Wat is het?

U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door afstand of een beperking. De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een leerling tus­sen woonadres en de dichtstbijzijnde, voor de leerling toegankelijke school van de gewenste richting.

Op basis van het advies van de indicatiesteller, beoordeelt de gemeente óf en voor welke vervoersvoorziening de leerling in aanmerking komt.

De vervoersvoorzieningen

  • kilometervergoeding voor vervoer per fiets
  • vergoeding voor openbaar vervoer (evt. met begeleiding)
  • aangepast vervoer

Heeft u aangegeven dat uw kind zelfstandig kan fietsen dan zal op basis hiervan het besluit door de gemeente worden genomen en wordt de indicatiesteller niet om advies gevraagd.

Hoe werkt het?

Aanvragen

U dient het aanvraagformulier voor schooljaar 2019-2020 volledig ingevuld in te dienen bij de gemeente. Lees vooraf de toelichting bij het aanvraagformulier. Het ingevulde formulier kunt u sturen naar:

Gemeente Son en Breugel
Postbus 8
5690 AA Son en Breugel. 

Bijvoegen

De (medische) gegevens over het kind kunnen worden opgestuurd naar:

Argonaut Advies b.v.
Postbus 446
3760 AK Soest

Indien van toepassing een zogenaamd ‘IB 60-formulier’ van de Belastingdienst. Hierop staat het belastbaar inkomen van beide ouders/verzorgers. Dit is niet nodig voor leerlingen die een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken. Informatie Argonaut Advies b.v.

Voorwaarden

De aanvraag moet ingediend zijn vóór 15 mei. Uw aanvraag wordt vóór aanvang van het nieuwe schooljaar afgehandeld als u deze vóór 15 mei heeft ingediend. Komt de aanvraag na 15 mei bij ons binnen dan krijgt u binnen 12 weken bericht.

Voor een (speciale) school voor basisonderwijs en speciaal onderwijs

  • Kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met de fiets reizen? De gemeente vergoedt dan de kosten op basis van een kilometervergoeding als de school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt.
  • Kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen en niet met de fiets? De gemeente vergoedt dan de kosten van openbaar vervoer als de school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt.

Voor het voortgezet (speciaal) onderwijs

Kan uw kind niet zelfstandig reizen vanwege een structureel lichamelijk, verstandelijke, zintuiglijke of psychische beperking? De gemeente vergoedt de kosten op basis van kilometervergoeding als uw kind onder begeleiding kan fietsen of de gemeente vergoedt de kosten van open­baar vervoer voor het kind en haar/zijn begeleider.

Aangepast vervoer

In de volgende gevallen kan in aanmerking worden gekomen voor aangepast vervoer:

  • als een geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking aangepast vervoer vereist;
  • als de reistijd met openbaar vervoer meer dan anderhalf uur bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer met 50 procent of meer teruggebracht kan worden;
  • als openbaar vervoer ontbreekt en de leerling niet met de (brom)fiets kan reizen.

Eigen financiele bijdrage

Wanneer de leerling een (speciale) school voor basisonderwijs bezoekt kan de gemeente een financiële drempel hanteren. Dit betekent

  • U betaalt zelf de kosten van de eerste 6 kilometers. Alleen de kosten die boven het drempelbedrag uitkomen krijgt u vergoed.
  • De gemeente vraagt van u een bijdrage in de kosten naar draagkracht. Dit kan alleen als de afstand tussen de school en uw woning meer dan 20 kilometer is.

Hebt u recht op financiële vergoeding? De gemeente geeft dan aan hoe u deze kosten kunt declareren. Vul de schoolverklaring voor de kostenvergoeding van de kilometerkosten in. 

Wat kost het?

In de verordening leerlingenvervoer staat uitgelegd wanneer u een vergoeding voor leerlingenvervoer krijgt