Op woensdag 24 april 2024 heeft burgemeester Suzanne Otters - Bruijnen, de 17e erepenning van de gemeente Son en Breugel uitgereikt aan de heer J.C (Sjef) den Uijl. Hij ontvangt deze erepenning als een blijk van waardering, erkentelijkheid en dankbaarheid voor zijn verdiensten voor de lokale samenleving.

Erepenning
De “erepenning gemeente Son en Breugel” is ingesteld in 1980 en kan worden toegekend als blijk van waardering, erkentelijkheid en dankbaarheid, aan inwoners van Son en Breugel of niet-inwoners, die zich voor de gemeente of de plaatselijke gemeenschap op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt.

Josephus Cornelis den Uijl (76 jaar)
Sjef den Uijl is bij velen in Son en Breugel bekend. Hij is een zeer betrokken, integere man die altijd zijn uiterste best doet om mensen die het nodig hebben te helpen. De heer Den Uijl is altijd bereid om mee denken of mee te doen. Dat uit zich bijvoorbeeld in de vele (bestuurs-) taken die hij voor organisaties in de gemeente Son en Breugel heeft vervuld (of nog steeds vervult).

Zo was hij penningmeester van de Adviesraad Wmo (2006-2017), voorzitter van de werkgroep Zorg van de Seniorenraad (2007-2012), beheerder van het Parochiehuis Den Bauw (2004-2022), secretaris van het bestuur van de Parochiële Caritasinstelling de Goede Herder (2015-2022), bestuurslid van de seniorenraad (2007-2022), voorzitter van de stichting Orgelkring Vollebregtorgel Breugel (2007-2022), voorzitter van Stichting Bijna Thuis Huis MadeLief (2010-2023), voorzitter van de Erfgoedvereniging Son en Breugel (vanaf 2011), lid adviesraad Sociaal Domein (vanaf 2017) en vrijwilliger bij Sociaal Raadslieden Werk (vanaf 2009).

Verder was en is hij enorm betrokken bij het thema dementie. Hij was in 2014 betrokken bij de oprichting van De SteenUijl, een dagvoorziening voor mensen met dementie. Hij is ook tot 2021 vrijwilliger bij deze voorziening geweest. De heer Den Uijl is sinds 2011 lid van de werkgroep DementieVriendelijk Son en Breugel. In de periode 2015-2021 was hij secretaris van de Stichting 2109, een stichting die zich inzet voor verbetering van de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving.

Al deze verdiensten vormen slechts een selectie uit het omvangrijke vrijwilligersoeuvre van de heer  Den Uijl. Hij heeft onmiskenbaar een waardevolle en betekenisvolle bijdrage geleverd aan de Son en Breugelse samenleving en doet dat nog steeds.

Sjef den Uijl heeft in 2018 een Koninklijke onderscheiding ontvangen, maar ook daarna heeft hij zich onverminderd ingezet voor de samenleving. Daar past een lokaal eerbetoon bij.