Direct regelen

DigiD linkUittreksel aanvragen

Wat is het?

Soorten uittreksels

Uittreksel BRP

Een uittreksel uit de BRP is een bewijs dat u bent ingeschreven bij de gemeente. Uw naam, adres en woonplaats staan er op. Het kan zijn dat er ook andere gegevens op moeten staan, zoals uw burgerlijke staat, datum van vestiging in de gemeente of uw adreshistorie. In dat geval kiest u uit een uittreksel bij de aangegeven mogelijkheden, en/of geef dit aanvullend aan bij uw bestelling in het opmerkingenveld.

Wettelijke vertegenwoordigers (ouders/voogd) van minderjarige kinderen mogen zonder schriftelijke toestemming uittreksels voor hun kinderen aanvragen. Welke gegevens er van u en uw minderjarige kinderen in de BRP staan, vindt u door in te loggen op MijnOverheid.

Afschrift / uittreksel burgerlijke stand (akte)

Als u een geboorte, overlijden, huwelijk, partnerregistratie, scheiding of ontbinding schriftelijk wilt bewijzen, heeft u een afschrift burgerlijke stand (akte) nodig. Dit vraagt u op bij de gemeente waar die gebeurtenis plaatsvond

Internationaal uittreksel BRP

Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen.

Attestatie de vita

Wanneer u een internationaal bewijs nodig heeft dat u in leven bent, dan heeft u een attestatie de vita nodig. U vraagt de attestatie de vita aan bij de gemeente.

U vraagt het uittreksel BRP aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U kunt het uittreksel op twee manier aanvragen:

Online aanvragen

U kunt het uittreksel direct online regelen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u nog geen DigiD, dan kunt u deze aanvragen via DigiD.

Wanneer u, als wettelijk vertegenwoordiger, voor uw minderjarige kinderen een uittreksel wilt aanvragen, dan kunt u dat ook online doen zoals hierboven is uitgelegd.

Wij streven ernaar om uw aanvraag binnen 3 werkdagen in behandeling te nemen en af te handelen. Het originele uittreksel /afschrift wordt uitsluitend per post aan u toegezonden.

Aan de balie aanvragen

U kunt een uittreksel ook bij de balie van het gemeentehuis aanvragen. Hiervoor moet u een afspraak maken.

Wat kost het?

Uittreksel BRP kost € 8,30

Voor het opsturen naar het buitenland worden aanvullende (porto) kosten in rekening gebracht middels een aanvullende factuur.