Direct regelen

Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. Onroerende zaken zijn alle gebouwen en de grond waarop ze staan. Ook onbebouwde stukken grond en panden in aanbouw zijn onroerende zaken.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Bent u aangemeld bij MijnOverheid dan krijgt u het aanslagbiljet en het taxatieverslag, een eventuele herinnering en aanmaning alleen nog digitaal via de Berichtenbox bij MijnOverheid. Wanneer u niet bent aangemeld bij MijnOverheid krijgt u het aanslagbiljet per post. Taxatieverslagen kunt u raadplegen via de website.

Hoe werkt het?

Er zijn twee soorten OZB:

  • Eigenarenbelasting voor woningen en niet-woningen;
  • Gebruikersbelasting voor niet-woningen.

U betaalt de onroerendezaakbelasting via de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop staan verder de rioolheffing en de afvalstoffenheffing. U ontvangt deze aanslag (meestal) in februari.

De aanslag kunt u in twee termijnen betalen. Deze termijnen met een vervaldatum staan op de aanslag vermeld. Als u voor de laatste vervaldatum de aanslag niet heeft betaald, krijgt u een herinneringsbrief. Heeft u binnen 14 dagen nog niet betaald, dan krijgt u een aanmaningsbrief.

Heeft u de gemeentelijke belastingen nog niet betaald? Dan ontvangt u de aanmaning dit jaar nog wel in tweevoud: per post en digitaal in uw Berichtenbox.

Wilt u meer weten, raadpleeg de veelgestelde vragen Woz.

Kopie aanslag

Een kopie van uw aanslag kunt u vinden in uw berichtenbox van MijnOverheid of vraag deze aan bij de gemeente en vul hiervoor het contactformulier in.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de aanslag, dan kunt u bezwaar maken.

Automatische incasso

Kijk bij automatische incasso hoe u de belasting automatisch van uw rekening kunt laten afschrijven.

Verhuizing

Als u gaat verhuizen krijgt u geen geld terug. De situatie op 1 januari is namelijk bepalend. Vaak wordt de aanslag OZB verrekend bij de notaris met de nieuwe eigenaar.

Wat kost het?

De OZB is een percentage van de WOZ-waarde. De tarieven zijn voor 2021:

  • woningen : eigenarenbelasting 0,0877%
  • niet-woningen: eigenarenbelasting 0,1898%
  • niet-woningen: gebruikersbelasting 0,1565%