De gemeentesecretaris is hoofd van de ambtelijke organisatie en eerste adviseur van het college van B en W. Daarnaast is de gemeentesecretaris algemeen directeur en bestuurder in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden.

Contact

E-mailadres: j.wesselink@sonenbreugel.nl
Bestuurssecretaresse: Brigitte van Roosmalen via 06-40705741 of via bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl

Thema’s

  • Brede welvaart: Jelle de Jong
  • Brede integratie jongeren en beleid: Jelle de Jong
  • Schaalsprong regio: Jan Boersma
  • Ontwikkelingen Sociaal Domein: Steven Grevink
  • Duurzaamheid en klimaat: Steven Grevink
  • Inclusiviteit: Steven Grevink