Gemeenteraad 2018-2022


De gemeenteraad vergadert iedere zes weken op donderdagen in de raadzaal van het gemeentehuis. De vergaderingen zijn openbaar en starten om 20.00 uur. 

Online vergadering

De vergaderingen vinden in verband met de coronamaatregelen digitaal plaats. De vergaderingen zijn voor iedereen live te volgen via https://sonenbreugel.notubiz.nl

Spreekrecht

Insprekers kunnen zich minimaal 24 uur voor aanvang van de vergadering aanmelden bij de griffie, via griffie@sonenbreugel.nl , of 0499-491491.
Indien de inspreker de vergadering zelf wenst toe te spreken, zal dit waar mogelijk digitaal gefaciliteerd worden. Het is ook mogelijk een inspraakreactie schriftelijk in te dienen. Deze wordt dan voorafgaand aan de vergadering digitaal toegestuurd aan de raadsleden.

De zetelverdeling

In onze gemeente bestaat de gemeenteraad uit 17 raadsleden. De zetelverdeling ziet er zo uit: 

DorpsVISIE Son en Breugel: 4 zetels
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD): 3 zetels
Christen Democratisch Appèl (CDA): 3 zetels
Dorpsbelang Son en Breugel: 2 zetels
Partij van de Arbeid / GroenLinks: 2 zetels 
VOOR U!: 2 zetels
D66: 1 zetel


Burgemeester Hans Gaillard is voorzitter van de gemeenteraad en Frans Meulenbroeks is zijn plaatsvervanger. 

Hans Gaillard

Hans Gaillard (voorzitter)


Telefoon: (0499) 491 405 óf 491 406
E-mail: h.gaillard@sonenbreugel.nl

Frans den Hengst

 

 

 


Frans Den Hengst (griffier)

Telefoon: 06 - 40436634
E-mail: f.denhengst@sonenbreugel.nl

Theo Groenemans

 

 

 

 

Theo Groenemans 

Lupinelaan 16, 5691 WD Son en Breugel
Telefoon: (0499) 473 993
E-mail: theo@dorpsvisie.nu
DorpsVISIE Son en Breugel 

Nevenfuncties

 • Voorzitter raadscommissie grondgebiedzaken
 • Plaatsvervangend voorzitter raadscommissie burgerzaken
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur WSD Boxtel
 • Lid Gebruikersgroep Sonse bossen
 • Bewindvoerder / mentor bewoner Lunet zorg te Eindhoven
Remco Heeren

 

 

 

 

Remco Heeren

Venuslaan 20, 5694 TE Son en Breugel
Telefoon: (0499) 463 113
E-mail: remco@dorpsvisie.nu
DorpsVISIE Son en Breugel

Nevenfuncties

 • Lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Product Advisor Laboratory bij GC Europe NV (bezoldigd)
Jelle de Jong

 

 

 

 

Jelle de Jong (fractievoorzitter)

Vlinderlaan 45, 5691 RK Son en Breugel
Telefoon: (0499) 323 944
E-mail: jelle@dorpsvisie.nu
DorpsVISIE Son en Breugel 

Nevenfuncties

 • Lid presidium
 • Lid raadscommissie algemene zaken
 • Lid en tevens voorzitter Auditcommissie Son en Breugel
 • Eigenaar Play Learn Change (bezoldigd)
Frans Meulenbroeks

Frans Meulenbroeks

Zuiderkruislaan 19, 5694 LS  Son en Breugel
Telefoon: (0499) 472 203
E-mail: frans@dorpsvisie.nu
DorpsVISIE Son en Breugel

Nevenfuncties

 • Plaatsvervangend voorzitter gemeenteraad
 • Lid raadscommissie burgerzaken
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie algemene zaken
 • Lid Raadstafel21 Metropoolregio Eindhoven
 • Teamleader Warehouse Famar Nederland B.V. (bezoldigd)
Don Pasanea

Don Pasanea 

Penseelkever 21, 5692 VN  Son en Breugel
Telefoon: 06-27052825
E-mail: donpasanea@gmail.com
VVD

Nevenfuncties

 • Lid raadscommissie burgerzaken
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Lid werkgeverscommissie griffie
 • Voorzitter Raad van Commissarissen De Zorgboom
 • Zelfstandig consultant /coach /trainer voor MKB- en Grootbedrijven (bezoldigd)
Marco Pulles

Marco Pulles

Australiëlaan 50, 5691 JL  Son en Breugel
Telefoon: (0499) 846 813
E-mail: marcopulles@gmail.com
VVD

Nevenfuncties

 • Lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie algemene zaken
 • Lid Raadstafel21 Metropoolregio Eindhoven
Kees Vortman

 

 

 

 

Kees Vortman (fractievoorzitter)

Tijmblauwtjelaan 13, 5691 NV Son en Breugel
Telefoon: 06 - 41046012
E-mail: keesvortman@gmail.com
VVD

Nevenfuncties

 • Lid presidium
 • Lid raadscommissie algemene zaken
 • Lid Auditcommissie Son en Breugel
 • Directeur / eigenaar Output Technology BV
 • Voorzitter Stichting Goed Kamp
 • Voorzitter Stichting Begraafplaats Wolfswinkel
Henk Hulsen

 

 

 

 

Henk Hulsen 

Crocusstraat 4, 5691 TC  Son en Breugel
Telefoon: (0499) 475518
E-mail: ah.hulsen@kpnmail.nl
CDA

Nevenfuncties

 • Lid raadscommissie algemene zaken
 • Lid en tevens voorzitter werkgeverscommissie griffie
 • Docent Juridische Hogeschool Avans - Fontys (bezoldigd)
 • Voorzitter MC2, alumnivereniging universiteit Utrecht
 • Voorzitter Stichting CEMOS (Culturele en muzikale vorming in Son en Breugel)
Camille Limpens

Camille Limpens (fractievoorzitter)

Frieslandlaan 7, 5691 KV  Son en Breugel
Telefoon: (0499) 472 944
E-mail: camillelimpens@hotmail.com
CDA

Nevenfuncties

 • Lid presidium
 • Lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Lid Auditcommissie Son en Breugel
 • Project Manager Philips Health Care Best (bezoldigd)
Peer Spooren

 

 

 

 

Peer Spooren 

Weverstraat 3, 5694 AN  Son en Breugel
Telefoon: (0499) 476 016
E-mail: gaya@kpnmail.nl
CDA

Nevenfuncties

 • Voorzitter raadscommissie algemene zaken
 • Plaatsvervangend voorzitter raadscommissie grondgebiedzaken
 • Lid raadscommissie burgerzaken
 • Lid algemeen bestuur WSD Boxtel
 • Bestuurslid IVN Son en Breugel
Elly Brocken

Elly Brocken (fractievoorzitter)

Huygensstraat 1, 5691 XM  Son en Breugel
Telefoon: (0499) 476 830
E-mail: ellybrocken@gmail.com
Dorpsbelang Son en Breugel

Nevenfuncties

 • Lid Presidium
 • Lid raadscommissie algemene zaken
 • Bestuurslid Chronisch Gehandicapten Platform
Eef van Turnhout

Eef van Turnhout

Walcherenlaan 7,5691 ZV Son en Breugel
Telefoon: (0499) 475 306
E-mail: t.advies@gmail.com
Dorpsbelang Son en Breugel

Nevenfuncties

 • Lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie burgerzaken
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie algemene zaken
 • Plaatsvervangend lid Auditcommissie Son en Breugel
 • Directeur Turnhout Advies (bezoldigd)
 • Extern vertrouwenspersoon basisschool De Bloktempel
 • Bestuurslid Dorpsbelang
Joris van Dam

Joris van Dam (fractievoorzitter)

Merwedelaan 14, 5691 HS Son en Breugel
Telefoon: 06 - 28101259
E-mail: joris@pvda-groenlinks-sonenbreugel.nl
PvdA / GroenLinks

Nevenfuncties

 • Lid presidium
 • Lid raadscommissie algemene zaken
 • Lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Directeur Accounting Essent (bezoldigd)
 • Managing Director van Innogy Benelux Holding B.V. (bezoldigd)
 • Managing Director van Innogy Finance B.V. (bezoldigd)
Willem Buurke

 

 

 

 

Willem Buurke 

Scheldelaan 17, 5691 HP  Son en Breugel
Telefoon: (0499) 476 178
E-mail: W.J.Buurke@gmail.com
PvdA / GroenLinks

Nevenfuncties

 • Lid raadscommissie burgerzaken
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie algemene zaken
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur WSD Boxtel
 • Bestuurslid PvdA/GroenLinks Son en Breugel
 • Vrijwilliger Zorgcentrum Berkenstaete Son en Breugel
 • Lid Vrijwilligersraad als vertegenwoordiger “De Landrijt” van Stichting Archipel te Eindhoven
Helga Helders

 

 

 

 

Helga Helders (fractievoorzitter)

Sint Genovevastraat 6, 5694 AG Son en Breugel 
Telefoon: (0499) 465 760
E-mail: helgahelders@gmail.com
VOOR U!

Nevenfuncties

 • Lid presidium
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie algemene zaken
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie burgerzaken
Marianne van der Putte

 

 

 

 

Marianne van der Putte - Verhoeven 

Apollolaan 38, 5694 WR  Son en Breugel
Telefoon: (0499) 472492
E-mail: ben.mar.vdputte@hetnet.nl
VOOR U!

Nevenfuncties

 • Lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Begeleidster Jeugdgemeenteraad Son en Breugel
 • Voorzitter Buurtbeheer Hoogstraat / Oostelijk deel 't Eigen
 • Bestuurslid HOi-huis
 • Voorzitter werkgroep Vraag zoekt Antwoord
 • Vrijwilliger bij Zorgcentrum Berkenstaete
 • Vrijwilliger bij ouderenvereniging PVGE

 

 

Monique van Zwieten

 

 

 

 

Monique van Zwieten (fractievoorzitter)

Distelvlinderlaan 11, 5691 RM Son en Breugel
Telefoon: 06-22220130
E-mail: m.vanzwieten@kpnmail.nl
D66
 

Nevenfuncties

 • Lid presidium
 • Lid raadscommissie burgerzaken
 • Lid raadscommissie grondgebiedzaken
 • Plaatsvervangend lid raadscommissie algemene zaken
 • Begeleidster Jeugdgemeenteraad Son en Breugel
 • Voorzitter Stichting Mijn Kind is Anders
 • Ambassadeur Els Borst Netwerk Brainport D66

Peildatum: 23 maart 2021