Wethouder Steven Grevink is verantwoordelijk voor:

 • Sociale zaken
 • Welzijn
 • WMO
 • Armoedebeleid
 • Jeugdzorg
 • Onderwijs
 • Burgerparticipatie
 • Energietransitie
 • Natuur, natuurbeheer en landbouw
 • Dierenwelzijn
 • Gezondheidsbeleid
 • Communicatie

Steven Grevink is ook 3e loco-burgemeester.

Contact

E-mailadres: s.grevink@sonenbreugel.nl
Bestuurssecretaresse: Elke Coppens – Schuurmans via 06-40639961 of via bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl

Nevenfuncties

Regionale Samenwerking

 • Lid dagelijks bestuur WSD Boxtel
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
 • Lid algemeen bestuur GGD Brabant Zuidoost
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Blink
 • Lid regionaal bestuurlijk platform 'Een 10 voor de jeugd'
 • Lid bestuurlijk platform jeugdzorgregio '21 voor de jeugd'
 • Bestuurlijk overleg Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang
 • Lid Regionaal Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs
 • Lid regionaal overleg SGE-RES
 • Voorzitter werkgroep gezondheid Luchthaven Eindhoven Overleg
 • Lid bestuurlijk overleg randgemeenten Eindhoven Airport

Overige

 • 3e loco-burgemeester