Illegale bewoning arbeidsmigranten geconstateerd bij 2 panden in Son en Breugel

Gisteren heeft het Dommelstroom Interventie Team (DIT) bij 4 locaties in Son en Breugel een controle uitgevoerd op de huisvesting van arbeidsmigranten. Bij 2 panden trof het DIT illegale bewoning aan. Bij 1 ervan bleken de woon- en leefomstandigheden onveilig. De arbeidsmigranten hebben deze woning inmiddels verlaten en zijn door de eigenaar overgebracht naar een hotel.

Bij 3 locaties was de inschrijving Basisregistratie van de bewoners niet op orde en ook werden brandonveilige situaties aangetroffen. De overtredingen worden nu verder onderzocht. 

De eigenaren van alle bezochte locaties werkten mee aan de controle. 

Slechte werkomstandigheden in combinatie met slechte huisvesting en onveilige leefomstandigheden van arbeidsmigranten worden gezien als arbeidsuitbuiting. Dat is een vorm van mensenhandel. Bij mensenhandel gaat het om het werven, vervoeren of opnemen en huisvesten van mensen met het gebruik van dwang. Slachtoffers worden gedwongen om in vaak slechte omstandigheden te werken en tegen geen of te weinig salaris. 

Bij de controle waren de volgende instanties betrokken: gemeente Son en Breugel, politie Oost-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO).

Melden verdachte situaties en overlast

Inwoners kunnen bijdragen aan een veilige leefomgeving. Zij kunnen verdachte situaties en/of overlast melden bij het DIT. Dat kan telefonisch bij de gemeente Son en Breugel via 0499 - 491 491 of bij de politie via 0900-8844. Liever anoniem melden? Dat kan bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle door het DIT.

Dommelstroom Interventie Team (DIT)

Het DIT is een interventieteam onder regie van de zes Dommelstroomgemeenten Cranendonck, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Son en Breugel en Valkenswaard. Het DIT voert controles uit bij panden en locaties waarvan het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of die niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en/of andere overtredingen. Het DIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties.