Gemeente Son en Breugel zet in op de toekomst voor bedrijventerrein Ekkersrijt: Energiehub studie van start

Elektriciteit is de motor van de verduurzaming voor Bedrijventerrein Ekkersrijt. De huidige congestieproblematiek is een belemmering voor de toekomstige ontwikkeling van Bedrijventerrein Ekkersrijt. De Gemeente Son en Breugel heeft Enerzien en Simpl Energy geselecteerd voor het uitvoeren van een verkennende studie voor het realiseren van een collectieve energiehub om zo de bedrijven te helpen. Dit past ook bij de gemaakte afspraken uit het project ‘Grote Oogst’.  

Samen voor een toekomstbestendige regio

Bedrijvenpark Ekkersrijt, gevestigd in Son en Breugel, vertegenwoordigt een strategisch knooppunt binnen Brainport, een van de meest vooraanstaande technologieregio's in Europa. Gedreven door de ambitie om een toekomstbestendige regio te creëren heeft Gemeente Son en Breugel een allesomvattend duurzaamheidsinitiatief voor Ekkersrijt ingezet. Zo werd op 20 maart 2023 de intentieverklaring voor verduurzaming ondertekend vanuit het gezamenlijke streven naar een versnelde verduurzaming van het bedrijventerrein, bekend als het 'Grote Oogst' project. Ondanks deze veelbelovende duurzaamheidsinitiatieven, staat de regio momenteel voor een uitdaging die niet alleen de verduurzaming, maar ook de toekomstige bedrijvigheid op het spel zet. Deze druk is ontstaan door netcongestie, het niet op het gewenste moment kunnen onttrekken en leveren van elektriciteit aan het netwerk. Dit vormt niet alleen een obstakel voor de verduurzaming van individuele bedrijfslocaties, maar bedreigt ook de realisatie van toekomstbestendige bedrijvigheid, en heeft impact op de aantrekkelijkheid van Ekkersrijt als vestigingsplaats voor innovatieve ondernemingen.  

Integrale studie voor collectieve energiehub

Om deze problematiek aan te pakken, wordt een integrale studie gestart, met de focus op het geven van handelingsperspectief voor individuele bedrijven en op de mogelijkheid voor het realiseren van een collectieve energiehub op Ekkersrijt. Om partijen te selecteren heeft er een tenderprocedure plaatsgevonden waarbij is gekozen voor de gecombineerde aanbieding van Enerzien en Simpl Energy. “Er is een uitvoerig en intensief selectietraject doorlopen waarin de gemeente heeft gezocht naar partijen die in korte tijd met gerichte oplossingen kunnen komen naar onze ondernemers op Ekkersrijt. Om zo perspectief te geven in tijden van netcongestie.” aldus Wethouder Boersma van de Gemeente Son en Breugel. Voor de Gemeente Son en Breugel was het belangrijk om partijen te selecteren die regionaal verbonden zijn, die waarmaken, inhoudelijk sterk zijn en die gaan voor een optimaal resultaat voor zowel het individuele bedrijf als het collectief. 

Werkzaamheden gestart

Enerzien en Simpl Energy zijn verheugd met de gunning van deze opdracht. “Met deze opdracht kunnen we de deelnemende partijen op Ekkersrijt op zijn minst handelingsperspectief bieden voor de korte en lange termijn. Dit draagt bij aan de doelstellingen van de Gemeente Son en Breugel” aldus Rick Peters (Enerzien). Tom Selten van Simpl Energy vult aan “zeker omdat we met onze software de individuele bedrijven kunnen ondersteunen bij de aansturing van onder andere hun zonnepanelen, laadpalen en batterij-systemen als het inzicht kunnen bieden in het huidige en toekomstige totale elektriciteitsverbruik van het bedrijventerrein". 

De deelnemende partijen zijn geïnformeerd. Enerzien en Simpl Energy zijn gestart met de werkzaamheden. Definitieve resultaten worden uiterlijk aan het begin van het 4e kwartaal 2024 verwacht en gepresenteerd aan deelnemende bedrijven en belangstellenden.  

Meer informatie?

Voor meer informatie rondom dit project kunt u zich wenden tot Floris Schoots.