Uitleg omgevingswet

Wat is de omgevingswet?

Vanaf 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Deze wet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken: de leefomgeving. Deze nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. De wet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven. 

Om ervoor te zorgen dat onze leefomgeving een gezonde, veilige en prettig leefbare plek is, hebben we in Nederland veel regels gemaakt. Zowel voor inwoners als bedrijven. Die regels gaan onder andere over hoe we omgaan met natuur, milieu, bouwen en wonen. De Omgevingswet bundelt al deze regels.

Wanneer krijg ik met de Omgevingswet te maken?

U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving.

Bouw- of verbouwplannen

U krijgt te maken met de omgevingswet als u bijvoorbeeld plannen heeft om uw huis te verbouwen, een boom wilt kappen of als u als ondernemer een loods wilt laten plaatsen naast uw bedrijfspand. 

Plan voor gebiedsontwikkeling of groter bouwplan

U krijgt ook te maken met de Omgevingswet als u een plan voor een (gebieds)ontwikkeling of een groter bouwproject heeft 

Plannen van een ander

U kunt ook met de Omgevingswet te maken krijgen, als iemand anders iets wil veranderen in uw leefomgeving. Bijvoorbeeld als uw buren een garage willen neerzetten, als een bedrijf in de buurt het kantoor wil vergroten of een ontwikkelaar een aantal woningen wil realiseren. De Omgevingswet biedt ruime mogelijkheden om uw mening te geven over een verandering in uw leefomgeving.

Bestaande vergunningen en meldingen blijven geldig

De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft geen gevolgen voor bestaande vergunningen en meldingen. Als u niets wijzigt in uw leefomgeving, hoeft u geen nieuwe vergunning aan te vragen of een nieuwe melding te doen.

Omgevingswet en Omgevingsloket

Alle inwoners en bedrijven in Nederland kunnen terecht bij 1 digitaal loket: het Omgevingsloket. Elke gemeente in Nederland is aangesloten bij dit loket. Het Omgevingsloket vindt u op omgevingswet.overheid.nl.

Het omgevingsloket is de centrale plek waar alle digitale informatie over de leefomgeving samenkomt. Zo kan iedereen deze informatie op 1 plek bekijken en direct gebruiken.

U kunt bij het Omgevingsloket:

 • op een kaart per locatie zien welke regels en welk beleid gelden voor uw activiteiten en uw plannen
 • zien of er vergunningen nodig zijn voor uw plannen en welke vergunningen dat zijn
 • zien of u uw plannen moet melden 
 • vergunningen aanvragen en meldingen indienen
 • een overleg met de gemeente aanvragen
 • zien welke meldingen en aanvragen u heeft gedaan en hoe ver het daarmee staat

Meer informatie over het omgevingsloket.

Meer informatie voor bedrijven.

Omgevingsplan 

De bestemmingsplannen (en verordeningen) gaan onder de Omgevingswet over in een omgevingsplan. In dit plan staan alle regels van de gemeente voor de leefomgeving. 

Meer informatie over het omgevingsplan.

Nieuwe Wet kwaliteitsborging voor bouwen

Naast de Omgevingswet treedt vanaf 1 januari 2024 ook de Wet kwaliteitsborging voor bouwen (Wkb) in werking. Deze wet gaat over het bepalen van de bouwkwaliteit van een bouwplan. Hiermee verandert de manier waarop we bouwplannen behandelen en controleren.

Heeft u een bouwplan? Dan wordt u zelf verantwoordelijk voor het inhuren van iemand die de kwaliteit van het plan controleert. Dit is een kwaliteitsborger.

Meer informatie over de Wet kwaliteitsborging voor bouwen en de gevolgen voor uw plannen. 

Wat doen we anders met de Omgevingswet?

 • We leggen in ons omgevingsplan niet alles meer tot in detail vast, zoals we dat eerder wel deden in bestemmingsplannen. Hierdoor hebben inwoners en bedrijven meer ruimte om hun plannen uit te werken.
 • De Omgevingswet maakt het mogelijk dat we de regels aanpassen aan plaatselijke wensen en omstandigheden. Zo kunnen wij oplossingen op maat bieden.
 • We bekijken alle onderdelen van de leefomgeving meer in samenhang. We kijken bijvoorbeeld tegelijkertijd naar thema's als energie, duurzaamheid, gezondheid en sociale effecten.
 • De Omgevingswet zorgt ervoor dat we sneller beslissen op aanvragen.
 • Vertrouwen is de basis: vertrouwen van de overheid in inwoners en bedrijven, vertrouwen van inwoners en bedrijven in de overheid, en vertrouwen tussen overheden onderling.
 • We bieden mensen die wonen en werken in een gebied, meer ruimte om mee te denken over plannen en projecten van de overheid (participatie). Vernieuwende ideeën hebben daardoor meer kans van slagen. Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld van tevoren meedenken met de overheid en ontwikkelaars over grote bouwprojecten.
 • Inwoners of bedrijven die een project willen starten, kunnen hierover in overleg gaan met de gemeente, voordat zij een aanvraag indienen. We controleren dan van tevoren of de plannen voldoen aan de regels en geven advies over eventuele wijzigingen.