Wat is het?

Gaat u (ver)bouwen? Dan krijgt u te maken met regels die onder meer te maken hebben met veiligheid, gezondheid, de omgeving en de buren. Deze regels zijn te vinden in de Omgevingswet (in het Besluit bouwwerken leefomgeving) en het omgevingsplan (inclusief de welstandsnota).

Wat moet ik doen?

Gaat u bouwen of verbouwen?

Check dan of:

 1. u een vergunning nodig heeft.
 2. u een bouwmelding moet doen.
 3. uw bouwwerk past in het omgevingsplan van de gemeente.
 4. uw bouwwerk voldoet aan de welstandseisen van de gemeente.
 5. uw bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische eisen van de Omgevingswet.

En vergeet niet uw buren te informeren!

1. Wel of geen omgevingsvergunning nodig?

Via de vergunningscheck(externe link) op het Omgevingsloket kunt u uitzoeken of u voor uw bouwwerk een omgevingsvergunning nodig heeft. Soms heeft u ook een vergunning voor andere activiteiten nodig. Bijvoorbeeld voor het kappen van een boom/bomen. Voor het aanleggen of veranderen van een uitrit kunt u geen omgevingsvergunning aanvragen. Hiervoor moet u een melding doen via de gemeentelijke website, zie hiervoor ‘Uitrit of inrit aanleggen’.

Op deze website van de Rijksoverheid(externe link)  kunt u nog meer informatie vinden over vergunningsvrij bouwen of verbouwen. Op deze website vindt u stapsgewijs een duidelijke uitleg over wat er wel of niet vergunningsvrij kan worden gebouwd.
Komt u er niet uit? Neem dan eerst contact op met een externe deskundige, zoals een architect, voordat u met ons contact opneemt.

Geen vergunning nodig!

Komt er uit de vergunningcheck dat u geen omgevingsvergunning nodig heeft? Dan mag u starten met de bouwwerkzaamheden.

Dit wil niet zeggen dat uw bouwwerk niet aan regels hoeft te voldoen. Uw bouwwerk moet nog steeds voldoen aan de bouwtechnische voorschriften. Deze voorschriften vindt u in het Besluit bouwwerken leefomgeving (hoofdstukken 3 t/m 7).(externe link)

Vergunning nodig!

Heeft u een omgevingsvergunning nodig voor uw bouwwerk?

Wij raden u aan om eerst een conceptverzoek(externe link) in te dienen. Wij toetsen uw bouwplan dan op vergunningplicht en aan het omgevingsplan en de welstandeisen (uiterlijk van het bouwwerk).

Met een conceptverzoek komt u meer te weten over de kans van slagen van uw bouwplan. Dan weet u precies waar u aan toe bent. Wij streven ernaar om u binnen 4 weken een eerste reactie te geven op uw plan. Als we het conceptverzoek positief beoordelen, kunt u de omgevingvergunning aanvragen.(externe link)

Voor een conceptverzoek hoeft u minder gegevens aan te leveren en zijn de (leges)kosten (veel) lager dan bij een aanvraag. Zie hiervoor ‘Welke informatie moet ik aanleveren als ik wil verbouwen of bouwen?’ en ‘Wat gaat het kosten?’. Daarnaast trekken we de kosten van dit conceptverzoek af van de kosten van de omgevingsvergunning. U betaalt hierdoor geen extra legeskosten.

  2. Bouwmelding: Gaat u een nieuwe woning of nieuwe woningen bouwen?

  Gaat u een nieuwe woning bouwen? Of een ander nieuw bouwwerk, bijvoorbeeld een magazijn bij uw winkel, dat onder gevolgklasse 1 valt van de Wet kwaliteitsborging voor bouwen?

  Dan heeft u een omgevingsvergunning nodig voor het zogenaamde ruimtelijke deel en moet u een  bouwmelding doen voor het technische deel (Besluit bouwwerken leefomgeving / Wkb).

  Meer informatie over de Wkb en het doen van de bouwmelding.

   3. Omgevingsplan 

   Als u wilt (ver)bouwen moet u rekening houden met het omgevingsplan. In het omgevingsplan hebben we vastgelegd wat er met de ruimte in Son en Breugel mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen of bedrijven mogen komen en welke afmetingen die mogen hebben.

   4. Welstandseisen 

   Ook moet u rekening houden met de welstandseisen van de gemeente. Die staan in de welstandsnota. In deze nota staan de voorwaarden waaraan uw bouwplan moet voldoen. Bijvoorbeeld of uw bouwwerk architectonisch of qua uiterlijk past in de omgeving. De commissie Ruimtelijke kwaliteit zal uw plan hieraan toetsen.

   5. Bouwtechnische eisen van de Omgevingswet

   Alle bouwwerken die gebouwd of verbouwd worden moeten voldoen aan de bouwtechnische voorschriften. Deze voorschriften vindt u in het Besluit bouwwerken leefomgeving(externe link). Dit besluit bevat voorschriften over (ver)bouw van bouwwerken, over de staat en het gebruik van bouwwerken, over sloop en over veiligheid tijdens bouwen en slopen.

   Informeer uw buren over uw (ver)bouwplannen

   Wij adviseren u om uw bouwplan en bouwwerkzaamheden vooraf met uw buren te bespreken. Mogelijk voorkomt u daarmee vervelende situaties.

   Direct regelen

   U kunt de aanvragen, een conceptverzoek en meldingen online regelen via het omgevingsloket(externe link). Hiervoor heeft u DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven) nodig. Heeft u nog geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen via DigiD(externe link). Een eHerkennings-middel vraagt u aan via eHerkenning.nl.(externe link)

   Doe de vergunningcheck(externe link)

   Conceptverzoek indienen(externe link)

   Omgevingsvergunning aanvragen(externe link)

   Bouwmelding indienen(externe link)

   Hulp nodig?

   Heeft u vragen over uw bouwplan? Twijfelt u? Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw aanvraag?
   Neem dan contact op met het cluster ‘Vergunningen’ via mailadres vergunningen@sonenbreugel.nl of telefoonnummer 0499-491491.

   Wij helpen u met het beantwoorden van uw vragen en met het lezen van de regels.