In de gemeente Son en Breugel hebben 21 objecten de beschermde monumentenstatus: 6 rijksmonumenten en 15 gemeentelijke monumenten. 

Son

Rijksmonumenten:

 • Voormalig Raadhuis Markt 1 
 • Toren voorm. Sint Petrus Banden kerk Kerkplein 5
 • Woonhuis uit de 17e eeuw Dommelstraat 12

Gemeentelijke monumenten:

 • Diepvrieshuisje aan de Driehoek
 • Het Dommelhuis
 • Gemeentehuis (hoofdgebouw)
 • Boerderij de Paulushoef Sonniuswijk 42 
 • Grafmonument Van Hoven Europalaan 
 • Woonhuis Kerkstraat 3
 • Woonhuis Kerkstraat 4
 • Woonhuis Kerkstraat 5
 • Woonhuis Hendrik Veenemanstraat 7
 • Kiosk
 • Mariakapel Beverlaan
 • Boerderij Wolfswinkel 1
 • Stakenburgstraat 1, woning met voormalige klompenmakerij  

Breugel

Rijksmonumenten:

 • Sint Genovevakerk met begraafplaats Sint Genovevastraat 14
 • RK Pastorie Sint Genovevastraat 16
 • Gedenkteken Pieter Breugel Pieter Breughelplein

Gemeentelijke monumenten: 

 • Voormalige pastorie Sint Genovevastraat 28
 • Parochiehuis Den Bauw Sint Genovevastraat 29

Subsidie

Voor onderhoud of restauratie van uw monument kunt u subsidie aanvragen. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente.

Lees meer over de voorwaarden en maak een afspraak met een van onze medewerkers.

Vergadering monumentencommissie

De monumentencommissie vergadert iedere derde maandag van de maand. Bij het openbare deel van de vergadering kunt u aanwezig zijn.

Vragen?

Neem contact met Eugene Franken
secretaris van de monumentencommissie.

Telefoon: 06-50455715