Op vrijdag 26 april 2024 reikt burgemeester Suzanne Otters - Bruijnen aan 10 inwoners van Son en Breugel een Koninklijke onderscheiding. Deze dorpsgenoten hebben allen een indrukwekkende staat van dienst als vrijwilliger.

Koninklijke onderscheiding voor de heer M.G.P.M. van der Heijden
Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Moos van der Heijden (65 jaar) is al 50 jaar als vrijwilliger actief bij Voetbalvereniging SBC, Tennisvereniging Son en Breugel en Carnavalsvereniging De Krutjesrapers.

Voetbalvereniging SBC

Op 15 jarige leeftijd is Moos van der Heijden gestart als jeugdtrainer van een pupillenteam. Hij is in de periode van 1974 tot 1996 meegegroeid tot trainer van de B-jeugd en uiteindelijk ook elftalleider van het tweede seniorenteam. In de periode van 1996 tot 2006 is hij elftalleider geweest van diverse seniorenteams.
Van 1998 tot 2006 is de heer Van der Heijden bestuurslid geweest van Vriendenclub van SBC. De Vriendenclub heeft als doel om (financiële) middelen voor SBC ter beschikking te stellen, bijvoorbeeld om extra's voor de vereniging te kunnen realiseren.
Vanaf 2006 tot heden is hij bestuurslid van het hoofdbestuur  en voorzitter van de technische commissie van V.V. SBC.  Hij was eindverantwoordelijke voor technische voetbalzaken en vertegenwoordiger van SBC bij wedstrijden van het eerste elftal. Hij heeft een cruciale bijdrage geleverd aan het verhogen van de kwaliteit van voetbaltrainingen, ontwikkeling van jeugdspelers en doorstroming van jeugdspelers naar seniorenelftallen.
Vanaf 2021 heeft hij gedurende 2 jaar de rol van voorzitter van het hoofdbestuur vervuld. Geen makkelijke taak omdat het bestuur in die periode sterk onderbezet was en de vereniging door onzekerheden werd omgeven. Mede door de inzet van Moos van der Heijden heeft de vereniging een nieuwe organisatiestructuur en weer een volledige bezetting van het hoofdbestuur.

Carnavalsvereniging De Krutjesrapers

De heer Van der Heijden was als vrijwilliger van C.V. De Krutjesrapers vanaf 1994 tot en met 2010 betrokken bij de carnavalsoptocht in Son en Breugel. Hij heeft in zijn rol als voorzitter van de optochtcommissie jaarlijks bijgedragen aan een goed verloop van de drukbezochte carnavals optocht.

Tennisvereniging Son en Breugel

De heer Van der Heijden was in periode van 2000 – 2005 voorzitter van het hoofdbestuur T.V. Son en Breugel. De vereniging stond toen voor belangrijke investeringsbesluiten en als bestuurslid/voorzitter heeft hij naast alle andere bestuurlijke taken, dit proces in goede banen geleid.

Koninklijke onderscheiding voor M.A.M. van ’t Hof-Seijts
Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Marianne van ’t Hof-Seijts (71 jaar) zet zich al jaren als vrijwilliger in de Son en Breugelse gemeenschap.

Parochie Sint Petrus Banden en Parochie Heilige Oda (na fusie)

Mevrouw Marianne van 't Hof was van 1986 tot 2015 lid van de avondwakegroep. Ze bezocht de nabestaanden van een overledene, maakte de teksten voor de avondwake en ging voor in de viering. Zij was ook lid van de parochievergadering en daarmee betrokken bij het algemene reilen en zeilen van de parochie. Zij heeft 4 jaar lang geholpen bij de voorbereiding van de kinderen voor het heilig vormsel. Daarnaast heeft zij ook jarenlang het parochieblad bezorgd in haar wijk.

Zangvereniging Eén van Zin

Mevrouw Van ‘t Hof is in 1990 lid geworden van Zangvereniging Eén van Zin (50 leden). Zij heeft in de loop van de tijd verschillende taken op zich genomen. Van 2004 tot 2012 was zij lid van de muziekcommissie. De muziekcommissie stelt het repertoire samen en organiseert optredens en uitvoeringen.  Zij was contactpersoon voor de gemeente, het bedrijfsleven, bij uitvoeringen, diensten en vieringen en organisator van verschillende jaarlijkse evenementen.
Vanaf 2017 is zij penningmeester van deze vereniging. De zangvereniging verkeerde medio 2017 in een bestuurscrisis. Een zogenaamde initiatiefgroep, waarin ook mevrouw Marianne van ’t Hof zitting nam, heeft destijds orde op zaken gesteld. Na ontbinding van deze, tijdelijke, initiatiefgroep heeft zij vervolgens de functie van penningmeester op zich genomen.

Zanggroep de Zonnestralers (SWZ Zonhove)

Mevrouw Van ’t Hof is vanaf 2010 dirigent van Zanggroep de Zonnestralers (30 cliënten). De leden van de zanggroep de Zonnestralers zijn cliënten van SWZ Zonhove. Het zijn mensen met een ernstige meervoudige beperking of niet-aangeboren hersenletsel.

Koninklijke onderscheiding voor de heer C.A.M. Verschure
Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Kees Verschure (56 jaar) zet zich al jaren in als vrijwilliger bij verschillende verenigingen en organisaties in Son en Breugel en Eindhoven.

Zonhove

Kees Verschure zet zich al ruim 30 jaar in als vrijwilliger bij Zonhove. SWZ Zonhove is een instelling voor (ernstig) meervoudig complex gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen. 
Hij doet allerhande klussen en verricht hand- en spandiensten. Hij vervoert cliënten en personeel naar het kamp, en ondersteunt tijdens de kampweek. Met carnaval is hij erbij en duwt hij vele rolstoelen. Hij maakt onder andere meubels en plantenbakken, treedt op als roetveeg Piet en bakt friet voor de bewoners. In de corona-tijd verraste hij de bewoners als kerstman.

EHBO

De heer Verschure is sinds 1996 lid van de EHBO vereniging in Son en Breugel. Hij is een ervaren en gewaardeerde EHBO-vrijwilliger. In de periode van 2006 tot 2016 was hij voorzitter van deze vereniging. Hij was verantwoordelijk voor de bestuurlijke aangelegenheden van de vereniging. 
Als gediplomeerd EHBO -er is hij geregeld bij evenementen betrokken. Daarnaast is hij gediplomeerd LOTUS slachtoffer en als zodanig actief bij opleidingen en examens, ook in andere delen van het land.

Stichting de Staf

Kees Verschure was in 2009 mede oprichter van stichting de Staf, de Sleutel Tot Activiteiten & Faciliteiten in Eindhoven. Hij is vanaf dat moment onafgebroken secretaris van deze stichting. De stichting biedt in het clubgebouw onderdak voor andere verenigingen. Hij heeft het clubgebouw mee opgebouwd. Hij is nog steeds actief bij deze stichting en draagt zorg voor het onderhoud van het gebouw en draait mee in de bardienst.

Sint en Piet Eindhoven

De heer Verschure is vanaf 2001 lid van Vereniging Sint en Piet Eindhoven. Vanaf 2011 is hij ook bestuurslid. Hij is verantwoordelijk voor de optredens, de planning en de Pieten. Hij treedt zelf ook op als Piet. In november en december is hij nagenoeg dagelijks voor deze vereniging actief.

Badmintonvereniging Son en Breugel Scarabee

Vanaf 2009 verricht hij wekelijks verschillende werkzaamheden bij Badmintonvereniging Son en Breugel Scarabee (+/- 100 leden). Hij zet iedere dinsdag en donderdag de netten op, helpt de jeugd met oefeningen, organiseert clinics voor basisscholen, ondersteunt de clubkampioenschappen, organiseert toernooien, het jeugdkamp en de jaarlijkse BBQ.

Collectant

De heer Verschure gaat al vele jaren als collectant langs de deuren voor verschillende goede doelen en nu ook in de Goede Doelen Week (week voor diverse goede doelen).

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw W.F.M. van der Horst
Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Wil van der Horst (74 jaar) is al ongeveer 30 jaar een bijzonder actieve vrijwilliger bij tennisvereniging HTC Son.

Van 1994 tot 2005 is zij voorzitter van de interne toernooicommissie. Deze commissie bedenkt en organiseert toernooien.  Wil van der Horst organiseert de vergadering en is de aanjager van de andere commissieleden. Zij maakt advertenties, verzorgt de hapjes en is verantwoordelijk voor de toernooiplanning en het bijwerken van de planning tijdens het toernooi.

Vanaf 1997 was zij 25 jaar lang de verenigingscompetitieleider. Ieder jaar organiseert zij voor ruim 150 verenigingsleden de voor- en najaarscompetitie. In 2022 is een nieuwe verenigingscompetitie-leider aangewezen. Wil van der Horst staat hem met raad en daad bij en ze heeft nog steeds enkele taken in haar pakket.

In 1998 is zij lid geworden van de technische commissie. Zij is onder andere verantwoordelijk voor de trainingen, de activiteitenkalender en de organisatie van toernooien.

In de periode van 2010 tot 2019 was zij penningmeester. In 2019 heeft zij haar taak als penningmeester overgedragen. Zij is echter verantwoordelijk gebleven voor de dagelijkse boekhouding (facturen, incasso, overboekingen) en is hiermee een belangrijke steun en toeverlaat voor de huidige penningmeester.

Daarnaast was zij onder andere ook commissielid van de Open Toernooicommissie (2006-2012), is zij baanplanner (vanaf 2010), organiseerde zij mede het lustrumjaar in 2018 (50 jaar bestaan), organiseert zij vele activiteiten en vormt zij de vraagbaak voor het bestuur.

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw B.C.A. Coolen
Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Bianca Coolen (44 jaar) zet zich al ruim 20 jaar in voor de korfbalvereniging De Corridor in Son en Breugel.

Bianca Coolen is vanaf 1989 lid van Korfbalvereniging De Corridor. In de periode 1994 tot 2002 was zij onderdeel van de kampleiding. Zij organiseerde samen met anderen het kamp, stelde het programma samen en zorgde dat alles goed verliep tijdens de kampdagen. In 2002 moest zij, als gevolg van een knieblessure, helaas zelf stoppen met het spelen van korfbal. Vanaf 2003 heeft zij zich op vele manieren actief ingezet voor de vereniging.

Zij heeft vanaf 2003 tot heden vele teams getraind en gecoacht. In de periode van 2003 tot 2011 was Bianca Coolen trainster en coach van het hoogste jeugdteam. In 2006 en 2007 was zij coach van het team senioren 2. Van 2007 tot 2009 was trainster en coach van de selectie – senioren 1-2. In het seizoen 2012-2013 was trainster en coach van D1 en in het seizoen 2013-2014 van C1. Vanaf 2021 is zij trainster en coach van de F-jeugd en coach van het F2-team.

Bianca Coolen was vanaf 2007 tot 2020 verantwoordelijk voor de coördinatie van de bezorging van de parochieblaadje en de gemeentelijke WMO-brieven door de leden van de vereniging. Zij is medeorganisator van de jaarlijkse vlooienmarkt, zorgt voor het bedrukken van de folders en de bezorging huis aan huis. In 2012 en 2013 was zij lid van het bestuur van de vereniging en de technische commissie. Vanaf 2013 tot heden is zij voorzitter van het hoofdbestuur van de vereniging. Vanaf 2017 is zij lid en plv. voorzitter van de technische commissie. Daarnaast organiseert zij ouderavonden voor de ouders van jeugdleden. Zij is ook contactpersoon voor gemeente (ook in verband met de nieuwe sporthal in Breugel) en andere verenigingen zowel in Son en Breugel als daarbuiten. Zij is ook zaalcommissaris en onderhoudt de contacten met sporthalbeheer en Koninklijke Nederlandse Korfbal Vereniging over het gebruik, de zaaluren en zaalcompetitie.

Koninklijke onderscheiding voor de heer T.P.M. van der Steen
Benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Theo van der Steen (63 jaar) verrichtte jarenlang en verricht nog steeds vrijwilligerswerk bij verschillende verenigingen en organisaties op uiteenlopende terreinen.

Gravelsingers en Smartlappenkoor Rawazzi

De heer Van der Steen was van 2007 tot 2019 dirigent en muzikaal leider van mannenkoor De Gravelsingers (+/- 25 leden). Hij bereidde de repetities voor en leidde die. Hij onderhield de contacten met de muziekcommissie en het bestuur en bracht samenwerkingen met andere verenigingen (o.a. Bloaskaken, Wa’n Klank en de Krutjesgatse Liedertafel) tot stand. Het mannenkoor De Gravelsingers is in 2019 opgeheven.
Vanaf 2022 is Theo van der Steen dirigent van Smartlappenkoor Rawazzi (+/- 60 leden). Zijn werkzaamheden bestaan vooral uit het voorbereiden en dirigeren van het koor tijdens de 2-wekelijkse repetities en de maandelijkse optredens. Verder selecteert hij de muziek en de liedjes die het koor Rawazzi ten gehore brengt. Sinds maart 2023 is hij ook lid van het bestuur.

Korfbalvereniging De Corridor 

Hij was in de periode 2001 tot 2007 coach van jeugdteams bij Korfbalvereniging De Corridor. Daarnaast was hij van 2006 tot 2013 scheidsrechter bij veel wedstrijden. In 2016 en 2017 was hij voorzitter van de technische commissie en juryvoorzitter. De juryvoorzitter is belast met het toezicht op naleving van de voor de wedstrijd geldende reglementen en bepalingen.

Tennisvereniging Pieter Brueghel

Bij Tennisvereniging Pieter Brueghel was hij van 2003 tot 2009 lid van de technische commissie en organiseerde hij toernooien en KNLTB-wedstrijden. Van 2009 tot 2015 was hij voorzitter van deze vereniging. Na afloop van het voorzitterschap (maximale termijn van 6 jaar) is Theo van der Steen tot 2019 mede-organisator geweest van het jaarlijkse 50+ toernooi. Als lid van het klusteam deed hij in de periode van 2017 tot 2019 allerlei onderhoudswerkzaamheden op het tennispark en bij het paviljoen.

KWF 

De heer Van der Steen is vanaf 1995 collectant voor KWF. Van 2013 tot 2022 was hij  tevens de penningmeester van het collecteteam van KWF in Son en Breugel.

Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen (NVFZ)

De heer Van der Steen was vanaf 1989 ruim 20 jaar voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Farmaciemedewerkers in Ziekenhuizen (NVFZ). Vanaf 2009 heeft hij de taak van penningmeester. Naast deze taken, organiseerde hij symposia en verzorgde de ledenadministratie. 
De NVFZ behartigt de collectieve belangen van alle medewerkers in ziekenhuisapotheken. De NVFZ signaleert knelpunten en speelt in op nieuwe ontwikkelingen. Zij dient als vraagbaak, geeft zo nodig training en coaching binnen de beroepsgroep en onderhoudt contacten met vakorganisaties en de politiek. De nationale betekenis van deze beroepsvereniging is een belangrijke overweging bij de benoeming als Ridder.

Koninklijke onderscheiding jonkvrouw C.K. Carp - Stoop
Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Cora Carp – Stoop (84 jaar) zet zich al ruim 30 jaar in voor de voor de opvang, inburgering en integratie van vluchtelingen.

Onderdak aan vluchtelingen

Vanaf 1993 zet mevrouw Carp zich in voor vluchtelingen. Zij bood zelfs, samen met wijlen haar echtgenoot, onderdak aan vluchtelingen. Zij heeft in de periode van 1993 tot nu minstens  7 vluchtelingen voor korte of langere tijd onder dak geboden. Zij waren onder andere afkomstig uit Kosovo, Afghanistan, Syrie en Saoedi Arabië. 
Mevrouw Carp is actief voor Takecarebenb. Deze organisatie verbindt vluchtelingen met een verblijfstatus, die wachten op woonruimte, voor 3 maanden aan gastgezinnen. Tijdens hun verblijf geeft mevrouw Carp ook taalles aan haar gasten.

Stichting Vluchtelingenwerk Son en Breugel en Lev-groep Son en Breugel

Mevrouw Carp is vanaf 2004 actief bij Stichting Vluchtelingenwerk Son en Breugel. Zij heeft zich vanaf 2004 ingezet voor goed onderwijs voor vluchtelingen en statushouders. Ze was ook tot 2017 initiatiefnemer en coördinator van de taalcoaches.
Tot 2018 viel vluchtelingenwerk onder Stichting Vluchtelingenwerk. Vanaf 2018 werkt ze als
vrijwilligster voor Vluchtelingenwerk vanuit de LEVgroep. De LEVgroep is een welzijnsorganisatie voor alle inwoners. 
Mevrouw Carp ondersteunt als maatschappelijk begeleidster vergunninghouders die vanuit een asielzoekerscentrum een woning toegewezen krijgen in Son en Breugel. Zij zorgt ervoor dat de vergunninghouder de weg leert vinden. Onder andere door praktische zaken uit te leggen en te helpen met formulieren, brieven en doorverwijzingen. Zij helpt ook bij het leren van de Nederlandse taal. Dat doet ze zowel individueel als in groepsverband.

Koninklijke onderscheiding voor E.J. Hendriks – van Gogh
Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Esther Hendriks - van Gogh  (52 jaar) zet zich al jaren als vrijwilliger in binnen de Son en Breugelse gemeenschap.

Carnavalsvereniging De Krutjesrapers

Esther Hendriks-van Gogh is als vrijwilliger van Carnavalsvereniging de Krutjesrapers vanaf 1998 tot op heden betrokken bij de carnavalsoptocht in Son en Breugel. Ze heeft in de optochtcommissie een grote bijdrage geleverd aan het goed verlopen van dit jaarlijks terugkerend evenement. In de optochtcommissie regelt ze alles, van uitnodigingen tot jurylijsten. Zij heeft in de commissie een belangrijke rol gehad rondom de jurering en beoordeling van de optocht.

Overblijfmoeder Stichting TSO de Harlekijn

In de periode van augustus 2008 t/m juni 2016 was Esther Hendriks gemiddeld zo’n 4 uur per week actief als vrijwilligster bij de tussenschoolse opvang (TSO) op basisschool de Harlekijn in Son. Ze begeleidde de kinderen tijdens de lunch, hielp hen waar nodig en na het eten zorgde ze ervoor dat alles weer netjes opgeruimd werd. Ook nam Esther in de avond deel aan werkoverleggen, EHBOtrainingen of thema-avonden gericht op het omgaan met kinderen.

IJsfeest Son en Breugel

Esther Hendriks heeft van 2011 tot 2015 de planning van de vrijwilligers gemaakt van het jaarlijkse IJsfeest in de kerstperiode in Son en Breugel. Het was altijd een enorme klus om ervoor te zorgen dat er op alle tijdblokken voldoende vrijwilligers waren. Elk jaar moesten tussen de 100 en 120 vrijwilligers ingepland worden.

Buurtvereniging Gehurterbij en Zonhove

Vanaf 2011 zet Esther Hendriks zich in voor buurtvereniging Gehurterbij. Bij deze buurtvereniging zijn ook de bewoners van Zonhove aangesloten. SWZ Zonhove is een instelling voor (ernstig) meervoudig complex gehandicapte kinderen, jongeren en volwassenen.
Ze is secretaris en één van de kartrekkers die er voor zorgt dat Gehurterbij veel en heel leuke activiteiten kan organiseren. De activiteiten waar zij zich onder andere voor heeft ingezet zijn: de Kerstmarkt, de bijenkas, de buurt-BBQ, de kerststallenroute en verschillende bestuurstaken. 
De buurtvereniging Gehurterbij was in 2023 een van de 10 genomineerde sociale projecten voor de Appeltjes van Oranje van het Oranjefonds.
Vanaf 2007 tot 2015 heeft Esther Hendriks gewerkt als vrijwilligster bij het therapeutisch paardrijden bij SWZ Zonhove en Libra. Ze werkte samen met een fysiotherapeut en begeleidde kinderen bij het paardrijden. Het paardrijden is een aanvulling op de fysiotherapie om motorische vaardigheden en zelfstandigheid te trainen. 
In de periode van 2007 tot 2018 verzorgde mevrouw Hendriks in de weekenden en vakanties met een aantal andere vrijwilligers de dieren op de kinderboerderij van Zonhove.
Ook is ze als vrijwilliger actief bij de themavieringen voor de cliënten van Zonhove die zo’n 6 keer per jaar worden georganiseerd.
Esther Hendriks helpt ook als vrijwilliger persoonlijk een cliënt van Zonhove. Zij onderneemt regelmatig allerlei activiteiten met deze cliënt.

Koninklijke onderscheiding voor A.M.H. Swinkels-van de Gevel
Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

Mevrouw Annemarie Swinkels-van de Gevel (65 jaar) zet zich al jaren op verschillende manieren en bij verschillende organisaties in Son en Breugel in als vrijwilliger.

Buurtvereniging De Kanaalstraat

Annemarie Swinkels is van 1990 tot 2022 actief lid van buurtvereniging De Kanaalstraat. Vanaf 1990 tot 1996 was zij ook lid van het bestuur in de rol van secretaris. Van 2007 tot 2022 was zij wederom actief lid van het bestuur. Zij organiseerde de buurtopschoondag en de koffiemiddag. Ook in de periode dat zij niet formeel in het bestuur zitting had was zij heel actief. Zij haalde de contributie op, was gastvrouw in clubhuis, was lid van de kascommissie en organiseerde  diverse malen per jaar activiteiten voor de leden van de vereniging.

Mantelzorger

Van 2009 tot 2020 was mevrouw Swinkels mantelzorger voor haar invalide buurvrouw. Zij bezocht 
haar regelmatig en hielp haar op verschillende manieren.

Onderhoud Rode kruis Eindhoven

Vanaf 2021 helpt Annemarie Swinkels bij het Rode Kruis in Eindhoven met het bijhouden van de grote tuin.

IJsfeest Son en Breugel

Van 2010 tot 2019 heeft mevrouw Swinkels als vrijwilliger meegedraaid bij het jaarlijks IJsfeest in de kerstperiode in Son en Breugel. Zij was een vaste vrijwilliger bij met name de kassa en de schaatsenuitgifte.

Bestrijding Japanse Duizendknoop

Annemarie Swinkels is vanaf 2021 een van de vrijwilligers die helpt bij de bestrijding van de Japanse Duizendknoop. In het groeiseizoen wordt iedere zaterdagmorgen 1,5 à 2 uur gewerkt aan de bestrijding.

AutoMaatje ANWB

Van 2017 tot heden is mevrouw Swinkels als chauffeur actief bij AutoMaatje Son en Breugel. Onder de vlag van ANWB AutoMaatje vervoeren vrijwilligers hun minder mobiele plaatsgenoten tegen een geringe onkostenvergoeding. Sinds haar start heeft ze ruim 250 ritten (heen en terug) gemaakt.

Verzorgingstehuis Berkenstaete

Vanaf 2012 is zij ook actief als vrijwilliger in het verzorgingstehuis van SWZ Archipel, Berkenstaete. Op de dementieafdeling verzorgt zij o.a. een welnessactiviteit.

Collectant

Mevrouw Swinkels gaat al vele jaren als collectant langs de deuren voor verschillende goede doelen: 
de Nierstichting, het Longfonds, de Hartstichting en de Goede Doelen Week (week voor diverse goede doelen).

Koninklijke onderscheiding voor de heer P.A.A. van Stiphout
Benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Patrick van Stiphout (55 jaar) is al ruim 40 jaar kaderlid van de gymnastiekvereniging ARS in Eindhoven.

Op 14-jarige leeftijd is hij begonnen als hulpleiding bij gymnastiekvereniging ARS in Eindhoven (+/- 300 leden). Hij hielp in de periode van 1983 tot 1988 verschillende trainers bij het lesgeven/trainen. Van 1988 tot 2000 was hij hoofdtrainer van de jongens-wedstrijdgroepen. Naast het lesgeven was hij ook verantwoordelijk voor de voorbereiding van de trainingen en de administratieve communicatie.

Van 1995 tot heden maakt hij onderdeel uit van de technische commissie (TC). Eerst als lid en vanaf 2000 als voorzitter. De TC heeft sinds 2012 een andere structuur en zijn er meerdere werkgroepen ontstaan. Patrick van Stiphout is nog steeds betrokken bij de werkgroepen financiën, communicatie, technische zaken en activiteiten. Als voorzitter van de TC is hij vanaf 2011 aanwezig bij alle bestuursvergaderingen. In 2000 is hij toegetreden tot het bestuur en vormt al ruim 20 jaar de dragende kracht van het bestuur.

Daarnaast verricht de heer Van Stiphout vele andere taken binnen de vereniging. Hij is de onmisbare steun en toeverlaat voor de ledenadministratie en penningmeester. Hij is bedenker en maker van draaiboeken en clubbladen. Tot ongeveer 5 jaar geleden verzorgde hij het drukken en distribueren van het clubblad. Hij is verantwoordelijk voor de digitale correspondentie en informatieverstrekking en is aanspreekpunt voor de gemeente Eindhoven. Hij is organisator en coördinator bij de regiowedstrijden, andere wedstrijden en activiteiten.