Son en Breugel maakt zich op voor de toekomst.
Samen op weg naar 2050!

Elke gemeente moet binnenkort een omgevingsvisie hebben. In de periode 2019 - 2021 zijn we samen met u tijdens eerdere bijeenkomsten al op zoek gegaan naar de toekomst voor Son en Breugel. Over de vraag waar we in Son en Breugel bijvoorbeeld nieuwe woningen gaan bouwen, hoe we omgaan met natuur, gezondheid, duurzaamheid en klimaat en de inrichting van ons bedrijventerrein en het buitengebied. Deze gezamenlijke zoektocht heeft geresulteerd in de ontwerp-omgevingsvisie "OOg op een zonnige toekomst!"

Dialoogavond

Op dinsdag 2 november 2021 van 19.30 tot 22.00 uur hebben wij een dialoogavond georganiseerd in café-restaurant de Zwaan. Tijdens deze avond hebben we de ontwerp-omgevingsvisie gepresenteerd en toegelicht. Inwoners hebben de gelegenheid gekregen vragen te stellen en hun mening te geven. 

U kunt u de dialoogavond terugkijken.

Ter inzage

De ontwerp-omgevingsvisie "OOg op een zonnige toekomst" ligt in de periode van 04 november 2021 tot en met 16 december 2021 officieel ter inzage. Meer informatie over de ontwerp-omgevingsvisie.

 

omgevingswet
Logo omgevingsvisie Oog voor Son en Breugel