de sloop geparkeerd worden bij de gele streep in de Doormanlaan. De omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. Begin 2022 start de nieuwbouw van De Krommen Hoek. We verwachten dat het nieuwe schoolgebouw in de zomer van 2023 gereed is. Na de zomervakantie van 2023 kunnen beide scholen dan starten in het nieuwe gebouw aan de Doormanlaan.

Meer informatie of contact

Hebt u vragen of wilt u een persoonlijk contact?  E-mail dan naar breugelbruist@sonenbreugel.nl of bel voor een afspraak met de  projectleider via telefoonnummer 0499 491491.