Wat is het?

Gaat u (ver)bouwen, dan krijgt u te maken met regels die onder meer te maken hebben met veiligheid, gezondheid, de omgeving en de buren. Bijvoorbeeld met bestemmingsplannen, welstandseisen, bouwverordeningen en bouwvoorschriften. Alle gebouwen moeten aan deze regels voldoen, ook als er geen vergunning nodig is.

Wat moet ik doen?

Stappenplan bij bouwen en verbouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen, moet u de volgende stappen volgen:

  1. Checken of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Zo ja, deze vergunning om te (ver)bouwen aanvragen.
  2. Checken of uw bouwplan past in het bestemmingsplan van de gemeente.
  3. Checken of uw bouwplan past binnen de welstandseisen van de gemeente.
  4. Checken of uw bouwplan voldoet aan de bouwverordening van de gemeente.
  5. Checken of uw bouwplan voldoet aan de bouwvoorschriften.
  6. Checken of uw buren bezwaar hebben tegen uw bouwplan.

Wel of geen omgevingsvergunning nodig?

Via de vergunningcheck(externe link) kunt u onder andere uitzoeken of u voor bouwactiviteiten een omgevingsvergunning nodig heeft. Soms heeft u ook een vergunning voor andere activiteiten nodig. Bijvoorbeeld voor het afwijken van het bestemmingsplan of het kappen van een boom. Voor het aanleggen van een uitrit kunt u geen omgevingsvergunning aanvragen maar moet u een melding doen via de gemeentelijke website, zie hiertoe 'Uitrit of inrit aanleggen'.

Op de website(externe link) van de Rijksoverheid is nog meer informatie te vinden over vergunningsvrij bouwen of verbouwen. In deze informatie wordt er stapsgewijs een duidelijke uitleg gegeven wat er wel en niet vergunningsvrij kan worden gebouwd.

Komt u er niet uit of uw bouwplan vergunningsvrij is? Neem dan eerst contact op met een externe deskundige, zoals een architect, voordat u informeert bij de gemeente.

U kunt vooruitlopend op een officiële aanvraag omgevingsvergunning ook eerst een conceptaanvraag(externe link) openstellen. Dergelijke plannen beoordelen wij op vergunningsplicht en aan het bestemmingsplan en de welstandsnota. Ook voor het beoordelen van conceptaanvragen worden leges in rekening gebracht. Bij drukte krijgen de officiële aanvragen voorrang op behandeling van de conceptaanvragen

Bestemmingsplan van de gemeente

Als u wilt (ver)bouwen moet u rekening houden met het bestemmingsplan van de gemeente(externe link). In het bestemmingsplan legt de gemeente vast wat er met de ruimte in de gemeente mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen of bedrijven mogen komen en welke afmetingen die mogen hebben.

Welstandseisen van de gemeente

Ook moet u rekening houden met de welstandseisen van de gemeenten. Die staan in de welstandsnota. In deze nota staan de voorwaarden waaraan uw bouwplan moet voldoen. Bijvoorbeeld of uw bouwwerk architectonisch of qua uiterlijk past in de omgeving.

Bouwverordening van de gemeente

Bouwplannen moeten ook voldoen aan de gemeentelijke bouwverordening(externe link). De bouwverordening gaat uiteindelijk verdwijnen. Er zijn nu nog 3 voorschriften over:

  • stedenbouwkundige voorschriften;
  • voorschriften om bouw op verontreinigde bodem te voorkomen;
  • procedurele welstandsvoorschriften.

Bouwbesluit

Alle opdrachtgevers in de bouw krijgen bij (ver)bouwen te maken met de bouwvoorschriften van onder andere het Bouwbesluit 2012. Dit besluit bevat voorschriften over (ver)bouw van bouwwerken, over de staat en het gebruik van bouwwerken, open erven en terreinen, over sloop en over veiligheid tijdens bouwen en slopen.

Overleg met buren over (ver)bouwplannen

Het is verstandig om vooraf met uw buren over de (ver)bouwplannen te overleggen. Daarmee kunt u problemen voorkomen. Buren kunnen bezwaar maken tegen uw bouwplannen. Bekijk eerst of u er samen uitkomt. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u juridisch advies krijgen bij het Juridisch Loket.

Vergunning om te (ver)bouwen aanvragen

U kunt de vergunning online regelen via het omgevingsloket (een landelijke website). Hiervoor heeft u DigiD(externe link) (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD. Een eHerkennings-middel vraagt u aan via eHerkenning(externe link).

Wat kost het?

Het legesbedrag voor het behandelen van de aanvraag wordt vastgesteld als een percentage van de vastgestelde bouwkosten.

De bouwkosten voor het berekenen van de bouwleges kunt u inzien in het overzicht van het Regionaal Overleg Eindhoven Bouwtoezicht.(ROEB).

De tarieven kunt u vinden in de legesverordening.