Jeugdgemeenteraad

Omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen en jongeren meedenken over het verbeteren van de leefomgeving en voorzieningen in Son en Breugel, is er een jeugdgemeenteraad. Van elke basisschool in de gemeente zit één leerling uit groep 7 en één leerling uit groep 8 in de jeugdgemeenteraad. Zo maken kinderen al op jonge leeftijd kennis met de gemeentepolitiek en krijgen zij de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeente. Burgemeester Suzanne Otters is voorzitter van de jeugdgemeenteraad. Ieder jaar zijn er verkiezingen op de basisscholen en wijzigt de samenstelling van de jeugdgemeenteraad. 

De jeugdgemeenteraad zoekt begeleiders

We zijn op zoek naar externe begeleiders voor het begeleiden van verschillende werkgroepjes.

De Jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Tussendoor werken de leden van de Jeugdgemeenteraad in groepjes aan projecten, één- hooguit tweemaal per maand. De begeleiders helpen de jeugdgemeenteraadsleden met de uitwerking van hun projecten.

Taken begeleiders

  • Begeleiden van leden bij het maken en uitwerken van ideeën, voorstellen en plannen.
  • Het bijwonen van de vergaderingen van de Jeugdgemeenteraad.
  • Overleg voeren met medewerkers van de gemeente.

 

Kenmerken begeleiders

  • Inwoner van (of bekend met) Son en Breugel
  • Gevoel voor wat onder kinderen leeft
  • Ervaring met het werken met kinderen
  • Gevoel voor communicatie
  • Gevoel bij de rol en positie van de gemeente
  • Overleggen van een verklaring omtrent het gedrag (VOG)

De begeleiders krijgen geen vergoeding voor hun inzet, wel veel waardering. Zij mogen de door hen gemaakte onkosten declareren. Wij zorgen ervoor dat de begeleiders en de jeugdgemeenteraadsleden verzekerd zijn.

Hebt u hiervoor interesse? Dan kunt u een e-mail sturen aan Moniek en Kim, griffiers van de Jeugdgemeenteraad.

Vergaderingen 

De jeugdgemeenteraad vergadert ongeveer 7 keer per jaar op donderdagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar. Tussendoor werken de kinderen onder begeleiding aan projecten.

Agenda

Schooljaar 2023 / 2024

31 augustus 2023
12 oktober 2023
7 december 2023
1 februari 2024
14 maart 2024
18 april 2024
20 juni 2024

Agenda's en verslagen van voorgaande schooljaren staan in het archief van de jeugdgemeenteraad.

Activiteiten

Naast het werk in de jeugdgemeenteraad zijn de leden ook betrokken bij allerlei bijeenkomsten  die belangrijk zijn voor de jeugd in Son en Breugel. Zo krijgen zij een rol bij openingshandelingen, huldigingen, de dodenherdenking op 4 mei, de viering van Koningsdag en de jaarlijkse oliebollenparty. 

Contact

Wilt u een vraag stellen aan de jeugdgemeenteraadsleden? Stuur dan een e-mail naar de griffie van de jeugdgemeenteraad via jgr@sonenbreugel.nl.

Samenstelling jeugdgemeenteraad

Suzanne Otters-Bruijnen: voorzitter 
Moniek Weerts: griffier 
Kim Verkuijlen: griffier 

De 13 leden van de Jeugdgemeenteraad stellen zich graag persoonlijk aan u voor.