Centraal in het plan staan de realisatie van een dorpsplein (het dorpshart), een dorpsbos en een dorpstuin. Het groen in het centrum en de gebouwen komen meer met elkaar in verbinding. Dit doen we door het groen toegankelijker en meer open te maken. Het gebied nodigt straks meer uit om er te verblijven. Door de open structuur verbeteren we ook de sociale veiligheid. 

De drie gebieden - de dorpstuin, het dorpshart en het dorpsbos - willen we met elkaar verbinden door routes en belevingsplekken te realiseren in het groen. Er komt ruimte voor spel en educatie. Denk aan een speelbos, informatiebordjes, nestkastjes of een insectenhotel. 

In de gebiedsvisie leest u meer over het totale plan.