Samenstelling college

De drie wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Het college vormt het dagelijkse bestuur van de gemeente.

Als u de burgemeester of een van de wethouders wilt spreken, dan kan dat door vooraf een afspraak te maken. U kunt een afspraak maken via het bestuurssecretariaat, telefoon (0499) 491 405 of via bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

Burgemeester Hans Gaillard houdt ook een wekelijks spreekuur op woensdag van 09.00 tot 10.00 uur in het gemeentehuis

Voor het spreekuur hoeft u geen afspraak te maken. We stellen het wel op prijs - in verband met de planning van de agenda - dat u zich van tevoren meldt bij het bestuurssecretariaat via (0499) 491 405 of via bestuurssecretariaat@sonenbreugel.nl.

drs. J.F.M. (Hans) Gaillard

J.F.M. Gaillard
contactgegevens en taken drs. J.F.M. (Hans) Gaillard
FunctieBurgemeester van Son en Breugel
E-mailadresh.gaillard@sonenbreugel.nl
Taken

De burgemeester is verantwoordelijk voor:

 • Algemene beleidscoƶrdinatie
 • Bestuurlijke aangelegenheden
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Openbare orde en veiligheid
 • Dienstverlening
 • Handhaving
 • Ondersteuning en faciliteiten
 • Juridische zaken
 • Informatie en automatisering

Tijdelijk (i.v.m. het vertrek van wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen) verantwoordelijk voor:

 • Nieuwe bestuursstijl en burgerparticipatie
 • Personeel en organisatie
 • Communicatie
 • Dierenwelzijn
 • Kunst en cultuur
 • Poho MRE energie
 • Poho SGE voorzieningen en evenementen

De heer H. Gaillard is in zijn functie van burgemeester tevens voorzitter van de gemeenteraad.

J.P. (John) Frenken

J.P. Frenken
contactgegevens en taken J.P. (John) Frenken
FunctieWethouder Son en Breugel
E-mailadresj.frenken@sonenbreugel.nl
Taken
 • Ruimtelijke ordening (inclusief Sonniuspark)
 • Volkshuisvesting
 • Breugel Bruist
 • Sociale zaken
 • Zorg en welzijn
 • Sport
 • Onderwijs
 • Accommodatiebeleid
 • Subsidiebeleid
 • 1e loco burgemeester

Tijdelijk (i.v.m. het vertrek van wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen) verantwoordelijk voor:

 • Omgevingswet
 • Pilot omgevingsplan
 • Poho MRE transitie landelijk gebied

drs. J. (Jan) Boersma

J. Boersma
contactgegevens en taken drs. J. (Jan) Boersma
FunctieWethouder Son en Breugel
E-mailadresj.boersma@sonenbreugel.nl
Taken
 • FinanciĆ«n
 • Belastingen
 • Mobiliteit en infrastructuur
 • Centrumvisie en  dorpshuis
 • Economische zaken en Ekkersrijt
 • Toerisme en recreatie
 • Centrale inkoop
 • Grondzaken en grondbeleid
 • Monumentenbeleid
 • Archeologie
 • 2e loco burgemeester

Tijdelijk (i.v.m. het vertrek van wethouder Tom van den Nieuwenhuijzen) verantwoordelijk voor:

 • Duurzaamheid
 • Bossen, landbouw en natuur
 • Water
 • Wijkbeheer
 • Eindhoven Airport
 • Kermis en markt

M.A.J.M. (Rien) Schalkx

M.A.J.M. Schalkx
contactgegevens en taken M.A.J.M. (Rien) Schalkx
FunctieGemeentesecretaris Son en Breugel
E-mailadresr.schalkx@sonenbreugel.nl
Taken

De gemeentesecretaris is hoofd van de ambtelijke organisatie en eerste adviseur van het college van B en W. Daarnaast is de heer Schalkx algemeen directeur en bestuurder in het kader van de Wet op de Ondernemingsraden.