Wethouder Jelle de Jong is verantwoordelijk voor:

 • Omgevingswet
 • Ruimtelijke ordening
 • Gebiedsontwikkeling
 • Volkshuisvesting
 • Bouw- en woningtoezicht
 • Breugel Bruist
 • Accommodatiebeleid
 • Subsidiebeleid
 • Sport
 • Kunst en cultuur
 • Personeel en organisatie

Jelle de Jong is ook 1e loco-burgemeester.

Contact

E-mailadres: j.dejong@sonenbreugel.nl
Bestuurssecretaresse: Elke Coppens – Schuurmans via 06-40639961 of via bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl

Nevenfuncties

Regionale Samenwerking

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur GGD Brabant Zuidoost
 • Plaatsvervangend afgevaardigde Vergadering van Aangeslotenen Bizob
 • Plaatsvervangend voorzitter portefeuillehoudersoverleg Voorzieningen en Evenementen Stedelijk Gebied

Dommelvallei

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Overige

 • 1e loco-burgemeester
 • Eigenaar Jelle de Jong Play Learn Change (bezoldigd)