Voor de realisatie van een gebiedsontwikkeling is meestal spraken van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (Bopa) met een uitgebreide procedure of is een wijziging van het omgevingsplan aan de orde en/of is een omgevingsvergunning nodig. U kunt dus niet zo maar aan de slag.

Er komt veel bij kijken om een gebiedsontwikkeling te realiseren en hiervoor de benodigde omgevingsvergunning(en) te krijgen.

Intakegesprek

Wij adviseren u om als 1e stap een afspraak te maken, een zogenaamd intakegesprek. In dit gesprek leggen wij u het hele proces graag uit. Neem hiervoor contact op met cluster Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen via row@sonenbreugel.nl of 0499-491491.

Indien u geen prijs stelt op een intakegesprek, dan kunt u uw idee als ‘initiatiefvoorstel’ ook direct bij ons indienen. Hoe dat werkt leest u bij ‘welke informatie moet ik aanleveren?’

Vragen?

Heeft u na het lezen van alle informatie over gebiedsontwikkelingen toch nog vragen?
Neem dan contact op met het cluster ‘Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen’ via mailadres row@sonenbreugel.nl  of telefoonnummer 0499-491491. Of met uw contactpersoon als deze al bij u bekend is.