De verkeersregelinstallatie (VRI) op de Gentiaanlaan is zoals bekend defect. Dit verkeerspunt is een belangrijk oversteekpunt voor fietsers. We hebben de afgelopen dagen gekeken naar welke extra maatregelen we kunnen nemen om de verkeerssituatie duidelijker en overzichtelijker te maken voor de weggebruikers. Hiervoor zijn diverse opdrachten uitgezet.  We hebben de volgende maatregelen doorgevoerd:

  • Er zijn extra borden geplaatst voor het gemotoriseerde verkeer om hen te waarschuwen voor overstekende fietsers;
  • De stopstrepen voor de fietsers zijn duidelijker gemaakt, waardoor ze zichtbaarder zijn;
  • We zetten dagelijks verkeersregelaars in.

Helaas zijn niet alle oplossingen op korte termijn haalbaar. Zowel de vervangende materialen als tijdelijke oplossingen zijn niet op voorraad en dus niet direct leverbaar. Ook hierbij wordt gekeken naar alternatieven. Zodra we weten dat er een aanvullende oplossing beschikbaar is, informeren we de inwoners van Son en Breugel direct, via de kanalen van de Gemeente. De afgelopen dagen hebben we veel reacties ontvangen van bezorgde en betrokken inwoners. Deze nemen wij zeer ter harte en danken hen voor de betrokkenheid en het meedenken.