Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

Bent u aangemeld bij MijnOverheid dan krijgt u het aanslagbiljet en het taxatieverslag, een eventuele herinnering en aanmaning alleen nog digitaal via de Berichtenbox bij MijnOverheid. Wanneer u niet bent aangemeld bij MijnOverheid krijgt u het aanslagbiljet per post. Taxatieverslagen kunt u raadplegen via het Belastingportaal.

Wat moet ik doen?

Er zijn twee soorten OZB:

  • Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen;
  • Gebruikersbelasting voor niet-woningen.

U betaalt de onroerendezaakbelasting via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

De aanslag kunt u in twee termijnen betalen. Deze termijnen met een vervaldatum staan op de aanslag vermeld. Als u voor de laatste vervaldatum de aanslag niet heeft betaald, krijgt u een herinneringsbrief. Heeft u binnen 14 dagen nog niet betaald, dan krijgt u een aanmaningsbrief.

Heeft u de gemeentelijke belastingen nog niet betaald? Dan ontvangt u de aanmaning dit jaar nog wel in tweevoud: per post en digitaal in uw Berichtenbox.

Wilt u meer weten, raadpleeg de veelgestelde vragen(externe link) Woz.

Kopie aanslag

Een kopie van uw aanslag kunt u vinden in uw berichtenbox(externe link) van MijnOverheid, het Belastingportaal van de gemeente of vraag deze aan bij de gemeente en vul hiervoor het contactformulier in.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Automatische incasso

Kijk bij automatische incasso hoe u de belasting automatisch van uw rekening kunt laten afschrijven.

Verhuizing

Als u gaat verhuizen krijgt u geen geld terug. De situatie op 1 januari is namelijk bepalend. Vaak wordt de aanslag OZB verrekend bij de notaris met de nieuwe eigenaar.

Wat kost het?

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven zijn voor 2023:

  • Eigenaren woningen 0,0754%
  • Eigenaren niet-woningen 0,1954%
  • Gebruikers niet-woningen 0,1610%