Op dinsdag 26 maart 2024 heeft burgemeester Suzanne Otters - Bruijnen de Vrijwilligerspenning uitgereikt aan de heer Gerard Versantvoort.

De Vrijwilligerspenning wordt elk jaar toegekend als blijk van waardering. Zowel inwoners als niet-inwoners, die zich op enig terrein van het maatschappelijk leven belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor de Son en Breugelse gemeenschap komen in aanmerking.

Gerard Versantvoort heeft een indrukwekkende staat van dienst. Hij zet zich al meer dan 50 jaar als vrijwilliger in op verschillende terreinen in de lokale gemeenschap. Het accent in zijn vrijwilligerswerk ligt momenteel bij de ouderenbond en inzet voor senioren.

Katholieke Bond van Ouderen 

Gerard Versantvoort is sinds 2014 bestuurslid van de Katholieke Bond van Ouderen (KBO) in Son en Breugel. Hij was onder andere secretaris, penningmeester en plaatsvervangend voorzitter. Tevens is hij vanuit de KBO cliëntenondersteuner en ouderenadviseur. Daarnaast is hij namens de KBO lid van de Seniorenraad in Son en Breugel. De Seniorenraad is het platform voor samenwerking van de seniorenverenigingen in Son en Breugel.

Inzet voor andere verenigingen en organisaties

De heer Versantvoort heeft zich in zijn lange loopbaan als vrijwilliger ook ingezet bij verschillende andere verenigingen en organisaties. Een overzicht van zijn uiteenlopende activiteiten: 

  •  In de periode van 1968 tot 1973 was hij als jeugdleider actief bij voetbalvereniging SBC. 
  • Van 1972 tot 1993 was hij ook lid van het jeugdbestuur van SBC.
  • Hij was van 1980 tot 1995 lid van het schoolbestuur van basisschool de Stokland in Breugel. 
  • Van 1995 tot 2022 was hij lid van het parochiebestuur van de Sint Genovevakerk in Breugel.
  • Van 2001 tot 2011 was hij actief bij de Wereldwinkel, onder andere als penningmeester.
  • Hij was van 2019 tot 2022 vrijwilliger bij het Taalpunt. Daar heeft hij zich, samen met anderen, ingezet om mensen te helpen, die moeite hebben met lezen en schrijven.