Wat is het?

Gaat u (ver)bouwen, dan krijgt u te maken met regels die onder meer te maken hebben met veiligheid, gezondheid, de omgeving en de buren. Bijvoorbeeld met bestemmingsplannen, welstandseisen, bouwverordeningen en bouwvoorschriften. Alle gebouwen moeten aan deze regels voldoen, ook als er geen vergunning nodig is.

Hoe werkt het?

Stappenplan bij bouwen en verbouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u de volgende stappen volgen:

  1. Checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Zo ja, deze vergunning om te (ver)bouwen aanvragen.
  2. Checken of uw bouwplan past in het bestemmingsplan van de gemeente.
  3. Checken of uw bouwplan past binnen de welstandseisen van de gemeente.
  4. Checken of uw bouwplan voldoet aan de bouwverordening van de gemeente.
  5. Checken of uw bouwplan voldoet aan de bouwvoorschriften.
  6. Checken of uw buren bezwaar hebben tegen uw bouwplan.

Wel of geen omgevingsvergunning nodig?

Via de vergunningcheck kunt u uitzoeken of u een omgevingsvergunning voor bouwen nodig heeft voor uw werkzaamheden en zo ja welke. Soms heeft u ook een vergunning voor andere activiteiten nodig. Bijvoorbeeld voor het kappen van een boom. Of voor het aanleggen van een uitrit.

Komt u er niet uit of uw bouwplan vergunningsvrij is? Neem dan contact op met de gemeente.

U kunt ook een schetsplan/conceptaanvraag indienen. Dan beoordelen wij of het bouwplan vergunningsplichtig is en of het plan voldoet aan het bestemmingsplan en de welstandsnota.

Bestemmingsplan van de gemeente

Als u wilt (ver)bouwen moet u rekening houden met het bestemmingsplan van de gemeente. In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen of bedrijven mogen komen en welke afmetingen die mogen hebben.

Welstandseisen van de gemeente

Ook moet u rekening houden met de welstandseisen van de gemeenten. Die staan in de welstandsnota. In deze nota staan de voorwaarden waaraan uw bouwplan moet voldoen. Bijvoorbeeld of uw bouwwerk architectonisch of qua uiterlijk past in de omgeving.

Bouwverordening van de gemeente

Bouwplannen moeten ook voldoen aan de gemeentelijke bouwverordening. De bouwverordening gaat uiteindelijk verdwijnen. Er zijn nu nog 3 voorschriften over:

  • stedenbouwkundige voorschriften;
  • voorschriften om bouw op verontreinigde bodem te voorkomen;
  • procedurele welstandsvoorschriften.

Bouwbesluit

Alle opdrachtgevers in de bouw krijgen bij (ver)bouwen te maken met de bouwvoorschriften van onder andere het Bouwbesluit 2012. Dit besluit bevat voorschriften over (ver)bouw van bouwwerken, over de staat en het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen, over sloop en over veiligheid tijdens bouwen en slopen.

Overleg met buren over (ver)bouwplannen

Het is verstandig om vooraf met uw buren over de (ver)bouwplannen te overleggen. Daarmee kunt u problemen voorkomen. Buren kunnen bezwaar maken tegen uw bouwplannen. Bekijk eerst of u er samen uitkomt. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u juridisch advies krijgen bij het Juridisch Loket.

Vergunning om te (ver)bouwen aanvragen

U kunt de vergunning online regelen. Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD. Een eHerkennings-middel vraagt u aan via eHerkenning
logo en link naar DigiD link naar Website Eherkenning

Wat kost het?

Het legesbedrag voor het behandelen van de aanvraag wordt vastgesteld als een percentage van de vastgestelde bouwkosten.

De bouwkosten voor het berekenen van de bouwleges kunt u inzien in het overzicht van het Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht.(ROEB).  

De tarieven kunt u vinden in de legesverordening.