Samenstelling college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) is het dagelijks bestuur van de gemeente. De gemeenteraad benoemt de wethouders. Gemeente Son en Breugel heeft 3 wethouders, daarnaast maken de burgemeester en de gemeentesecretaris deel uit van het college. De burgemeester is de voorzitter van het college. 

Het college houdt zich bezig met de voorbereiding en uitvoering van raadsvoorstellen, voert wetten uit en zorgt dat besluiten van de gemeenteraad worden uitgevoerd. De burgemeester en wethouders hebben de taken verdeeld: de zogenaamde portefeuilleverdeling. Ze vergaderen elke dinsdag. Deze vergaderingen zijn niet openbaar, maar van elke vergadering wordt een besluitenlijst openbaar gemaakt.