Heeft u moeite met rondkomen? Kunt u belangrijke dingen in uw leven moeilijk betalen? Dan kunnen wij u samen met andere organisaties helpen. Misschien kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld een vergoeding voor kosten van bewindvoering. Op deze pagina leest u wat u kunt aanvragen en waar u terecht kunt voor hulp.

Vaak aangevraagd

Veel inwoners in Son en Breugel hebben wat hieronder staat al aangevraagd. Kijk of dit u ook kan helpen:

Bijzondere bijstand: een geldbedrag voor als u onverwacht extra kosten heeft die u niet kunt betalen.

Individuele inkomenstoeslag: een geldbedrag voor als u 3 jaar of langer een laag inkomen heeft en nog niet de AOW leeftijd heeft.

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapsbelasting: kwijtschelding betekent dat u die belasting niet hoeft te betalen.

Gemeentelijk Sociaal Fonds: een geldbedrag voor een internetabonnement. 

Hieronder leest u wat u misschien ook kunt aanvragen. Of welke hulp u kunt krijgen. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen? De Sociaal Raadslieden kunnen u helpen. Bij het CMD vindt u meer informatie over de financiële hulp die u kunt krijgen. Er zijn folders verkrijgbaar in het gemeentehuis en het CMD, waarin u alles lees over de verschillende regelingen.
 

Extra geld

Extra geld of hulp bij een hoge energierekening

Gratis energieadvies en energiebox

Als u geld wilt besparen op uw energiekosten, dan kunt u een gratis gesprek met de energiecoach aanvragen. De energiecoach kijkt samen met u welke kansen er voor energiebesparing in uw woning zijn. Na afloop ontvangt u een advies met handige tips. Daarnaast krijgt u een gratis Energiebox met energiebesparende producten, zoals een ledlamp, radiatorfolie en een tochtstrip.

Extra geld bij tijdelijk geen inkomen

Als u tijdelijk geen of niet genoeg inkomen heeft om van te leven, dan kunt u een uitkering krijgen.

Extra geld voor kinderen

Stichting Leergeld

Als u niet genoeg inkomen heeft voor het lidmaatschap van de sportvereniging of een andere club waar uw kind naartoe wil, kijk dan of Stichting Leergeld een bijdrage kan geven.

Kindgebonden budget

Als u kinderen heeft, kunt u misschien Kindgebonden budget krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Die krijgt u naast de kinderbijslag. Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen, hoeveel kinderen u heeft en hun leeftijd. Is uw vermogen te hoog? Dan krijgt u geen Kindgebonden budget.

Kindgebonden budget vraagt u aan bij de Belastingdienst. 

Kinderopvangtoeslag

Als uw kinderen naar de kinderopvang gaan, kunt u misschien kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. Kinderopvangtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.


(Les)geld voor muzieklessen

De gemeente wil kinderen graag een kans geven om een muziekinstrument te leren bespelen. Dat is de reden dat de gemeente een gedeelte van de kosten van de muzieklessen subsidieert. Het nemen van zangles valt ook onder de regeling. Hiervoor bieden wij een muziekonderwijs-subsidie.
 

Zwemonderwijs

De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen goed kunnen zwemmen. Bij het behalen van het zwemdiploma B kunnen ouders/verzorgers een tegemoetkoming aanvragen van € 100,00 per kind. Wij bieden subsidie voor zwemonderwijs.

Extra geld of hulp bij wonen

Huurtoeslag

Woont u in een huurwoning en heeft u een laag inkomen? Dan heeft u misschien recht op huurtoeslag. Dat is een bijdrage van de overheid in uw huurkosten. Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.
 

Woonkostentoeslag

Woonkostentoeslag is een bijdrage in de woonkosten. U kunt tijdelijk woonkostentoeslag krijgen als uw inkomen plotseling en buiten uw eigen schuld is gedaald. Hierdoor zijn uw woonkosten in verhouding tot uw inkomen te hoog geworden. De duur van de woonkostentoeslag is maximaal 12 maanden.

Extra geld of hulp voor maaltijden

Voedselbank

Heeft u alle vaste lasten betaald? En houdt u dan te weinig geld over om boodschappen te doen? Misschien kunt u een gratis voedselpakket krijgen van de Voedselbank Best en omstreken. Op de website van de Voedselbank kunt u zien of u in aanmerking komt en hoe u zich aanmeldt.

Extra geld of hulp bij zorg en zorgkosten

Collectieve zorgverzekering

Heeft u een laag inkomen en hoge zorgkosten? U kunt via de gemeente een zorgverzekering afsluiten. Deze zorgverzekering heeft een uitgebreide dekking en u krijgt korting op uw premie.
U kunt de zorgverzekering afsluiten via gezondverzekerd.
 

Zorgtoeslag

U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Dit is een bijdrage in de kosten voor uw Nederlandse zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen.

Zorgtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.

Hulp en ondersteunig in uw dagelijks leven

Heeft u hulp en ondersteuning nodig in uw dagelijks leven? Bijvoorbeeld hulp bij het huishouden, vervoer, schulden of een verslaving. Of zoekt u begeleiding bij het wonen? Dan heeft u misschien recht op hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Extra geld bij studeren met een beperking (studietoeslag)

Bent u student en kunt u door een beperking of chronische ziekte niet bijverdienen naast uw studie? Dan heeft u misschien recht op studietoeslag.

Extra geld voor sporten volwassenen

Het Volwassenenfonds Sport

Wat is het?

Het Volwassenenfonds Sport zorgt ervoor dat volwassenen die leven rond het bestaansminimum lid kunnen worden van een sportvereniging. Op die manier maken we sport voor iedereen toegankelijk.

  • Het Volwassenenfonds vergoedt maximaal €300,- per jaar.
  • Is er geld over na het betalen van de contributie geld over? Dan kunt u voor het resterende bedrag attributen aanvragen (tot een maximaal bedrag van €300,-). Het overgebleven bedrag betalen we niet uit!
  • Het Volwassenenfonds Sport vergoedt de contributie rechtstreeks aan de sportaanbieder
  • Een aanvraag is één jaar geldig. Na 12 maanden kunt u  opnieuw een aanvraag indienen.
  • We hebben een budget beschikbaar voor maximaal 45 aanvragen.

Wat moet ik doen?

  • Ga naar de website van Volwassenenfonds: Gemeente Son en Breugel - Volwassenenfonds
  • Vul op deze site de deelnemerskaart in en print hem uit.
  • Maak een afspraak met de intermediair Floortje Hilgerdenaar via telefoon: 06-89970585 (maandag, woensdag en vrijdag)
  • Neem de ingevulde en uitgeprinte  (of online op uw telefoon) deelnemerskaart mee naar de afspraak met intermediair en ontdek samen of u in aanmerking komt. 

Meer informatie

Kijk voor meer info en spelregels op Gemeente Son en Breugel - Volwassenenfonds

Sociaal Noodfonds

Wij en andere instanties hebben veel regelingen voor financiële ondersteuning. Deze zijn bedoeld voor inwoners met een laag inkomen. Toch komt het voor dat je als inwoner buiten deze regels valt. Dan lijkt binnen de bestaande regels een oplossing niet mogelijk. Er kan dan een financiële noodsituatie ontstaan. Om in deze situatie toch iets te kunnen doen hebben wij het Sociaal Noodfonds. Op basis van uw individuele omstandigheden wordt gekeken of een éénmalige tegemoetkoming uit het noodfonds mogelijk is.

Heeft u een laag inkomen en verkeert u in financiële nood, neem dan contact op met het CMD. Het CMD is dagelijks telefonisch bereikbaar tussen 09.00-13.00 uur en 13.30-15.00 uur op telefoonnummer 0499 – 491 470. 

U kunt ook altijd een email sturen: cmd@sonenbreugel.nl. Deze beantwoorden we dan zo snel mogelijk op dezelfde of de volgende werkdag.

Of loop even binnen bij het CMD in het Dommelhuis. De inloop is open op werkdagen van 9.00 uur tot 13.00 uur.

Extra hulp

Hulp bij werk zoeken

Wij geven u tips en informatie voor het zoeken van werk. 

Gratis juridische hulp

Juridisch loket

Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u bij het Juridisch Loket terecht voor gratis juridisch advies. Bijvoorbeeld over ontslag, echtscheiding en alimentatie.

Sociaal raadsliedenwerk

Heeft u vragen over wetten en regelingen, heeft u hulp nodig bij het aanvragen van regelingen of bij het invullen van formulieren? Dan kunt u terecht bij het Sociaal raadsliedenwerk. Lees meer over deze gratis hulp op de website van het CMD.

Hulp bij het op tijd betalen van uw vaste lasten

Als u zich maandelijks zorgen maakt over het betalen van uw rekeningen, is een cursus budgetteren misschien wel iets voor u. Of hulp van een budgetcoach om inzicht in uw geldzaken te krijgen.

Hulp bij geldzorgen en schulden

Op 'hulp bij geldzorgen en schulden' leest u waar u terecht kunt voor hulp of advies.

Advies bij een laag inkomen

Wilt u informatie over regelingen van de gemeente? Of hulp bij het doen van een aanvraag? Dan kunt u terecht bij het CMD. U kunt het CMD inlopen van 9:00 uur tot en met 13:00 uur. Of bel naar 0499 – 491 470

Wij hebben ook een folder beschikbaar met informatie over alle regelingen. Deze kunt u gratis meenemen bij het CMD en het gemeentehuis.

Contactgegevens CMD

Bezoek het CMD tussen 9:00 uur tot en met 13:00 uur. Of bel naar 0499 – 491 470

Adresgegevens:

Kerkplein 5, 5691 BB Son