13 oktober 2020

Vanaf 14 oktober 2020 om 22:00 uur gelden de volgende maatregelen om het coronavirus terug te dringen:

 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk
 • Uitgezonderd zijn:
  • Hotels voor hotelgasten
  • Uitvaartcentra
  • Luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie
 • Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20:00 uur. Koopavonden worden afgeschaft.
 • Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven.
 • Tussen 20:00 uur – 07:00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
 • Markten voor levensmiddelen
 • Beurzen en congressen
 • Bioscopen en theaters
 • Wedstrijden
 • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties
 • In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt.
 • Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel en markten voor levensmiddelen.

 

28 september 2020

Het kabinet kondigt extra maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan. De maatregelen gaan in op dinsdag 29 september, 18.00 uur. 

Regels voor binnen

 • Thuiswerken blijft de norm, tenzij dat niet kan. Als er in een werksituatie toch een besmetting plaatsvindt, kan de werklocatie 14 dagen worden gesloten.
 • In gebouwen geldt dat er met maximaal 4 personen een gezelschap mag worden gevormd. Kinderen tot en met 12 tellen hierbij niet mee. Dat betekent dat voor 1 huishouden of maximaal 4 personen, exclusief kinderen, een reservering bij een bioscoop of restaurant kan worden gemaakt.
 • Het aantal personen per ruimte wordt beperkt tot 30. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Eet- en drinkgelegenheden hebben tot 21.00 inloop, om 22.00 uur is de zaak gesloten.
 • Sportkantines zijn gesloten.
 • Bij binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers  zoals in monumenten, bibliotheken en musea, vindt bezoek plaats op basis van een reservering per tijdvak. Markten en detailhandel zijn hiervan uitgezonderd.
 • Mensen met een contactberoep vragen hun klanten zich te registreren, net als in de horeca nu al gebeurt.

Regels voor buiten

 • Voor activiteiten buiten, waar geen continue doorstroming van mensen is, geldt een maximum van 40 personen. Dit is inclusief kinderen tot en met 12 jaar en exclusief personeel.
 • Is er buiten wel een continue doorstroming van personen, zoals in dierenparken of op markten, dan geldt er een norm voor het aantal bezoekers per vierkante meter.
 • Sportwedstrijden, zowel amateur als professioneel vinden plaats zonder publiek.
 • Het advies is het aantal reisbewegingen zoveel mogelijk te beperken.

Bekijk alle regels en uitzonderingen op de website van de Rijksoverheid.


28 september 2020

Dringend advies: draag een mondkapje 

De Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geeft een dringend advies om een mondkapje te dragen op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, zoals in supermarkten, bouwmarkten, tuincentra en bijvoorbeeld in de winkels op Ekkersrijt.

Naast de nieuwe noodverordening die per 29 september 2020 ingaat, geldt vanaf deze datum dus ook het dringende advies voor het dragen van een mondkapje in drukke ruimten.  

25 september 2020

Het kabinet kondigt aanvullende maatregelen aan voor onze regio (Brabant Zuidoost) om de verspreiding van corona tegen te gaan. De aanvullende maatregelen gaan in op zondag 27 september 2020 om 18.00 uur. 

 • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
 • Gezelschappen mogen niet groter zijn dan 50 personen. Bijvoorbeeld bij feesten, borrels en uitjes, zowel binnen als buiten. Op deze regel zijn een aantal uitzonderingen van kracht, zoals demonstraties, religieuze bijeenkomsten, uitvaarten, en dans- en theaterbeoefeningen.
 • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht. Zoals  voor publiekelijk toegankelijke concerten in een park. Op deze meldplicht geldt een uitzondering voor bijvoorbeeld:
  • openbaar vervoer en bedrijfsmatig personenvervoer; 
  • gelegenheden met een horecavergunning;
  • religieuze bijeenkomsten;
  • (super)markten;
  • winkels;
  • bibliotheken;
  • culturele instellingen;
  • vergelijkbare locaties met een doorstroom van bezoekers.

25 augustus 2020

Er zijn geen lokale ontwikkelingen. Voor meer informatie verwijzen wij naar de website van Rijksoverheid.

2 april 2020

Heeft u werknemers en verwacht u een omzetverlies van minimaal 20%? Dan kunt u via de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging ten behoeve van behoud van Werkgelegenheid (NOW) voor een periode van 3 maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Dit is maximaal 90% van het totale fiscale loon, afhankelijk van het omzetverlies.

De NOW-noodmaatregel vervangt de Werktijdverkorting (wtv). U kunt geen Werktijdverkorting meer aanvragen.

Wat is NOW?

U heeft door een buitengewone gebeurtenis zoals het coronavirus minder of geen werk voor uw personeel. U kunt dan via NOW een substantiële tegemoetkoming krijgen in de loonkosten. Hiermee kunt u werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. U krijgt van UWV een voorschot.

De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging met 3 maanden. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

Ook bij omzetverlies door andere oorzaken dan de uitbraak van het coronavirus kunt u gebruik maken van de NOW-regeling.

Voorwaarden voor NOW

 • Als u NOW aanvraagt bent u verplicht géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor uw werknemers in de periode waarvoor u tegemoetkoming krijgt.
 • U verwacht tenminste 20% omzetverlies.
 • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die u eenmalig kunt verlengen met nog eens 3 maanden (er kunnen extra voorwaarden gelden voor verlenging).
 • NOW is voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.
 • Voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring verplicht.

Hoe hoog is de tegemoetkoming in de loonkosten?

De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de omzetdaling, maximaal 90% van de loonsom.

Bijvoorbeeld:

 • als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever
 • als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever
 • als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever

Op basis uw aanvraag krijgt u van UWV een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet was. Bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming vindt nog een correctie plaats als er sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Hoe kunt u NOW aanvragen?

U doet uw aanvraag bij UWV. UWV streeft ernaar dat u vanaf 6 april 2020 een aanvraag kunt indienen. Als u aan de voorwaarden voldoet, krijgt u binnen 2 tot 4 weken een voorschot.

Kunt u nog Werktijdverkorting aanvragen?

Nee dat is niet meer mogelijk. Als u al een aanvraag voor wtv heeft gedaan, ontvangt u bericht. Uw aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling behandelt UWV als aanvraag voor NOW.

30 maart 2020

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo/Torzo)

De 'Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers’ geldt voor zelfstandig ondernemers (zzp’ers) die door de coronacrisis tijdelijk in de knel zitten. De regeling vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Het is gebaseerd op de al bestaande Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen), maar op punten worden de voorwaarden tijdelijk versoepeld:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarnaast wordt het mogelijk om met voorschotten te werken.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft niet terugbetaald te worden. Er is ook geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal ongeveer € 1500 per maand (netto).

Op de pagina https://krijgiktozo.nl/  kunt u door middel van het beantwoorden van de vragenlijst zelf beoordelen of u in aanmerking komt voor deze regeling. Als dit het geval is, kunt u direct een aanvraag indienen door een e-mail te sturen naar torzo@dienstdommelvallei.nl. Vermeld daarin uw bedrijfsgegevens, geef een korte toelichting op uw situatie en geef daarbij aan of u een voorschot nodig heeft. Let op: op dit moment wachten we nog op specifieke richtlijnen vanuit het Rijk over de uitvoering van deze regeling. Daarom kunnen wij uw aanvraag niet direct in behandeling nemen. We vragen u nog even geduld te hebben. Wilt u eerst meer informatie? Bel dan (0499) 491 491. 

26 maart 2020

Oproep: Wat zijn uw knelpunten en eventuele oplossingen?

U weet als geen ander dat we, als gevolg van het coronavirus, een ontzettend pittige economische tijd met elkaar tegemoet gaan. Daarbij staan we voor een klus die wij als gemeentelijke overheid voor én samen met onze ondernemers en hun werknemers zo goed mogelijk willen klaren.

Om dit goed te kunnen doen willen we graag weten:

 • Wat uw knelpunten zijn
 • Wat uw eventuele oplossingen zijn
 • Wat de gemeentelijke, provinciale en Rijksoverheid en andere partijen, daar aan oplossingen tegenover kunnen stellen volgens u? We onderscheiden daarbij een korte-, middellange- en lange termijn:
 1. Acuut/korte termijn: maart-juni
 2. Middellange termijn: juli-dec
 3. Lange termijn: jan. 2021 e.v.

Deze ervaringen en informatie willen we doorgeven aan de regionale (en Brabantse) crisisstructuur.

  Uw informatie mailt u naar r.welten@sonenbreugel.nl

  Hebt u vagen? Neem dan contact op met Roel Welten, de gemeentelijk accountmanager bedrijven. Hij is bereikbaar via r.welten@sonenbreugel.nl of via het mobiele nummer 06-51359175.

  25 maart 

  Nieuw regionaal bedrijvenloket

  Deze gezondheidscrisis rond Covid-19 houdt zich niet aan gemeentegrenzen, landsgrenzen of grenzen van continenten. De uitdaging is groot als het gaat om het beperken van gezondheids- en economische effecten, maar juist in moeilijke tijden hebben we in Brainport meermaals bewezen slimme oplossingen te kunnen bedenken. Samen met overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven helpen we ondernemers waar mogelijk. Van concrete korte termijn oplossingen tot vitaliteitsoefeningen voor de thuiswerkers. Kijk snel op:

  https://brainporteindhoven.com/nl/

  23 maart

  Wat doet de gemeente voor ondernemers?

  Ondernemers kunnen bij de gemeente uitstel van betaling van de belastingaanslag aanvragen. Daarnaast besteden wij in deze tijd nog meer zorg en aandacht aan het tijdig betalen van facturen.

  Uitstel van belastingbetaling aanvragen

  Ondernemers kunnen op de website een aanvraag indienen voor uitstel van betaling Houd uw inloggegevens van E-Herkenning beschikbaar.

  Extra tijdelijke financiële ondersteuning

  De tijdelijke ondersteuning kan uit twee voorzieningen bestaan:
  •    Een inkomensondersteuning voor 3 maanden. Dit is een aanvulling op het huidige inkomen tot aan het sociaal minimum. Die hoeft niet te worden terugbetaald.
  •    Een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Uitstel van aflossing is mogelijk. De gemeente toetst – in tegenstelling tot bij het Besluit bijstand zelfstandigen – niet naar de levensvatbaarheid van het bedrijf, het inkomen van eventuele huisgenoten of uw vermogen. Binnen vier weken na uw aanvraag besluit de gemeente of u in aanmerking komt.

  Aanvragen financiële ondersteuning

  Wilt u in aanmerking komen voor tijdelijke financiële ondersteuning? Stuur dan een e-mail naar: torzo@dienstdommelvallei.nl. We ontvangen graag uw bedrijfsgegevens, een korte toelichting op uw situatie en geef hierbij aan of u een voorschot nodig heeft. Wilt u eerst meer informatie? Bel dan (0499) 491 491.

  Hulp van kabinet

  Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel, telefoon: 0800-2117, website: www.kvk.nl/coronaloket 
  Meer informatie via Rijksoverheid.nl en RIVM.nl

  23 maart 

  Aangescherpte regels beroepsgroepen en ondernemingen

  Tot tenminste 6 april gelden ook aangescherpte regels voor bepaalde beroepsgroepen, campings, vakantieparken, winkels en markten en is groepsvorming in de openbare ruimte verboden. U leest hier het volledige overzicht van aangescherpte maatregelen per 23 maart.

  Heeft u als ondernemer vragen over de maatregelen en/of gevolgen van corona, lees dan meer op de website van van Brainport Eindhoven. Hier staan ook telefoonnummers vermeld voor de diverse onderwerpen.