Direct regelen

DigiD linkVerhuizing doorgeven

Verhuizingen binnen of naar de gemeente Son en Breugel kunt u vanaf 4 weken voor uw verhuizing tot uiterlijk 5 dagen na uw verhuizing doorgeven. Dit is online mogelijk via DigiD en hier zijn geen kosten aan verbonden.

Gaat u ergens anders wonen dan moet u uw verhuizing melden bij uw nieuwe gemeente. Deze woongemeente zorgt er vervolgens voor dat u wordt uitgeschreven in Son en Breugel.  

Verhuizing melden 

Wie mag de verhuizing doorgeven? 

  • Iedereen van 16 jaar of ouder voor zichzelf (bij 16/17 jaar mogen de ouders dit doen). 
  • Samenwonende echtgenoten/geregistreerd partners voor elkaar. 
  • Voor minderjarige kinderen: de ouder, voogd of verzorger. 
  • Voor inwonende meerjarige kinderen: ouders. 
  • Voor inwonende ouders mogen meerderjarige kinderen de verhuizing doorgeven. 
  • De curator voor iemand die onder curatele is gesteld. 

Partners/kinderen online meeverhuizen

Getrouwd/geregisteerd partners: na inloggen via DigiD krijgt u de gegevens van uw partner en kinderen te zien. U kunt hen dan 'meeverhuizen.' 

Samenwonend maar niet getrouwd/geregistreerd partners: dan moet u allebei zelf uw verhuizing doorgeven. U kunt dit niet voor elkaar doen. Heeft u samen kinderen dan kan een van beide ouders de meeverhuizende kinderen aanvinken in zijn of haar online aangifte. 

Bij iemand inwonen 

Gaat u bij iemand wonen dan heeft u toestemming nodig van degene die het langst ingeschreven staat op dit adres. Als u de vragen doorloopt in het online formulier, kan de hoofdbewoner deze toestemming aan het einde verlenen via DigiD.

Vanuit het buitenland 

Komt u niet uit een andere Nederlandse gemeente maar vanuit het buitenland in Son en Breugel wonen? Maak dan telefonisch een afspraak via +31 499 491 491. Plan deze afspraak binnen 5 dagen na aankomst in Nederland.

Nieuwe inwoner: praktische informatie

Binnen de gemeente Son en Breugel hebben we diverse manieren om afval in te zamelen en te verwerken. Via de pagina Over Son en Breugel kunt u zich verder verdiepen in de (cultuurhistorische) geschiedenis van het dorp en diverse natuurvoorzieningen. Het laatste gemeentenieuws, evenementen en de lokale wet-en regelgeving is terug te vinden op de pagina Actueel, en bent u benieuwd met welke partijen en organisaties wij als gemeente nauw samenwerken dan kun tu hiervoor terecht op de pagina Regionale Samenwerking