Conceptverzoek/vergunning/melding?

Heeft u de vergunningencheck gedaan?  En weet u of u een conceptverzoek, omgevingsvergunning en/of melding voor uw bouwplan nodig heeft?

Weet u dat nog niet? Kijk dan bij ‘Heb ik een vergunning nodig?’

Wat moet ik waarbij aanleveren?

Voor een conceptverzoek moet u andere informatie aanleveren dan voor een vergunning of melding. Hieronder vindt u per verzoek, vergunningsaanvraag of melding wat u aan moet leveren.

Conceptverzoek

Het conceptverzoek toetsen we aan het omgevingsplan en aan de welstandsnota. Om dit goed te kunnen toetsen moet u onder meer de volgende gegevens aanleveren:
- situatietekening van het hele perceel met alle bebouwingen;
- aanzichten van de gevels van het bestaande gebouw;
- aanzichten van de gevels van het gebouw, inclusief de verbouwing/uitbreiding;
- waar wordt het gebouw voor gebruikt;
- welke materialen worden er gebruikt;
- welke kleuren worden er toegepast;
- eventueel foto’s of folders.
De tekeningen moeten op schaal zijn en voorzien van maatvoering.

Deze lijst is niet volledig. Afhankelijk van bijvoorbeeld het bouwwerk en locatie kan het zijn dat u nog meer gegevens moet aanleveren. Hiervoor ontvangt u dan, nadat u het conceptverzoek heeft gedaan, een brief om uw verzoek aan te vullen.

Aanvraag voor een omgevingsvergunning

De aanvraag voor een omgevingsvergunning toetsen we aan o.a. het omgevingsplan, welstand en de technische voorschriften. Om dit goed te kunnen toetsen moet u, naast gegevens voor een conceptverzoek, ook nog de volgende gegevens indienen:
- constructietekening en -berekening;
- technische gegevens;
- berging van het hemelwater.

Deze lijst is niet volledig. Afhankelijk van bijvoorbeeld het bouwwerk en locatie kan het zijn dat u nog meer gegevens moet aanleveren. Hiervoor ontvangt u dan, nadat u de aanvraag heeft ingediend, een brief om de aanvraag aan te vullen.

Melding

Als u een nieuwe woning wilt bouwen of een ander nieuw bouwwerk dat onder de gevolgklasse 1 valt van de Wet kwaliteitsborging dan hoeft u voor de aanvraag voor een omgevingsvergunning alleen de gegevens in te dienen die ook nodig zijn voor een conceptverzoek.

Naast de vergunning moet u ook een bouwmelding doen en later een gereedmelding. Voor de bouwmelding moet u de volgende gegevens aanleveren:
- gegevens van de kwaliteitsborger en het te gebruiken instrument voor kwaliteitsborging
- borgingsplan
- een risicobeoordeling van het bouwproject (waarbij rekening is gehouden met de bijzondere lokale omstandigheden)

Voor de gereedmelding moeten u de volgende gegevens aanleveren:
- verklaring van de kwaliteitsborger
- dossier bevoegd gezag (inclusief gelijkwaardige maatregelen)
- verantwoording beheersmaatregelen

Meldingen die niet volledig zijn accepteren wij niet. Dan moet u een nieuwe volledige melding doen.

Hulp nodig?

Heeft u vragen over de aan te leveren informatie?
Neem dan contact op met het cluster ‘Vergunningen’ via mailadres vergunningen@sonenbreugel.nl of telefoonnummer 0499-491491.

Wij helpen u met het beantwoorden van uw vragen.