De burgemeester is verantwoordelijk voor:

Algemene beleidscoördinatie

 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening / frontoffice
 • Handhaving
 • Juridische zaken
 • Informatie en automatisering
 • Nieuwe bestuursstijl

De burgemeester is tevens voorzitter van de gemeenteraad.

Contact

E-mailadres: 
Bestuurssecretaresse: Brigitte van Roosmalen via 06-40705741 of via bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl

Wilt u de burgemeester spreken? Dat kan op woensdagochtend tijdens het spreekuur tussen 9.00 en 10.00 uur. Neem hiervoor contact op met bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl. Vermeld hierbij het onderwerp. Het gesprek duurt maximaal 15 minuten.

Nevenfuncties

Veiligheid

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)
 • Lid Bestuurlijk Vooroverleg Incidentenbestrijding VRBZO
 • Lid Driehoeksoverleg basisteam Dommelstroom
 • Lid Lokale Stuurtafel Ondermijning
 • Lid Veiligheidsoverleg Politie Brabant-Oost
 • Lid algemeen bestuur en dagelijks bestuur / Regiegroep Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost

Regionale samenwerking

 • Lid bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven
 • Lid algemeen bestuur Metropoolregio Eindhoven

Dommelvallei

 • Voorzitter dagelijks bestuur van de Dienst Dommelvallei
 • Voorzitter algemeen bestuur van de Dienst Dommelvallei

Overige

 • Secretaris en vice-voorzitter Burgemeesterskring Noord-Brabant Zuidoost