1. Wanneer is de buitenruimte klaar?

De Bongerd wordt naar verwachting in 2024 opgeleverd. Daarna richten we het openbaar gebied in. Op de plaats van basisschool De Regenboog komen woningen. Dit deel van het plan wordt later opgeleverd.  We bekijken nog wanneer we de openbare ruimte rond de woningen opnieuw inrichten.

2. Wat gaat er precies in de buitenruimte gebeuren?

Er wordt een nieuwe ruimere verbinding in de openbare ruimte gemaakt tussen de van Gentlaan en de Boerderij. We behouden het groene karakter en daarbij zorgen we voor een meer open, vriendelijkere en veilige omgeving. Dat doen we door:

  • De aanleg van nieuwe bestrating.
  • De aanleg van een groene bloemrijke wadi als wateropvang en privacy buffer tussen woningen en Boerderij/Bongerd. Een wadi is een greppel of sloot die water kan vasthouden en afgeven.
  • Het behouden van bestaande waardevolle bomen en beplanting en het toevoegen van bomen en beplanting die beter bestand zijn tegen de veranderde klimaatomstandigheden.
  • De aanleg van nieuwe en meer parkeerplaatsen naast de Bongerd, aan de van Gentlaan en langs de Asteroïdenlaan.
  • Het maken van plekken voor het parkeren van fietsen.

De hele presentatie van de buitenruimte vindt u binnenkort op deze pagina.

3. Worden er bomen verwijderd aan de kant van de kant van de Asteroïdenlaan?

Om voldoende ruimte te maken voor de nieuwe sportvoorziening, hebben we helaas een aantal bomen aan de kant van de Asteroïdenlaan verwijderd. Het gaat om de bomen die tegen de huidige parkeerplaats van De Bongerd stonden. De bomen direct aan de Asteroïdenlaan blijven gehandhaafd.

Het historische houthakkerbosje blijft bestaan en kan zo doorgroeien. Ook kan er zo een ruime, groene verblijfsruimte ontstaan tussen bestaande woningen aan de Weegschaallaan en sporthal.

4. Ik heb een tuinpoort. Sluit deze aan op de nieuwe invulling van de buitenruimte?

Wij nemen automatisch contact met u op en we bekijken dan samen met u hoe we uw tuinpoort het beste kunnen laten aansluiten.

5. Hoe voorkomt de gemeente dat er straks overlast in de buitenruimte ontstaat?

We kunnen niet garanderen dat u nooit overlast ervaart. We richten de openbare ruimte wel zo in dat het niet uitnodigt om overlast te veroorzaken. Het wordt een open, ruim verblijfsgebied, met daarin aangepaste verlichting.

6. Krijg ik straks overlast van het terras van De Bongerd?

Dat willen we tot een minimum beperken. De positie van de terrassen is aan de oost -en westzijde van De Bongerd. Daar blijven de afstanden tussen terras en bestaande woningen zo groot mogelijk.

We bespreken het gebruik van het terras met de toekomstig exploitant. Ook leggen we vast dat er onder de overkapping aan de zuidzijde niet gerookt mag worden.

7. Mogen er in De Bongerd straks evenementen georganiseerd worden?

In de toekomstige Bongerd mogen maximaal 12 evenementen per jaar georganiseerd worden.

8. Hoe zit het met inkijk in ons huis van De Bongerd?

Als blijkt dat er vanuit de bovenverdieping van De Bongerd inkijk in uw huis en/of tuin is, kunnen we de ramen van De Bongerd aan die zijde matteren of een groene afscherming creëren.

9. Hoe werkt het straks met parkeren bij De Bongerd? Komen er meer parkeerplaatsen?

In totaal zijn er 170 parkeerplaatsen nodig in het gebied voor winkels, de bestaande woningen boven de winkels, de nieuwe sporthal met bijbehorende functies en de Boerderij. Deels vervangen we bestaande parkeerplaatsen en deels leggen we nieuwe aan. Naast deze 170 plekken, krijgen de toekomstige woningen op de locatie van De Regenboog parkeerplaatsen op eigen terrein.

10. Wanneer komen er huizen op de plek van De Regenboog?

Dat is nog niet bekend.

11. Ik heb een andere vraag/ ik wil persoonlijk contact.

Neem dan gerust contact met ons op via breugelbruist@sonenbreugel.nl.