Wat is het?

Het is ook mogelijk om te trouwen op een andere locatie dan het gemeentehuis en La Sonnerie. Het gaat om onder andere huwelijken in markante gebouwen en particuliere woonhuizen, maar bijvoorbeeld ook op de middenstip van een sportveld of de kiosk. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Voorwaarden

Enkele voorwaarden zijn bijvoorbeeld:

 • Dat op tijd duidelijk moet zijn wanneer het huwelijk wordt voltrokken zodat administratieve stappen kunnen worden genomen.
 • verder moet de eigenaar/beheerder van de trouwlocatie medewerking verlenen zodat de ambtenaar zijn werkzaamheden naar behoren kan uitvoeren.
 • Ook moet de openbaarheid zijn gegarandeerd en mag er geen gevaar bestaan voor de openbare orde.
 • De locatie dient vrij en goed toegankelijk te zijn; ook voor minder-validen.

Hoe werkt het?

Wanneer u in de gemeente Son en Breugel wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap wilt aangaan op een eigen locatie, dan moet u hiervoor een verzoek in dienen zodat we een vrije locatie kunnen aanwijzen.

U kunt daarmee zelf bepalen waar u elkaar het ja-woord wilt geven. In principe kan uw huwelijk / partnerschap overal binnen de gemeentegrenzen plaatsvinden.

U dient het aanvraagformulier en de overeenkomst tot aanwijzing van een locatie uiterlijk 12 weken voor de dag van huwelijkssluiting in te dienen bij de afdeling Dienstverlening. Op basis hiervan nemen we een besluit.

Na ontvangst van dit besluit kunt u uw melding van uw voorgenomen huwelijk/partnerschap (voorheen ‘in ondertrouw gaan’ of ‘huwelijksaangifte doen’) online of schriftelijk doorgeven. Bij uw reservering/melding van uw voorgenomen huwelijk hebben wij de volgende gegevens nodig:

 • Legitimatiebewijs van beide partners
 • Legitimatiebewijs van de getuigen
 • Datum en tijdstip

Voor het online doorgeven van uw voorgenomen huwelijk, geregistreerd partnerschap met eigen locatie heeft u, en uw partner DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt deze aanvragen via DigiD

De gemeente neemt contact met u op na uw online reservering. De datum is pas definitief na schriftelijke bevestiging van de gemeente. Een vrije locatie dient aan een aantal voorwaarden te voldoen. Onder de tab “Voorwaarden” vindt u alle voorwaarden. Indien getuigen wijzigen dient u dit door te geven aan de gemeente.

Heeft u vragen of specifieke wensen neem contact op met de gemeente: (0499) 491 491.

Extra informatie ivm Coronamaatregelen

Trouwen op een externe locatie is ook nog mogelijk. Volg hiervoor de richtlijnen van de Rijksoverheid. Heeft u een externe trouwlocatie gereserveerd? Neem dan contact op met deze locatie om te bespreken hoeveel gasten u mag uitnodigen en of een coronatoegangsbewijs nodig is. 
Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid;

Basisregels

Daarnaast gelden de volgende basisregels:

 • schud geen handen
 • heeft u, of één van uw gasten, last van verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? BLIJF DAN THUIS.

Wij hanteren de richtlijnen van het RIVM, mochten deze nog veranderen, dan passen wij onze maatregelen daarop aan.

Wat kost het?

Eigen locatie keuze 2021:

 • Maandag t/m donderdag: € 544,70
 • Vrijdag, zaterdag, zon en feestdagen: € 597,35

Voorwaarden

Als locatie waar huwelijken kunnen worden voltrokken, geldt naast het als zodanig in gebruik zijnde gemeentehuis, iedere andere locatie binnen de gemeentegrenzen die geschikt is of geschikt te maken is, echter slechts voor zolang de daadwerkelijke huwelijksvoltrekking aldaar plaatsvindt onder de volgende voorwaarden:

 1. aanwijzing van een andere locatie tot gemeentehuis geschiedt pas nadat het bruidspaar heeft gekozen voor een huwelijkssluiting in een locatie binnen de gemeentegrenzen, anders dan het gemeentehuis. De dag, het tijdstip en de locatie zijn uiterlijk twaalf weken vóór de huwelijkssluiting schriftelijk aan de ambtenaar van de burgerlijke stand kenbaar gemaakt;
 2. de aanwijzing van een andere locatie tot gemeentehuis is pas van kracht nadat het bruidspaar (de aanvrager), de eigenaar / beheerder en de gemeente een contract hierover hebben afgesloten. In dit contract staan de voorwaarden voor aanwijzing tot gemeentehuis. De eigenaar / beheerder van de locatie heeft schriftelijk toestemming verleend en verklaard dat aan de voorwaarden wordt voldaan;
 3. de gemeente is niet aansprakelijk voor kosten en schade voortvloeiend uit het trouwen op de andere locatie;
 4. de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd;
 5. de aanwijzing van een andere locatie tot gemeentehuis mag niet leiden tot strijd met de openbare orde hoe ook genaamd;
 6. gewaarborgd dient te zijn dat de akte veilig vervoerd en opgeborgen zal worden;
 7. de trouwlocatie dient de openbaarheid te waarborgen voor het moment van de huwelijksvoltrekking  en moet ook goed toegankelijk zijn voor mindervalide, zoals personen in een rolstoel;
 8. de huwelijksvoltrekking duurt maximaal 1 uur;
 9. vanwege de zorg voor de veiligheid en ter voorkoming van overschrijden van de gemeentegrens moet een locatie zich bevinden op vaste grond. Zo zal de aanvrager geen toestemming krijgen voor huwelijken in een luchtballon, vliegtuig, boot en dergelijke;
 10. open vuur bij een huwelijk op locatie is niet toegestaan en de locatie moet rookvrij zijn;
 11. de locatie waar het huwelijk gaat plaatsvinden, moet beschikken over een gebruiksvergunning of een evenementenvergunning, tenzij redelijkerwijs gelet op de aard van de locatie en de omstandigheden waarbinnen de huwelijksvoltrekking plaats vindt, dit niet kan worden verlangd. Het vergunningsvereiste is niet van toepassing indien het huwelijk wordt gesloten in een particulier woonhuis;
 12. de aanvrager is verantwoordelijk voor de inrichting en aankleding van de locatie, ontvangst en begeleiding van de gasten en de verdere gang van zaken, inclusief het in de oorspronkelijke staat achterlaten van de locatie. De aanvrager zorgt ervoor dat de noodzakelijke voorzieningen beschikbaar zijn, zoals tafel, stoelen, verlichting, omkleedruimte voor de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand en toiletruimte. Alle kosten komen ten laste van de aanvrager;
 13. als er wordt gekozen voor een ceremonie in de open lucht dan moet het bij slecht weer mogelijk zijn om uit te wijken naar een gebouw om de veiligheid van de aanwezigen en de trouwambtenaar te waarborgen.
 14. wordt aan een van de gestelde voorwaarden niet voldaan dan kan dat reden zijn om niet tot huwelijksvoltrekking over te gaan;