Samenstelling gemeenteraad

Gemeenteraad 2022 - 2026

De gemeenteraad houdt elke twee weken op donderdag een Politieke Avond. Meer informatie vindt u hier: Politieke Avonden

De zetelverdeling

In onze gemeente bestaat de gemeenteraad uit 17 raadsleden.
De zetelverdeling ziet er zo uit: 

DorpsVISIE Son en Breugel: 6 zetels
Christen Democratisch Appèl (CDA): 3 zetels
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): 2 zetels
Partij van de Arbeid / GroenLinks: 2 zetels 
VOOR U!: 2 zetels
D66: 2 zetels

De voorzitter

De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad.

Telefoon: (0499) 491 405 óf 491 406
E-mail: bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl

De griffie

De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie. De griffie is te bereiken via griffie@sonenbreugel.nl.

De griffie van Son en Breugel bestaat uit (van links naar rechts) Moniek Weerts - Raadsgriffier, Hans Verheul - Raadsadviseur, Kim Verkuijlen - Communicatiemedewerker.

Moniek Weerts
Hans Verheul
Kim Verkuijlen

Peildatum: 30 maart 2022