Hans Gaillard

Hans Gaillard, burgemeester

Burgemeester Hans Gaillard is verantwoordelijk voor:

 • Algemene beleidscoördinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening
 • Handhaving
 • Ondersteuning en faciliteiten
 • Juridische zaken
 • Informatie en automatisering

Hans Gaillard is tevens voorzitter van de gemeenteraad.

E-mailadres: h.gaillard@sonenbreugel.nl

Nevenfuncties burgemeester Hans Gaillard

Veiligheid

 • Lid Veiligheidsoverleg Politie Brabant-Oost
 • LId Driehoek Dommelstroom
 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Zuidoost Brabant
 • Lid algemeen bestuur Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Regionale samenwerking

 • Plv. lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Zuidoost Brabant
 • Lid bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid stuurgroep Brainport Avenue
 • Lid adviescommissie Gulbergen
 • Lid algemeen bestuur Metropoolregio Eindhoven

Dommelvallei

 • Voorzitter bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei
 • Voorzitter Bijzonder Georganiseerd Overleg Dommelvallei

Overige

 • Ambassadeur Samen Sterk Son en Breugel
 • Ambassadeur Stichting 'Met je Hart'
 • Voorzitter Stichting Stakenburgfonds
 • Lid kernbestuur Mayors for Peace Nederland
 • Voorzitter bestuur Fauna Beheer Eenheid Brabant (bezoldigd)
John Frenken

John Frenken, wethouder 

Wethouder John Frenken is verantwoordelijk voor: 

 • Omgevingswet 
 • Ruimtelijke ordening
 • Gebiedsontwikkeling
 • Sonniuspark
 • Volkshuisvesting
 • Bouw- en woningtoezicht

John Frenken is ook 1e loco-burgemeester.

E-mailadres: j.frenken@sonenbreugel.nl

Nevenfuncties wethouder John Frenken

Regionale samenwerking

 • Plv. lid bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid algemeen bestuur GGD Brabant Zuidoost
 • Lid dagelijks bestuur financiën GGD 
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Jan Boersma

Jan Boersma, wethouder

Wethouder Jan Boersma is verantwoordelijk voor: 

 • Belastingen
 • Wijkbeheer (openbare werken)
 • Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Centrumvisie en Dommelhuis
 • Economische zaken en Ekkersrijt
 • Toerisme en recreatie
 • Centrale inkoop
 • Grondzaken en grondbeleid
 • Monumentenbeleid
 • Archeologie

Jan Boersma is ook 2e loco-burgemeester.

E-mailadres: j.boersma@sonenbreugel.nl

Nevenfuncties wethouder Jan Boersma

Dommelvallei

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Overige

 • 2e loco-burgemeester
 • Directeur / eigenaar J. Boersma – Beheer B.V.(bezoldigd)  hieronder vallen:
  • Genovaria B.V.
  • Aduk Consulting B.V.
  • Pallas Euro Management B.V.
Paul van Liempd

Paul van Liempd, wethouder

Wethouder Paul van Liempd is verantwoordelijk voor:

 • Duurzaamheid
 • Sociaal domein (WMO, jeugdzorg en sociale zaken)
 • Nieuwe bestuursstijl en burgerparticipatie
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Bossen, landbouw en natuur
 • Dierenwelzijn

Paul van Liempd is ook 3e loco-burgemeester.

E-mailadres: p.vanliempd@sonenbreugel.nl

Nevenfuncties wethouder Paul van Liempd

Regionale samenwerking

 • Plv. lid algemeen bestuur Metropoolregio Eindhoven
 • Lid algemeen bestuur WSD Boxtel
 • Lid dagelijks bestuur Regionaal Werkbedrijf (RWB)

Dommelvallei

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei

Overige

 • Directeur / eigenaar Myown B.V. (bezoldigd)
 • Directeur Smart Links B.V. (bezoldigd)
 • Algemeen bestuurslid PvdA Gewest Noord-Brabant
Jos de Bruin

Jos de Bruin, wethouder 

Wethouder Jos de Bruin is verantwoordelijk voor:

 • Breugel Bruist
 • Kunst en cultuur
 • Zorg en welzijn
 • Gezondheidsbeleid
 • Sport
 • Onderwijs
 • Accommodatiebeleid
 • Subsidiebeleid

Jos de Bruin is ook 4e loco-burgemeester.

E-mailadres: j.debruin@sonenbreugel.nl

Nevenfuncties wethouder Jos de Bruin

Regionale samenwerking

 • Plv. lid algemeen bestuur GGD Brabant Zuidoost

Overige

 • Directeur, eigenaar Jos de Bruin B.V. (stamrecht B.V.)
 • Penningmeester Stichting Ice4life (organiseren van spraakmakende evenementen t.b.v. verbetering kwaliteit van leven)
 • Lid coöperatieraad Sonenergie

Jeroen Wesselink, gemeentesecretaris


De gemeentesecretaris is hoofd van de ambtelijke organisatie en eerste adviseur van het college van B en W. Daarnaast is de gemeentesecretaris algemeen directeur en bestuurder in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden.

E-mailadres: j.wesselink@sonenbreugel.nl